Home Tags Verpleegkundig leiderschap

verpleegkundig leiderschap

Werk en cao

Minister Conny Helder: ‘De zorg moet en kan anders, dat betekent niet meteen slechter’

Het personeelstekort is nijpend en de zorgvraag stijgt. Reden voor Nursing om samen met een verpleegkundige in gesprek te gaan met minister van langdurige zorg Conny Helder. ‘Geef zelf aan wat je nodig hebt, laat niet de manager voor je denken.’
De Verpleegkundige

Volgend jaar krijgen we meer zeggenschap, wat gaat er veranderen?

Volgend jaar wordt de inspraak van verpleegkundigen op het zorgbeleid bij wet geregeld. Maar verandert er echt iets ten gunste van verpleegkundigen? Hoogleraar verplegingswetenschap Hester Vermeulen legt uit en raadt aan: ‘Stap nu al op bestuurders af en laat je horen’.
De Verpleegkundige
Verpleegkundigen aan tafel.

Zeggenschap voor verpleegkundigen vastgelegd in de wet

Het wetsvoorstel zeggenschap in de zorg is gisteren, dinsdag 1 november, aangenomen door de Eerste Kamer. Verpleegkundigen hebben vanaf 1 juli 2023 bij wet inspraak in het primaire zorgproces en het zorginhoudelijk beleid. De inspectie toetst of verpleegkundigen voldoende invloed krijgen.
Werk en cao

Podcast over moreel verpleegkundig leiderschap: ‘Je kunt alles goed doen, en toch niet het goede doen’

De rol van moreel verpleegkundig leiderschap is belangrijk bij het geven van goede, persoonsgerichte zorg en bij het vergroten van de invloed en het werkplezier van jou als verpleegkundige. Hoe dat precies werkt hoor je in deze aflevering van Nursing Werkt.
Werk en cao

Aan de slag met zelfleiderschap: ‘Daag jezelf uit en kom in beweging’

In deze nieuwe aflevering van podcast Nursing Werkt vertelt arbeids- en organisatiepsycholoog Pauline van Dorssen op welke manier zorgmedewerkers hun zelfleiderschap kunnen versterken en hoe je als verpleegkundige in de drukte van alledag toch je eigen pad kunt bewandelen.
De Verpleegkundige
3 verpleegkundigen overleggen bij een pc.

Extra geld voor zeggenschap verpleegkundigen, loket nu open

Er is 5 miljoen extra beschikbaar gekomen vanuit het ministerie van VWS voor het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht. Het loket om de subsidie aan te vragen, gaat begin september open. 
De Verpleegkundige

Nieuwe podcast voor en door verpleegkundigen: Later wil ik zuster worden

Kritisch nadenken over het vak verpleegkunde, de organisatie en zichzelf: dat is wat initiatiefnemer Sabine op ’t Hoog in de pas gestarte ETZ-podcast doet, samen met verpleegkundigen. ‘Hopelijk zien steeds meer collega’s in dat wij veel invloed op de zorg hebben.’
Wijkverpleging
Wetenschap

Wetenschap | Wijkteams positief over verpleegkundig leiderschapsprogramma

Wijkverpleegkundigen die deelnamen aan een programma voor verpleegkundig leiderschap in de wijk zijn enthousiast – zo ook hun teamleden.
Werk en cao
Drie verpleegkundigen samen in de gang.

Wet meer zeggenschap voor verpleegkundigen aangenomen

De Tweede Kamer nam gisteren een initiatiefwet van Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Judith Tielen (VVD) aan die meer zeggenschap voor verpleegkundigen mogelijk maakt. Het voorstel moet nog wel door de Eerste Kamer.
Opleiding en deskundigheid

Verpleegkundige krijgt subsidie voor meer inbreng op de werkvloer

Zorgorganisaties kunnen dit jaar nog financiering krijgen om samen met verpleegkundigen en andere medewerkers hun zeggenschap en veerkracht een impuls te geven.