Home Tags Hbo-v

hbo-v

Opleiding en deskundigheid

Talent Daphne: ‘Je moet in dit vak snel volwassen worden’

Daphne van den Born is verpleegkundige op een acute opnameafdeling en deeltijdstudent hbo-v. Collega Aline heeft haar opgegeven voor de rubriek Talent: 'Daphne is jong, sprankelend, kundig en toegewijd ’
Opleiding en deskundigheid

Blog Cagla: ‘Kamp mbo of hbo: waar hoor ik bij?’

Het frustreert Cagla dat ze als mbo-verpleegkundige die de hbo-v doet, soms niet weet in welk 'kamp' ze zit. Maar doet het er eigenlijk wel toe? 
Beroepsprofielen

Commissie vervolgopleidingen mbo- en inserviceopgeleide verpleegkundigen bekend

inservice
Dat schrijft minister Bruins van Medische Zorg in antwoord op Kamervragen over de overgangsregeling rond de Wet BIG II.
Opleiding en deskundigheid

Geen numerus fixus meer in 2019, behalve in Groningen

numerus fixus
In het collegejaar 2019-2020 laten alle hogescholen de numerus fixus voor de hbo-v los. Met uitzondering van de Hanzehogeschool.
Opleiding en deskundigheid

Komend studiejaar numerus fixus voor 7 hbo-v’s

numerus fixus
Oorzaak is de explosieve groei die de scholen doormaakten in het huidige schooljaar en een tekort aan stageplaatsen.
Ouderenzorg

Hbo-v student wil alleen onder bepaalde voorwaarden in ouderenzorg werken

Studenten van de hbo-opleiding verpleegkunde willen alleen in de intramurale ouderenzorg werken als het werk op hun niveau is en er betere stageplekken zijn.
Opleiding en deskundigheid

Opname in het hbo-register, daar zit ook een maar aan’

overgangsregeling wet BIG
In de overgangsregeling mogen mbo’ers onder bepaalde voorwaarden in het hbo-register. 'Maar dat het kan, betekent niet altijd dat je het moet doén’, zegt Caroline van Mierlo.
Opleiding en deskundigheid

NLQF 6, BSc, niveau 5? ABC in onderwijsland

onderwijs verpleegkunde
De belangrijkste afkortingen en begrippen uit het verpleegkundig onderwijs op een rij.
Beroepsprofielen

Johan Lambregts: ‘Waarom niet gewoon hbo-verpleegkundige?’

verpleegkundigen
Het V&VN-advies om voor het hbo-register toch te kiezen voor de naam ‘regieverpleegkundige’, ondanks protesten uit de beroepsgroep, stuit op onbegrip bij Johan Lambregts. ‘Waarom geen simpeler oplossing als mbo- en hbo-verpleegkundige?’
Thuiszorg

Studenten leren meer over de wijk in hbo-v

wijkverpleging
In de lesprogramma’s van de hbo-v-opleidingen is meer aandacht gekomen voor vakken die nodig zijn voor het  werken in de wijkverpleging,