Home Tags Ziektebeelden

ziektebeelden

Medicatie

Schrappen zelfzorgmiddelen wrange maatregel voor patiënt’

medicatie
Paracetamol en andere zelfzorgmiddelen zijn per 1 januari uit het basispakket. Hoewel het niet om grote uitgaven gaat, is het een wrange maatregel voor patiënten, vinden verpleegkundigen.
Medicatie

Nursing Challenge: simvastatine

Simvastatine (Zocor®) is een cholesterolsyntheseremmer. Het verlaagt de cholesterolconcentratie in het bloed. Een overzicht van indicaties, contra-indicaties en bijwerkingen.
Ziektebeelden

Nursing Challenge: verpleegkundige zorg na een myocardinfarct

De klachten na een myocardinfarct kunnen ernstig zijn. Hoe ziet de nazorg eruit, en hoe help je de patiënt zijn leven weer zo goed mogelijk op te pakken?
Laatste levensfase

Nursing Challenge: COPD in de palliatieve fase

palliatieve zorg bij copd
Omdat er bij COPD geen kans is op genezing, komt een COPD-patiënt vroeg of laat in de palliatieve fase. Wat kom je als verpleegkundige dan tegen? Maak de toets en verdien twee accreditatiepunten.

Geen strafzaak tegen tabaksproducenten

tabak
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de tabaksfabrikanten niet vervolgen.
Klinisch redeneren

Nursing Challenge: klinisch redeneren bij hypovolemische shock

Interventies onderbouwen met kennis van de fysiologie, anatomie en farmacologie. Oefen het klinisch redeneren met deze casus, waarin een patiënt post-ok een acute hypovolemische shock ontwikkelt. Met de bijbehorende toets verdien je twee accreditatiepunten.
Ziektebeelden

Nederland loopt achter bij vroegherkenning sepsis’

petitie voor vroegherkenning sepsis
Verpleegkundigen, patiënten, naasten en artsen roepen op tot een Nationaal Actieplan voor meer aandacht voor (vroege) herkenning van sepsis.
Ziektebeelden

Vermijdbare sterfte ziekenhuizen daalt flink

Vermijdbare sterfte ziekenhuizen daalt flink
In 2011-2012 overleden 970 patiënten als gevolg van vermijdbare fouten. Toch moet er niet te vroeg worden gejuicht, want er zijn ook verbeteringen mogelijk.
Ziektebeelden

Minister neemt Handreiking taakherschikking in ontvangst

handreiking
Op 1 november 2012 heeft minister Schippers van VWS de Handreiking implementatie taakherschikking in ontvangst genomen. De handreiking treedt op 15 november in werking. Het is een gezamenlijk product van de beroepsverenigingen van verpleegkundig specialisten en physician assistants V&VN, de KNMG en de NAPA.
Ziektebeelden

Wel of geen Fraxiparine®?

Verpleegkundigen op de afdeling gastro-intestinale chirurgie vragen zich af of abdominale post-OK patiënten profylactisch Fraxiparine® (nadroparine) moeten krijgen.