Maarten Ploeg

Programmadirecteur, 2diabeat

Maarten Ploeg beschouwt de relatie zorgverlener-patiënt als de kernrelatie in de zorg. In die hechtheid kan motivatie tot verandering aan kracht winnen. Ploeg was voorheen directeur van DVN en Diabeter en hij tekende voor projecten op het terrein van e-health, preventie en maatschappelijke kosten/baten-analyses.