Home Tags Delier

delier

Ziektebeelden

Delier: tips voor verpleegkundigen

Jeffrey Moret is verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios), Klinische Geriatrie en werkt op de polikliniek geriatrie in het IJsselland ziekenhuis. Dit is deel twee van zijn blog 'Mevrouw had een traumatisch delier'.
E-health
De DeltaScan meet de hersengolven van de patiënt met een kleine strip met drie elektroden. (Foto: Prolira)

Nieuwe scanner meet delier in één minuut

Een nieuwe, kleine scanner kan met een strip op het voorhoofd binnen een minuut vaststellen of een patiënt een delier heeft. Deze maand neemt het UMC Utrecht de scanner in gebruik.
Laatste levensfase
meetinstrumenten

Handig overzicht: meetinstrumenten palliatieve zorg

Integraal Kankercentrum Nederland maakte een selectie van meetinstrumenten die bruikbaar zijn in de palliatieve zorg. Het boekje is gratis te downloaden op pallialine.nl.
Ziektebeelden

Haloperidol voorkomt geen delier op de IC

Het is niet zinvol Haloperidol op de IC te gebruiken tegen een delier.
Ziektebeelden

Delier: van onrust tot apathie

Download de poster met de verschillen tussen stil en hyperactief delier.
EBP

EBP: Zijn niet-farmacologische interventies effectief tegen delier bij ouderen?

Zodra ouderen in het ziekenhuis een delier ontwikkelen, worden niet-farmacologische interventies ingezet, zoals het creëren van een prikkelarme omgeving. Kunnen dit soort interventies delier voorkomen?
Ouderenzorg

Wetenschap: Simpel EEG kan delier ontdekken

Een simpele deliermonitor op basis van EEG kan delier aantonen, en onderscheiden van slaperigheid door slaapmiddelen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Tianne Numan, onderzoeker technische geneeskunde.

Ouderenzorg
Wetenschap

Wetenschap: E-learning over delier effectief

Verpleegkundigen die een nieuwe e-learning over delier volgden, screenden patiënten vaker op delier. Ook hadden ze meer kennis over delier.
Wondzorg
aan_bed_AM_20160830_3080.png

IGZ: ‘Niet-operatieve pijnmeting loopt achter’

De pijnmeting bij patiënten die geen operatieve ingreep hebben ondergaan, loopt tien jaar achter op de pijnmeting bij operatieve pijn. Dat stelt IGZ.