Home Tags Patiëntveiligheid

patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

Vier op de vijf artsen en verpleegkundigen maken incident mee

Ruim 80% van de artsen en verpleegkundigen maakt tijdens hun loopbaan een medisch incident mee, soms met grote psychische gevolgen.
Verpleegtechnische handelingen

Katheter en infuus vaak onnodig én pijnlijk

infuus
Veel patiënten met een urinekatheter of een perifeer infuus ervaren daar ongemak of klachten van, zonder dat verpleegkundigen of artsen hiervan weten. Ook weten veel patiënten niet waarom ze überhaupt een katheter of infuus hebben.
Medicatie

Verpleegkundig rekenen lastig? Meneer Megens geeft tips

verpleegkundig rekenen
Rekenen is een hot item voor verpleegkundigen, maar voor de meesten geen gesneden koek. Docent Rekenen Dirk Megens helpt. In dit artikel: valkuilen en tips bij verpleegkundig rekenen, én een formuleblad met handige rekenstappen.
Werk en cao

Geen griepprik? Dan verplicht mondkapje’

griepprik
Verplicht zorgmedewerkers die geen griepprik halen om een mondmasker te dragen, zegt anesthesioloog Rob Slappendel. Beroepsorganisatie NU’ 91 vindt dat een onverstandig plan.
EBP

EBP: Is bij elke dienstwissel op de ccu een safety check nodig?

urinesediment
Bij patiënten met veel lijnen en apparatuur kan gemakkelijk informatie over het hoofd worden gezien. Vooral tijdens de dienstwisseling. Helpt een safety check aan het bed fouten voorkomen?
De Verpleegkundige

Iedereen kan een fout maken. Maar hoe open zijn we daar over?

Je moet er niet aan denken: een fout maken waardoor je patiënt schade oploopt of zelfs overlijdt. Waarover zou je je zorgen maken als dat gebeurt, vroeg Nursing aan verpleegkundigen. Het antwoord ´De reacties van collega’s´ scoorde hoog.
Organisatie van zorg

Snuffelaars dossier Barbie: 85 berispingen, geen ontslagen

Haga Ziekenhuis
Het HagaZiekenhuis heeft 85 medewerkers een officiële waarschuwing gegeven, omdat ze stiekem aan het rondneuzen waren in het dossier van realityster ‘Barbie’.
Patiëntveiligheid

IGJ: ‘Calamiteiten door niet lezen dossier en inzet uitzendkracht’

Calamiteit zorg
Val- of tilincidenten zijn de meest voorkomende calamiteiten in de thuiszorg en in verpleeghuizen. Ook medicatiefouten en missers in de dagelijkse zorgverlening komen relatief vaak voor in de ouderenzorg.
Patiëntveiligheid

Openheid na incident geeft meer vertrouwen in zorg

Afhandeling incident zorg
Na een calamiteit in ziekenhuis, verpleeghuis of thuiszorg zijn de patiënt en zijn naasten of nabestaanden steeds vaker betrokken bij onderzoek naar wat er is gebeurd.
Medicatie

Morfine blijft voorlopig strafbaar in verkeer

Morfine ook medicinaal strafbaar in verkeer
Er is nog geen oplossing voor verkeersdeelname door patiënten die morfine, amfetamine of medicinale cannabis gebruiken. Het blijft voor verpleegkundigen dus belangrijk om hen goed voor te lichten.