Prof. dr. Robbert Huijsman

Hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg aan Erasmus School of Health Policy & Management, bestuurder Geriant

Robbert Huijsman (1962) is opgeleid als macro-econoom en heeft een doctorsgraad in de sociale wetenschappen (Simulatiemodel voor voorzieningen voor ouderen, 1990). Inmiddels meer dan 20 jaar ervaring als hoogleraar in de ouderenzorg, en zo’n 35 jaar als onderzoeker, docent, adviseur, directeur en toezichthouder. Mijn passie ligt in multi- en interdisciplinair samenwerken in de integrale ouderenzorg, en het beslechten van schotten tussen professionals, organisaties, stelsels en financieringsstromen. Een mijlpaal daarin is de Zorgstandaard Dementie 2020 die ik hebben mogen trekken gedurende ruim twee jaar ontwikkelsamenwerking van ruim 20 beroeps- en brancheorganisaties. Sinds 2019 ben ik helemaal thuis als directeur-bestuurder van Geriant, specialist in dementiezorg in Noord-Holland Noord. In combinatie met het hoogleraarschap een plek van betekenis en verschil maken.