Home Tags Patiëntveiligheid

patiëntveiligheid

Medicatie

Deze medicatie hoeft niet meer dubbel gecontroleerd te worden

Medicatie
De lijst van medicatie die dubbel gecontroleerd moet worden, is onlangs geactualiseerd. Een aantal geneesmiddelen is van de lijst gehaald, een aantal is toegevoegd.
Medicatie

Welke medicatie moet dubbel gecontroleerd worden?

medicatie
Dubbele controle is nodig bij losse, risicovolle medicatie. Welke medicatie moet dubbel gecontroleerd worden?
Medicatie

Wees terughoudend met alemtuzumab bij nieuwe patiënten’

Verpleegkundigen en andere zorgverleners wordt bovendien aangeraden extra alert te zijn op bijwerkingen op hart, bloedvaten, long en lever.
Bejegening

3 vragen over: verpleegkundige handelingen in 7 talen

Dankzij verpleegkundige Michelle van Gerven gebruikt het Máxima Medisch Centrum een map met uitleg over handelingen in 7 talen. Hoe reageren patiënten?
Patiëntveiligheid

Slimme bedden ook handig voor verpleegkundigen’

Het Erasmus MC gebruikt slimme bedden met diverse technologische snufjes. Waarom zijn deze bedden fijn voor patiënten én verpleegkundigen?
Patiëntveiligheid

Vier op de vijf artsen en verpleegkundigen maken incident mee

Ruim 80% van de artsen en verpleegkundigen maakt tijdens hun loopbaan een medisch incident mee, soms met grote psychische gevolgen.
Verpleegtechnische handelingen

Katheter en infuus vaak onnodig én pijnlijk

infuus
Veel patiënten met een urinekatheter of een perifeer infuus ervaren daar ongemak of klachten van, zonder dat verpleegkundigen of artsen hiervan weten. Ook weten veel patiënten niet waarom ze überhaupt een katheter of infuus hebben.
Medicatie

Verpleegkundig rekenen lastig? Meneer Megens geeft tips

verpleegkundig rekenen
Rekenen is een hot item voor verpleegkundigen, maar voor de meesten geen gesneden koek. Docent Rekenen Dirk Megens helpt. In dit artikel: valkuilen en tips bij verpleegkundig rekenen, én een formuleblad met handige rekenstappen.
Werk en cao

Geen griepprik? Dan verplicht mondkapje’

griepprik
Verplicht zorgmedewerkers die geen griepprik halen om een mondmasker te dragen, zegt anesthesioloog Rob Slappendel. Beroepsorganisatie NU’ 91 vindt dat een onverstandig plan.
EBP

EBP: Is bij elke dienstwissel op de ccu een safety check nodig?

urinesediment
Bij patiënten met veel lijnen en apparatuur kan gemakkelijk informatie over het hoofd worden gezien. Vooral tijdens de dienstwisseling. Helpt een safety check aan het bed fouten voorkomen?