Robbert Gobbens

Lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen, Hogeschool Inholland, Zonnehuisgroep Amstelland en Universiteit Antwerpen

Robbert Gobbens werkt sinds februari 2017 als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. Bovendien is hij als gastprofessor verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen. Tijdens zijn promotieonderzoek ontwikkelde hij de Tilburg Frailty Indicator (TFI), een instrument waarmee kwetsbaarheid bij zelfstandig wonende ouderen kan worden vastgesteld.