Sarah Bos

AIOS MDL bij UMCG

Sarah Bos is in opleiding tot MDL-arts in Zwolle (vanuit het UMCG). Zij doet tevens onderzoek naar chronische leverziekten en het gebruik van bloedverdunners bij deze patiëntengroep. Een deel van haar onderzoek heeft zij verricht in het Kings College Hospital in Londen waar zij veel ervaring heeft opgedaan met de ernstig zieke leverpatiënt. Vanuit haar onderzoek blijkt dat er te voorzichtig wordt omgegaan met bloedverdunners bij de leverpatiënt en dat deze groep het wellicht nog harder nodig heeft dan de andere zieke opgenomen patiënten.