Bejegening

Bejegening
001_rb-image-1762113.jpeg

Verpleegkundigen moeite met professioneel ondersteunen familie

Het credo ‘de patiënt centraal’ moet meer ‘de familie centraal’ worden.
Bejegening
'Behandel mantelzorgers niet als slachtoffers'

‘Behandel mantelzorgers niet als slachtoffers’

Mantelzorgers willen meer ondersteuning vanuit de professionele zorg.
Bejegening
Familiezorg

Familie, het nieuwe zorgenkindje?

'Familiezorg: kijken naar de patiënt en zijn naasten' dat was het hoofdthema in TvZ nummer 1/2014. Mia Gooren, jurist/mediator en Mieka Vroom, freelance journalist, beiden met persoonlijke ervaring als mantelzorger, merken op dat het lijkt alsof de familie een nieuwe zorgdoelgroep is geworden, een zorgenkindje.
Bejegening
Kleinschalig zorgen vraagt specifieke talenten

Kleinschalig zorgen gaat niet bij iedereen vanzelf

Niet iedere verpleegkundige of verzorgende is van nature geschikt om in een kleinschalige woonvorm te werken. Wat maakt een team tot een echt kleinschalig zorgteam?
Bejegening
skypen met familieleden

Redactioneel Marian: ‘Afstand niet altijd bepalend bij mantelzorg’

Familiezorg: een actueel onderwerp dat de gemoederen hevig bezig houdt, niet in het minst omdat vele personen aan het mantelzorgen zijn, vaak zonder dat ze beseffen dat deze activiteiten zo genoemd worden.
Bejegening
Blog Ingrid: Thuis wonen met dementie

Blog Ingrid: Thuis wonen met dementie

Ruim twee jaar werk ik als trajectbegeleider van dementerende ouderen die thuis wonen. Daarnaast begeleid ik ook de mantelzorgers. Ik stem de zorg met alle betrokkenen op elkaar af en ondersteun het systeem. Een prachtige functie die zijn noodzaak met alle veranderingen in de zorg bewijst.
Bejegening
In gesprek met mantelzorger? Test uzelf

In gesprek met mantelzorger? Test uzelf

Bent u voldoende in gesprek met de mantelzorgers van uw patiënt? Doe de test van Mezzo.
Bejegening
tvz_weblogger_ingrid

Veel gedaan en veel geleerd

Mijn laatste werkweek in 2012, ik kan terugkijken op een goed jaar! Ik blik terug op mijn toegenomen caseload. Dit bevestigt de behoefte waar we als trajectbegeleiders in voorzien. Om aan deze zorgvraag te voldoen is ons team uitgebreid: is er in 2010 één collega gestart, zo zijn we per 1 januari 2013 met acht collega’s en ondersteunen we ruim 230 cliënten en hun mantelzorgers.
Bejegening
tvz_weblogger_ingrid

Wie is straks mijn mantelzorger?

Een nieuwe werkdag breekt aan. De zorg voor de kinderen heb ik vandaag uitbesteed aan de crèche.    Op dit moment geven ruim 3 miljoen nederlanders mantelzorg, waarvan één op de tien aan een persoon met dementie. Naar verwachting zal het aantal dementerende tot 2040 toenemen met ruim 50 procent. Er zal dus een toenemende behoefte […]
Bejegening
Hanneke_Ikking_kl

Over vrijwilliger zijn

Hanneke Ikking is verpleegkundige en mantelzorger van haar dementerende moeder. Zij schrijft over haar ervaringen met de thuiszorg en de verpleeghuiszorg.

Over bejegening

Wat is bejegening?

In een professionele zorgrelatie draait het om een respectvolle bejegening van de zorgvrager. Goede communicatie is daarbij essentieel.

Lees meer

Letterlijk betekent bejegening: de manier waarop iemand zich tegenover iemand anders gedraagt. In de zorg hebben we het dan over de wijze waarop een zorgverlener een zorgvrager benadert. Verpleegkunde is mensenwerk. Het is dus logisch dat een correcte bejegening hier een belangrijk onderdeel van is. Een goede attitude, communicatie en omgang met verschillende zorgdisciplines is essentieel voor optimale zorgverlening. Bovendien beoordelen patiënten de kwaliteit van de zorgverlening vooral aan de manier waarop met hen is omgegaan. Of zij zich serieus voelden genomen, of ze gezien zijn, of het eten lekker was, of zij een goed gesprek met de verpleegkundige hebben gehad.

Empathische bejegening

Verpleegkundigen hebben een grote rol als het gaat om bejegening van de patiënt. Aan de manier waarop verpleegkundigen patiënten bejegenen blijkt nog altijd veel te verbeteren. In tijden van marktwerking, toenemende mondigheid en het accent op klantvriendelijkheid is dat broodnodig. Patiënten zijn gewone mensen: ze willen vriendelijk bejegend worden. Verpleegkundigen vinden dat niet altijd makkelijk: hebben het druk, hebben niet altijd goed geslapen en de patiënt is zelf ook niet altijd even prettig in de omgang. Hoe menselijk ook, het zijn geen excuses voor onvriendelijk en dus onprofessioneel gedrag. Omgaan met veeleisende mantelzorgers of vrijwilligers in de zorg is bijna een vak apart. Het vraagt geduld en vooral veel empathie. Bekijk een situatie ook eens met humor. Humor kun je bijna een verpleegkundige interventie noemen. Althans dat beweert Marcellino Bogers in zijn boek Humor. Er zijn verschillende manieren om humor toe te passen in de zorgverlening en dat met respect te doen. Het kan zowel patiënt als verpleegkundige verlichting geven, tijdens vaak zware zorgverlening. Mits passend ingezet natuurlijk.

Een lastig onderwerp met betrekking tot het thema bejegening is agressie. Agressie jegens hulpverleners komt steeds vaker voor. En niet alleen bij ambulancepersoneel. Hoe ga je om met agressie in de zorg? Daar zijn verschillende cursussen voor. Denk aan weerbaarheidstrainingen en zelfs zelfverdedigingstechnieken. Andersom is de vraag ook interessant of je door een slechte bejegening ook juist agressie kunt uitlokken.

Tips voor bejegening

Enkele tips voor een vriendelijke bejegening zijn: Tip 1: kijk mensen aan als je je voorstelt. Kijk niet terwijl je de hand van mevrouw nog vast hebt, alvast naar haar infuuspomp of de katheterzak van de buurman. Tip 2: Wees je bewust van je rol. Zorg voor een rustige en vriendelijke uitstraling, in de woorden die je kiest en de toon van je stem. Tip 3: Voor een verpleegkundige is je werk voor een deel voorspelbaar en routine, voor een patiënt vaak niet. Ga daar niet te makkelijk aan voorbij. Tip 4: Neem niet automatisch aan dat de patiënt jou wel begrijpt: in je werkdruk, je uitleg en je bejegening van anderen. Let op: patiënten houden ons in de gaten en een gehaaste en/of onvriendelijke manier van doen heeft altijd een negatieve invloed op hun. Tip 5: doe nooit alsof je iets weet terwijl dat niet zo is, en ga niet experimenteren. Iets in je lichaamstaal of de klank van je stem verraadt je. Zeg eerlijk dat je het niet weet of niet eerder gedaan hebt en roep een ervaren collega te hulp. Een eerlijk ‘ik weet het niet’ geeft een veiliger gevoel dan een oneerlijk ‘dat doe ik wel even’. Tip 6: een patiënt verdient nooit gezucht of gemopper. De zoveelste po tijdens de nachtdienst? Vervelend, maar veel vervelender voor mevrouw, die echt liever de hele nacht zou slapen.

Uitgelicht congres

Niet-aangeboren hersenletsel

De ReeHorst

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg

ReeHorst

Zorg voor de oncologische cliënt in de wijk

ReeHorst

Hét Wondzorg congres

De Reehorst

Hét Dementie congres

De Reehorst