Patiëntveiligheid

Organisatie van zorg
2 verpleegkundigen

Student Corner: ‘Belgebruik op Geriatrie neemt af door comfort rounding’

Comfort rounding: ieder uur langs de patiënt voor basiszorg. Wat levert dit op voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis én voor de verpleegkundige? Hbo-v studenten Dimphy en Laura zochten het uit.
Patiëntveiligheid

Corona: afwijken van Wet zorg en dwang mag indien nodig

Tijdens de coronacrisis mogen zorgverleners afwijken van het stappenplan uit de Wet zorg en dwang indien nodig. Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Thuiszorg
mondkapje zelf maken

Blog Annemiek: ‘Hoe een zelfgemaakt mondkapje alert maakt’

Annemiek weet best dat de katoenen neusmondmaskers die ze maakte niet beschermen tegen het coronavirus. Maar het maakt de cliënten en hun familie wel alert. Dit is serieus.
Patiëntveiligheid

NU’91: ‘Werkgevers vragen verpleegkundigen te werken zonder veilige bescherming tegen coronavirus’

Lees welke signalen de vakbond van verpleegkundigen binnenkrijgt over onvoldoende bescherming tegen het coronavirus. 'De veiligheid van zowel patiënten en cliënten als zorgverleners is in het geding.'

Corona: de RIVM-richtlijnen op een rij

Hier vind je de meest actuele richtlijnen met betrekking tot het coronavirus en preventieve maatregelen daarbij.
Patiëntveiligheid

Indicaties stellen in de coronacrisis: nieuw advies V&VN

Waar moet je in de coronacrisis bij indicatiestelling alert op zijn?
Patiëntveiligheid
ambulance bus

Liveblog #1: de laatste corona-informatie voor verpleegkundigen

Nursing volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Deze liveblog wordt steeds bijgewerkt met het laatste nieuws voor verpleegkundigen.
Patiëntveiligheid

Noodkreet Brabantse ziekenhuizen: ‘Zonder hulp geen andere spoedzorg meer’

Als ziekenhuizen boven de rivieren niet heel snel patiënten gaan overnemen van Brabantse ziekenhuizen, is andere spoedzorg in Noord-Brabant binnenkort niet meer mogelijk, zeggen de ziekenhuizen zelf.
Patiëntveiligheid

Ziekenhuis maakt zelf mondkapjes: hoe veilig is dat?

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen maakt sinds kort zelf mondkapjes van verpakkingsmateriaal van steriele hulpmiddelen. Het RIVM waarschuwt: alleen FFP-maskers beschermen voldoende.
Patiëntveiligheid

Mondneusmaskers opnieuw gebruiken: ja of nee?

Onderzoekers van het RIVM bedachten een methode waarmee FFP-2 mondmaskers die eigenlijk voor eenmalig gebruik zijn bedoeld, vaker kunnen worden gebruikt.

Over patiëntveiligheid

Wat is patiëntveiligheid?

Voor een patiëntveilige zorg moet de verpleegkundige bekwaam en bevoegd zijn, onveilige situaties en risico’s herkennen en werken volgens protocollen en richtlijnen. Medicatieveiligheid en infectiepreventie staan daarbij hoog op de lijst.

Lees meer

Patiëntveiligheid is een breed begrip. En één van de belangrijkste onderwerpen binnen de Nederlandse zorginstellingen. Ziekenhuizen zijn zich ervan bewust dat de aandacht voor patiëntveiligheid nooit mag verslappen. Het continu bewaken en beheersen van de risico’s blijft dagelijks de aandacht vragen. De medische zorg ontwikkelt zich razendsnel en patiënten worden steeds ouder en daarmee kwetsbaarder. Zij hebben bovendien een complexere zorgvraag. Gebruik van apparatuur neemt toe en wordt steeds ingewikkelder, waardoor steeds meer gespecialiseerde medewerkers nodig zijn. Dit vraagt om een continue controle op het waarborgen van patiëntveiligheid. De toename van de complexiteit van de medische zorg zorgt ervoor dat het veiligheidsbewustzijn steeds belangrijker wordt.

VMS

Om de veiligheid van de patiëntenzorg te vergroten en te borgen, hebben de ziekenhuizen in Nederland in de afgelopen jaren een geaccrediteerd of gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) behaald en gewerkt aan tien inhoudelijke thema’s. Voorkomen van wondinfecties na een operatie, voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis, vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt, medicatieverificatie bij opname en ontslag, kwetsbare ouderen, voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende middelen, voorkomen van verwisseling bij en van patiënten, voorkomen van incidenten bij high-risk medicatie, voorkomen van onnodig lijden van patiënten door pijn, optimale zorg bij acute coronaire syndromen. Deze thema’s komen voort uit het VMS Veiligheidsprogramma dat van 2008 tot en met 2012 in de Nederlandse ziekenhuizen draaide.

Verpleegkundigen zijn bij uitstek de bewakers van de veiligheid rondom de patiënt. Denk hierbij aan het voorkomen van infecties en het toepassen van een juiste handhygiëne en andere maatregelen ten aanzien van infectiepreventie zoals het signaleren en of voorkomen van MRSA infecties en de verspreiding daarvan. Verpleegkundigen dienen de regels rond isolatieverpleging in acht te nemen als de situatie daarom vraagt.

Medicatieveiligheid

Ook medicatieveiligheid hoort bij het thema patiëntveiligheid. Van verpleegkundigen wordt verwacht dat ze over de juiste medicatiekennis beschikken; de indicaties, bijwerkingen en contra-indicaties kennen en bovenal, vaardig zijn in het verpleegkundig rekenen. Medicatiefouten zijn snel gemaakt. Vele trainingen en oplossingen zijn bedacht om medicatiefouten tot een minimum te bepreken. Denk aan het delen van medicatie met een speciaal niet-storen-hesje aan. En de verplichte check en dubbelcheck van medicatie.

Bevoegd en bekwaam

Bevoegd en bekwaam zijn heeft alles te maken met patiëntveiligheid. Het signaleren van fouten en misstanden in de zorg middels MIP-meldingen zijn noodzakelijk om alert te blijven op de patiëntveiligheid.

Vrijheidsbeperking

Soms moeten verpleegkundigen patiënten ook tegen zichzelf beschermen. Denk aan agressief gedrag of het in toom houden van verward gedrag. Lange tijd was wel of niet fixeren een verwoede discussie in de zorg. Uit onderzoek is gebleken dat fixeren niet altijd de beste oplossing is. Sterker nog, het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen zoals de Zweedse band, bleek averechts te werken omdat het risico op valincidenten toeneemt.

Privacy

Verpleegkundigen hebben ook een rol in het respecteren van de privacy van de patiënt. Ook dat is patiëntveiligheid. Het vertrouwelijk omgaan met patiënteninformatie, bijvoorbeeld dat wat je ter ore komt en jou in vertrouwen is verteld. De verpleegkundige heeft bij het in ontvangst nemen van haar diploma een eed moeten afleggen waarin ze heeft beloofd de privacy van de patiënt te allen tijde te waarborgen. En dan gaan het ook om het niet laten rondslingeren van (digitale) patiëntendossiers.

Uitgelicht congres

Nursing Experience

Congres Kleinschalig Zorgen

ReeHorst

Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Van der Valk hotel

Dag van de Medicatieveiligheid

ReeHorst

Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Van der Valk

Nursing Pijn Congres

ReeHorst

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg

ReeHorst

Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Van der Valk hotel

Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg

ReeHorst

Nursing Festival

De Landgoederij

Het Diabeteszorg congres

ReeHorst

Congres Kleinschalig Zorgen

ReeHorst