Home Tags Palliatieve zorg

palliatieve zorg

Tuchtrecht

Geen berisping maar waarschuwing voor euthanasie bij dementie

Dat heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) besloten, schrijft Medisch Contact.
Laatste levensfase

Blog Rob: ‘We moeten euthanasie niet normaal gaan vinden’

Mogen verpleegkundigen en verzorgenden het initiatief nemen om ongeneeslijk zieke patiënten te wijzen op het bestaan van euthanasie? Rob heeft er zijn twijfels over.
Laatste levensfase

Blog Hugo: ‘Praat met kwetsbare ouderen over hun toekomst’

Verpleegkundige voert gesprek met kwetsbare oudere over levenseinde
Verpleegkundigen zijn heel goed in het voeren van gesprekken met kwetsbare ouderen. En ze moeten dat duidelijker laten weten aan artsen en bestuurders, vindt Hugo.
Laatste levensfase

Blog Rob: ‘Aandacht voor je eigen sterfelijkheid’

levenseinde
De reanimatievraag was weer in het nieuws. Het is volgens Rob een belangrijk thema in de laatste levensfase, maar eigenlijk ook maar een detail als je kijkt naar de veelheid van onderwerpen in die fase. Rob pleit voor een Vergankelijkheidsdag, waarop iedereen even stilstaat bij zijn sterfelijkheid.
Laatste levensfase

Minister: ‘Waken kan onderdeel geïndiceerde zorg zijn’

Het ministerie van VWS heeft het Zorginstituut gevraagd de regels en de praktijk voor het verlenen van intensieve terminale zorg, zoals waken, scherper te krijgen.
Laatste levensfase

Herziene richtlijn spiritualiteit in de palliatieve fase beschikbaar

De richtlijn geeft handvatten bij het praten met patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit.
Laatste levensfase

Om te praten over de dood heb je lef nodig’

‘Praten over de dood is eng en misschien denken verpleegkundigen ook wel dat de arts dat beter kan doen. Maar om te praten over de dood heb je niet zozeer speciale kennis nodig. Het gaat vooral om lef, en het vermogen om te luisteren.’ Dat zegt Margot Verkuylen, medisch directeur van hospice de Duinsche Hoeve in Rosmalen en specialist ouderengeneeskunde en palliatieve zorg.
Laatste levensfase

Stimuleer nabestaanden om uitgebreid te rouwen´

video
‘Als het om rouwen gaat, is er in onze samenleving een tekort’, vindt documentairemaker Lieve Blancquaert. Voor haar documentaire Last Days reisde ze de hele wereld over, om in beeld te brengen hoe andere culturen omgaan met de dood.
Laatste levensfase

Blog Rob: ‘Samen oud worden’

Het hardnekkige idee dat iedereen ‘gezond’ oud wordt met elkaar, Rob kan daar niet bij.
Laatste levensfase

Blog Rob: ‘Jeukjargon in de zorg’

palliatieve zorg
"De patiënt staat centraal" voert de lijst met jeukjargon aan. Terecht, vindt Rob en hij legt uit waarom.