Ouderenzorg

Werk en cao
Verpleegkundige met cliënt en mantelzorger aan tafel

V&VN reageert op vragen zorgakkoord

Dat beroepsvereniging V&VN het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekende riep veel vragen op bij Nursing-lezers. V&VN-voorzitter Bianca Buurman geeft uitleg.
Ouderenzorg
reanimeermijniet.jpg

Richtlijn reanimatie bij kwetsbare ouderen aangevuld

De aanleiding is het AMC-ARREST onderzoek dat twee jaar geleden verscheen.
Ouderenzorg
ANP-1000_27590929.jpg

Niet-reanimerenpenning straks voor iedereen

Een neutrale penning was tot nu toe nooit beschikbaar. Je moest eerst lid worden van de NVVE.
Ouderenzorg
'Maak NR-beleid nog beter bespreekbaar'

‘Maak NR-beleid nog beter bespreekbaar’

Steeds meer Nederlandse zeventigplussers geven aan niet gereanimeerd te willen worden, mocht het moment daar zijn. Het aantal niet-reanimerenpenningen stijgt explosief.
Ouderenzorg
Blog Hugo: 'Verpleegkundige regie over reanimatie'

Blog Hugo: ‘Verpleegkundige regie over reanimatie’

Verpleegkundigen kunnen best gesprekken over reanimatie voeren met chronisch zieke ouderen, zolang ze maar beschikken over de benodigde gespreksvaardigheden en kennis van de resultaten. Dit is onze kans om grip op reanimatieleed te krijgen!
Ouderenzorg
Driehonderd films over dementie online

Driehonderd films over dementie online

De 300e korte film over dementie is geplaatst op de website www.moderne-dementiezorg.nl.
Ouderenzorg
Proef: niet reanimeren bij rood polsbandje

Proef: niet reanimeren bij rood polsbandje

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht gaat bij wijze van proef patiënten die geen reanimatie wensen, een rood polsbandje geven. In een noodsituatie weten verpleegkundigen en andere zorgverleners meteen dat er niet gereanimeerd mag worden.
Ouderenzorg
'Bespreek reanimeerbeleid met kwetsbare oudere'

‘Bespreek reanimeerbeleid met kwetsbare oudere’

Het is belangrijk dat met kwetsbare ouderen afspraken worden gemaakt over het wel of niet reanimeren.
Ouderenzorg

‘Bespreek reanimatie met iedere bewoner’

Verpleeg- en verzorgingshuizen moeten van al hun bewoners weten of ze wel of niet gereanimeerd willen worden, vindt de koepel van ouderenorganisaties CSO.
Ouderenzorg

Ben ik als verzorgende op een dagverzorging voor ouderen verplicht om mee te doen met een cursus reanimeren?

Het ligt op de weg van een werkgever ervoor te zorgen dat werknemers hun individuele vakbekwaamheid op peil houden. Zeker als een instelling het beleid voert te reanimeren, is het voor de hand liggend dat de werkgever een cursus reanimeren verplicht stelt op een afdeling dagverzorging voor ouderen waar de kans dat (oudere) patiënten gereanimeerd […]

Over ouderenzorg

Ouderenzorg

De zorg voor (kwetsbare) ouderen kan complex zijn, bijvoorbeeld vanwege comorbiditeit en polyfarmacie. Op deze themapagina aandacht voor medische, verpleegkundige en psychosociale problemen bij ouderen.

Lees meer

Bij veel ouderen is sprake van een combinatie van aandoeningen en klachten zoals diabetes, dementie, incontinentie en slikproblemen. Ze krijgen daarvoor vaak veel verschillende medicatie (polyfarmacie). Als verpleegkundige in de ouderenzorg sta je voor de uitdaging om de eigen regie van de cliënt zo veel mogelijk te behouden, maar tegelijkertijd aandacht te hebben voor bijvoorbeeld medicatieveiligheid en valpreventie.

Omdat ouderen steeds vaker en langer thuis blijven wonen, neemt de zorgzwaarte in de wijk toe. Zelfstandig thuiswonende ouderen redden het meestal nog net, maar bij acute gezondheidsproblemen of incidenten zoals een val belanden ze vaak op de spoedeisende hulp. Dat kan al snel leiden tot een ziekenhuisopname, waarna met name kwetsbare ouderen vaak in een verpleeghuis terecht komen. Een goede transmurale overdracht is essentieel om continuïteit van de zorg te waarborgen en de achteruitgang in kwaliteit van leven bij ziekte of incidenten te beperken.

Kwetsbare ouderen

Met de leeftijd neemt vaak de kwetsbaarheid toe. Bij kwetsbare ouderen is er sprake van een opeenstapeling van risicofactoren, waardoor zij snel achteruit kunnen gaan bij bijvoorbeeld een val of ziekte. Zij zullen daardoor eerder in een verpleeghuis belanden na een heupfractuur, sneller complicaties ontwikkelen bij een longontsteking of een delier krijgen wanneer ze in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Risicofactoren waarmee kwetsbare ouderen te maken hebben zijn bijvoorbeeld ondervoeding, slecht evenwicht, verminderde spierkracht, geheugenklachten en polyfarmacie.

Veiligheid

Bij thuiswonende ouderen, maar ook bij ouderen (op geriatrische afdelingen) in ziekenhuis of verpleeghuis, liggen allerlei risico’s op de loer. Factoren zoals ondervoeding, polyfarmacie en oogproblemen hebben allemaal invloed op elkaar en kunnen bijvoorbeeld het risico op vallen vergroten. Risicosignalering is daarom een belangrijk thema voor verpleegkundigen. Denk aan valpreventie, medicatieveiligheid en het signaleren van ondervoeding of depressie. Het is helaas niet altijd eenvoudig een balans te vinden tussen veiligheid aan de ene kant en zelfstandigheid en zelfredzaamheid aan de andere kant. Soms zullen vrijheidsbeperkende maatregelen moeten worden toegepast, zoals bedhekken om het valrisico te verkleinen of een medicatiekluis bij cliënten bij wie de medicatie in beheer van de wijkverpleging is.

Dagelijkse zorg

Belangrijke thema’s in de dagelijkse ouderenzorg zijn continentie, mondzorg en medicatiebeheer. Veelal zal deze zorg door verzorgenden worden uitgevoerd, maar ook verpleegkundigen hebben ermee te maken. Bij incontinentie zijn huidbeschadigingen (incontentie-geassocieerde dermatitis of IAD) bijvoorbeeld niet altijd te voorkomen. De wonden genezen vaak slecht, zeker bij ouderen met slechte circulatie. Het is zaak te bepalen of er sprake is van IAD of bijvoorbeeld decubitus, en de verpleegkundige interventies hierop aan te passen.

Psychische problemen

Veel voorkomende psychische problemen bij ouderen zijn dementie, delier, depressie, angst en eenzaamheid. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Dementie op tijd signaleren, diagnosticeren en behandelen, eventueel in samenwerking met de casemanager dementie of specialist ouderengeneeskunde is dus cruciaal. Symptomen van dementie, delier en depressie, zoals geheugenverlies, onrust en slaapproblemen, kunnen lastig te onderscheiden zijn, helemaal als ze tegelijkertijd voorkomen. Instrumenten zoals de Delirium Observatie Screening Schaal (DOSS) of de Geriatrische Depressie Schaal (GDS) kunnen hierbij helpen.

Uitgelicht congres

Topsprekers in de Ouderenzorg

ReeHorst

Dag van de Wijkverpleging

ReeHorst

Een andere kijk op gedrag in de Gerontopsychiatrie

Van der Valk

Nursing Experience summer edition 2023

ReeHorst

Het Maag Darm Lever congres

De ReeHorst

Niet-aangeboren hersenletsel

De ReeHorst

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg

ReeHorst

Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Van Der Valk Hotel Veenendaal

Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Van der Valk Hotel Veenendaal

Dag van de Medicatieveiligheid

ReeHorst

Het Pijn congres

Van der Valk Hotel

Masterclass Klinisch redeneren

Van der Valk Hotel Veenendaal

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg

ReeHorst

Zorg voor de oncologische cliënt in de wijk

ReeHorst