Home Tags Wondzorg

wondzorg

Wondzorg

Werkwijze voor acute huidreacties bij radiotherapie verschenen

Recent is de Landelijke consensus werkwijze acute huidreacties radiotherapie verschenen, met veel verpleegkundige adviezen.
Bejegening

Blog Sandra: ‘Hoe ga je om met een verslaafde patiënt?’

Sandra verpleegt een meneer die wonden heeft op zijn stuit en zijn schenen. Hij drinkt te veel alcohol, wil niet eten en beweegt niet of nauwelijks. Moet je zo iemand toespreken, en zo ja hoe?
Wondzorg

Wondcasus: oncologische wond op het hoofd

wondzorg
Meneer Vink heeft een oncologische wond op zijn hoofd nadat een plaveiselcelcarcinoom is weggesneden. Hij wil met de negatieve-druktherapie stoppen omdat hij deze te belastend vindt.
Wondzorg

4 vragen over psychische effecten van wonden

Voor de meeste mensen zal het ingrijpend zijn als ze gewond raken, maar sommigen kunnen er zelfs een psychisch trauma aan overhouden. SEH-verpleegkundige Anja van ´t Klooster spreekt hierover op het Nursing Wondzorgcongres op 9 mei, en wij vroegen alvast om een voorproefje.
Wondzorg

De wondzorg van de toekomst: nieuwe technieken

Welke nieuwe technieken voor wondbehandeling zijn er, en welke kunnen we de komende jaren verwachten? Nursing zet interessante nieuwe ontwikkelingen op een rijtje.
Wondzorg

Getuige van vuurwerkongeluk? Dit moet je doen

Vuurwerk
Ook als je niet op een SEH werkt, kun je te maken krijgen met wonden door vuurwerk. Weet jij wat je moet doen?
Wondzorg

Draadjes, nietjes en lijm: verwijderen van hechtingen

Een gewone hechting verwijderen is routine voor verpleegkundigen. Maar een minder bekende hechting, zoals een matrassteek, hoe verwijder je die?
Wondzorg

Nursing Challenge: wondcasus toxische epidermale necrolyse

hechtingen
Mevrouw Smits heeft toxische epidermale necrolyse: haar huid laat los ter hoogte van de dermale en epidermale verbinding. Een potentieel levensbedreigende situatie, waarvoor ze drie weken in een brandwondencentrum verblijft. (De toets bij dit artikel levert 1 accreditatiepunt op.)
Wondzorg

Onderzoek: sommige misverstanden in wondzorg zijn hardnekkig

Hardnekkige misverstanden in de wondzorg
Verpleegkundigen zijn op de hoogte van de Verstandige Keuzes bij een acute wond, maar leven die niet altijd na.
EBP

EBP: Wat is de beste behandeling van brandwonden na cardioversie?

urinesediment
Welke behandeling vermindert de incidentie van en klachten door eerstegraads of oppervlakkige tweedegraads brandwonden na een ECV?