Home Tags Wet BIG

wet BIG

Tuchtrecht

Plannen voor verplicht vermelden BIG-nummer stuiten op onbegrip

De discussie over het verplicht vermelden van het BIG-nummer zorgde voor veel onrust onder verpleegkundigen. Waar is zo’n ‘bureaucratische maatregel’ voor nodig? En verpleegkundigen hebben toch ook recht op privacy?
De Verpleegkundige

Verplicht bekendmaken BIG-nummer voorlopig niet gehandhaafd

big nummer
De plannen van minister Bruins om artsen en verpleegkundigen te verplichten hun BIG-nummer voor de patiënt zichtbaar te vermelden worden voorlopig niet gehandhaafd.
Werk en cao

Poll: herregistratie BIG of doorlopend bijscholen?

Jezelf wekelijks bijscholen, in plaats van je BIG-registratie elke vijf jaar vernieuwen: lijkt jou dit een goed idee? Laat je mening horen in de poll.
Opleiding en deskundigheid

10 vragen over rondneuzen in patiëntendossiers

datalek
Tientallen medewerkers van het HagaZiekenhuis snuffelden in het dossier van een BN'er. Tien vragen en antwoorden over ongeoorloofde inzage in het EPD.
Opleiding en deskundigheid

Opnieuw kritiek op toets herintreders

kritiek op toets herintreders
Het is voor herintredende verpleegkundigen vaak te moeilijk om weer als BIG-geregistreerde aan de slag te kunnen. Dat concluderen herintreders en beroepsvereniging V&VN. Ook bestuurders van zorginstellingen herkennen de hobbels.
Opleiding en deskundigheid

Opname in het hbo-register, daar zit ook een maar aan’

overgangsregeling wet BIG
In de overgangsregeling mogen mbo’ers onder bepaalde voorwaarden in het hbo-register. 'Maar dat het kan, betekent niet altijd dat je het moet doén’, zegt Caroline van Mierlo.
Beroepsprofielen

Johan Lambregts: ‘Waarom niet gewoon hbo-verpleegkundige?’

verpleegkundigen
Het V&VN-advies om voor het hbo-register toch te kiezen voor de naam ‘regieverpleegkundige’, ondanks protesten uit de beroepsgroep, stuit op onbegrip bij Johan Lambregts. ‘Waarom geen simpeler oplossing als mbo- en hbo-verpleegkundige?’
Beroepsprofielen

Wetsvoorstel BIG II ontlokt storm van reacties

wet big
Het regent reacties op de herziene Wet BIG die ter consultatie voorligt. De tussenstand: bijna achthonderd reacties, met nog een paar dagen te gaan. Vooral de nieuwe naam van de hbo-verpleegkundige en de overgangsregeling voor mbo-opgeleiden ontlokken veel kritiek.
Beroepsprofielen

Rekenfoutjes in Wet BIG II

verpleegkundigen wet BIG

De herziening van de wet BIG II, die onder meer de knip in het BIG-register regelt, gaat veel meer kosten dan in de toelichting op het wetsvoorstel staat vermeld.

Beroepsprofielen

Discussie over beroepstitels laait opnieuw op

werkdruk
Veel verpleegkundigen doen een laatste poging om iets aan de nieuwe beroepstitel regieverpleegkundige te veranderen, getuige de vele reacties op de internetconsultatie over de herziene Wet BIG. De minister gaat de suggesties onderzoeken.