Wilma van Dinther

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg en kwaliteit, Icare

Een onderdeel mogen zijn in iemands leven tijdens zijn of haar ziekteproces of levenseinde. Dit is waarom Wilma van Dinther voor de palliatieve zorg heeft gekozen. Als verpleegkundig specialist ziet zij het als uitdaging om het verschil te maken voor de patiënt. Ze wordt enthousiast van alle vragen van (wijk)verpleegkundigen die begaan zijn met hun vak en die het aandurven om het levenseinde te bespreken ter voorkoming van (verder) lijden.