Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Thuiszorg
eenzaamheid

Verpleegkundigen zien meer eenzaamheid terwijl zorgtijd afneemt

Verpleegkundigen vinden dat ze door werkdruk minder tijd hebben voor eenzame cliënten. En dat terwijl de eenzaamheid juist is gegroeid.
Opleiding en deskundigheid
Leer innovatie netwerk (LIN)

Leernetwerk hbo-v nu ook in ouderenzorg

Bij Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland werken hbo-v’ers een op een samen met verzorgenden en verpleegkundigen om de zorg te verbeteren. Dat gebeurt op een pg-afdeling in dit speciale Leer Innovatie Netwerk (LIN).
Thuiszorg
thuiszorg

Langer thuis wonen niet goedkoper dan verpleeghuis

De zorgkosten van ouderen met een indicatie voor thuiszorg zijn niet automatisch lager dan die voor ouderen met een indicatie voor het verpleeghuis.
Ouderenzorg

‘Ouderenzorg teveel gericht op symptoombestrijding’

En dat zorgt er vaak voor dat ouderen binnen no-time weer op de spoedeisende hulp belanden.
Ouderenzorg
casemanager dementie nodig

Mantelzorgers snakken naar casemanager dementie

Het aanbod aan dementiezorg en ondersteuning van mantelzorgers sluit nog altijd niet genoeg aan bij de behoefte van mantelzorgers. Vooral op het gebied van casemanagement dementie lopen de wensen en mogelijkheden uiteen.
Thuiszorg

Tips: zo pak je als verpleegkundige eenzaamheid aan

Eenzaamheid bij ouderen is de afgelopen tien jaar niet afgenomen, blijkt uit onderzoek. De expert geeft tips hoe je als verpleegkundige in de thuiszorg om kunt gaan met eenzaamheid.
Ouderenzorg

Eenzaamheid ouderen niet afgenomen

Nog steeds is tien procent van de ouderen heel eenzaam. Deze ouderen zouden graag meer willen meetellen.
Bejegening
ouderenzorg

Casus Benaderingsplan: ‘Speels begrenzen’

Meneer Kniezeer, die zijn verplegend personeel betast, is verworden tot een ‘mythe’ op afdeling Zeldenlust. Ouderenpsycholoog Sarah Blom stelde samen met het team een benaderingsplan op.
Medicatie
haloperidol

Nursing Challenge: haloperidol (‘haldol’)

Mensen met dementie, wanen, psychoses, of een delier krijgen vaak haloperidol voorgeschreven. Maar ook als anti-emeticum in de palliatieve fase is het een vaak gebruikt middel.
Ouderenzorg
ouderenmishandeling

Aanpak ouderenmishandeling kan beter

Er is wel meer aandacht voor ouderenmishandeling, maar voor veel zorgverleners blijft het lastig om dit in de praktijk te signaleren en vervolgens te handelen. De samenwerking met belangrijke ketenpartners is ook nog niet optimaal. Dat blijkt uit het eindrapport van Regioplan Beleidsonderzoek 2017.