Sven Geelen

Project coördinator en postdoctoraal onderzoeker, Consortium Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Sven Geelen is project coördinator en postdoctoraal onderzoeker voor het Consortium Samenwerkende Brandwondencentra Nederland, locatie Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis, Nederland. Verder is Sven fysiotherapeut van achtergrond en heeft hij jaren gewerkt op de afdeling gastrointestinale- en oncologische chirurgie van het Amsterdam UMC. Het doel van zijn proefschrift (2022) was om de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen door de kennis te vergroten over hoe fysieke activiteit bij patiënten in het ziekenhuis verbeterd kan worden. Veel patiënten verblijven namelijk hoofdzakelijk in bed tijdens de ziekenhuisopname. Naast de blijvende interesse in dit onderwerp houdt Sven zich op dit moment binnen de brandwondenzorg Nederland bezig met Waardegedreven Zorg en ontwikkelt hij samen met een team een interventie ter bevordering van de zelfmanagement van patiënten met brandwonden.