Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties26

Tolkdiensten in de zorg niet langer vergoed

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vergoedt vanaf 1 januari 2012 niet langer de kosten voor het gebruik van tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg. Beroepsvereniging V&VN noemt de ontwikkeling zeer zorgelijk en gaat actie ondernemen.
Tolkdiensten in de zorg niet langer vergoed

‘Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor het machtig zijn van de Nederlandse taal’ aldus minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten op 25 mei in een brief aan de Tweede Kamer. Zij schrijven in de brief dat de patiënt zelf iemand kan meenemen zodat patiënt en zorgverlener elkaar beter begrijpen. Als de patiënt liever een professionele tolk inschakelt, kan dat, maar wel op eigen kosten.

Onpartijdige tolk
Het standpunt van het ministerie is opvallend, omdat het in strijd is met de veldnormen over de inzet van tolken in de gezondheidszorg opgesteld in 2005 op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarin staat dat alleen een professionele tolk goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener kan garanderen omdat de tolk onpartijdig is, adequaat vertaalt en de vertrouwelijkheid van het gesprek bewaart.

Terugval
Beroepsvereniging V&VN vindt de subsidiemaatregel van het ministerie een terugval voor de zorg. ‘In het verleden werden familieleden, soms zelfs kinderen, ingezet als tolk. Dit was in veel situaties absoluut niet wenselijk, bijvoorbeeld als een moeder een bezoek moet brengen aan een gynaecoloog en het kind moet vertalen’, zegt Francis Bolle van V&VN. ‘Ook weigeren familieleden soms dingen te vertalen of durven ze het niet zo direct te vertalen.’

V&VN in actie
Bolle denkt dat de maatregel uiteindelijk duurder zal uitpakken. ‘Als de verpleegkundige geen vertaaldienst kan inzetten, wordt het weer handen- en voetenwerk. Het zal meer tijd kosten om een diagnose te stellen.’ De beroepsvereniging ontving vandaag al verschillende telefoontjes van verontruste verpleegkundigen. Bolle: ‘Wij gaan als beroepsvereniging reageren op deze maatregel van het ministerie. Op het moment zijn we nog aan het beraden hoe we de actie precies gaan vormgeven.’

Tolkuren
In 2010 hebben zorginstellingen meer dan 152.000 tolkuren afgenomen en meer dan 11 miljoen woorden laten vertalen, zo blijkt uit de cijfers van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). In totaal ging het om 185.000 diensten, een stijging ten opzichte van 2009 (173.0000). De GGZ, jeugdzorg, ziekenhuizen en gehandicaptenzorg maken het meest gebruik van tolken.

Lees in de Nursing van juni een artikel over communiceren met mensen van een andere culturele achtergrond.

Rijksoverheid.nl / Mikadonet.nl
Door: redactie Nursing

26 REACTIES

 1. Met interesse de reacties gelezen. Veel reacties gaan over asielzoekers. Ik ben erg benieuwd of die 152.000 tolkuren voor het grootste gedeelte gespendeerd zijn aan asielzoekers en toeristen, of aan mensen die Nederlands Staatsburgerschap zijn. Weet iemand dat? Van vluchtelingen of asielzoekers kun je niet verwachten dat ze de Nederlandse taal of Engels machtig zijn, van Nederlanders kun je dat mijns inziens wel verwachten.

 2. Lees alle reacties
 3. Veel patienten waarmee ik werk zijn net in NL en hebben nog geen gelegenheid gehad de taal te leren. Bovendien hebben zij amper genoeg geld om van te leven laat staan dat zij zelf de tolkendienst kunnen betalen. De vraag is dan hoe kan ik aan mijn patienten uitleggen welke ziekte zij hebben, welke medicatie ze moeten slikken in welke hoeveelheden en hoe kan ik hen vragen hoe lang ze al klachten hebben en welke mensen zij mogelijk besmet hebben?? Ik kan niet communiceren met veel van mijn patienten zonder tolk omdat zij geen Engels of NL spreken en kan geen goede zorg verlenen als ik niet met hen kan communiceren. Het werken met een informele tolk kan goed werken maar ook slecht uitpakken… en heeft zeker niet mijn voorkeur. Kan ik een kind van 10 vragen te tolken over anticonceptie van zijn moeder of over haar stemmingswisselingen?
  Uiteindelijk zal in mijn sector de bezuiniging leiden tot meer kosten in de gezondheidszorg door een vertraagde diagnose, recidive, resistentie en door meer besmettingen doordat het contactonderzoek niet goed kan worden uitgevoerd.

 4. Ik zie dat er nog een Ineke staat dus ik zal me Ineke 2 noemen.
  Ik wil nog even reageren op een mail die gaat over een vrouw in het ziekenhuis met haar pensioentje.
  Het is misschien goed te vermelden dat dat een ander probleem is, maar ook dat NIET alle asielzoekers arm zijn, niet alle asielzoekers hebben recht op wekelijks een bedrag voor voeding en kleding en het kopen van medicijnen waar ook de NL bevolking zelf voor moet betalen. Is er een eigen kapitaal dat aantoonbaar dan vervalt het recht.
  Daarnaast staat dat helemaal los van het taalprobleem.
  In ons zorgstelsel en verzekeringen worden ook zaken vergoed waar ik veel problemen mee heb of waar ik nooit in mijn leven van gebruik maak.

 5. zelf werkzaam in een gezondheidscentrum voor asielzoekers, dagelijks bij ieder gesprek waar geen nederlands, engels, frans of duits als taal gesproken kan worden maak ik gebruik van een tolk via het tolkencentrum. Om een goede anamnese te kunnen afnemen is het gebruik van een tolk een noodzaak, problematiek van de “gemiddelde” asielzoeker is niet te vergelijken met de gemiddelde zorgvrager van iemand die in Nl is opgegroeid. Een goede anamnese en een goed zorgplan en tijdsinvestering in de eerste maanden van verblijf in Nl MET gebruik van een goede tolk, geeft een snelle en adequate inzet van zorg. Dit komt ten eerste de vluchteling ten goede, ten tweede de hulpverleners in de gezondheidszorg en ten derde houdt het de kosten in de hand. Er worden hierdoor geen onnodige onderzoeken gedaan en er worden geen gezondheidsklachten gemist. Tevens kan vluchtelingen via een goede tolk besproken worden hoe het verzekeringsstelsel, het gezondheidszorg systeem in Nederland en de eigen verantwoordelijkheden van de persoon in Nl is. Ik merk uit ervaring dat mensen die goede informatie ontvangen en uitgelegt krijgen wat de diagnose inhoudt en wat evt. gevolgen zijn in hun leven minder stress opbouwen.
  Ik heb gezien hoe kinderen kunnen lijden onder de angsten en problemen van hun ouders als zij als tolk worden ingezet. Veel kinderen hebben al veel op hun bordje gehad, ouder voor hun eigen ouder zijn moet er niet ook nog bij komen.
  Ik ben er trots op dat in NL het gezondheidscentrum asielzoekers gebruik mag maken van professionele tolken. ik heb ook buiten NL ervaringen opgedaan in vluchtelingenzorg en ziekenhuizen. Met weemoed dacht ik aan de tolken: wat duurde het soms lang problematiek in beeld te krijgen, hoe vaak waren de diagnoses incompleet. Niet alleen vanwege spullen e.d. die er niet waren.Non-verbale communicatie is ook communicatie, maar het interpreteren van deze commu. is ook gedeeltelijk cultuureigen.

 6. Vind sommigen wel heel erg kort door de bocht reageren. In de gezondheidszorg wordt de tolk ingeschakeld als de communicatie echt stokt. Je zal maar als asielzoeker net in Nederland zijn en in een ziekenhuis terecht komen en de taal nog niet machtig zijn. De gezondheidszorg is vaak al heel anders geregeld dan in het land van herkomst. Als de vergoeding van een tolk wordt afgeschaft komt de patient veiligheid voor deze groep mensen echt in gevaar.

 7. Ik vind het echt schokkend hoe weinig solidair verpleegkundigen soms zijn (even er vanuit gaande dat de reacties hier allemaal van verpleegkundigen zijn).
  Het is onze PLICHT om goed voor iemand te zorgen. Jose, ga je serieus als iemand met spoed wordt opgenomen zeggen: crepeer maar, had je de taal maar moeten leren? Ook als dit een asielzoeker is (die nog geen NL-les MAG volgen) of een toerist?

 8. Ik ben het met karin helemaal eens!!
  Waarom moeten wij voor een tolk zorgen?
  Als je in Nederland wilt wonen moet je je aanpassen.
  Wíj moeten ons niet aan gaan passen!!
  Als je een tolk inschakelt wat is dan de noodzaak om de Nederlandse taal te leren?

 9. Kom maar eens in een buitenlands ziekenhuis terecht als toerist en je spreekt geen of gebrekkig de taal, vreselijk toch. Iemand die zich in Nederland gaat vestigen zal in het begin ook niet de taal goed spreken. En iemand van de familie laten vertalen is zo gevoelig en onnauwkeurig; hoeveel medische termen zullen ze weten te vertalen? Een heel kortzichtig besluit, en zoveel wordt er niet mee bezuinigd. Een extra dag in het ziekenhuis vanwege een miscommunicatie kost meer.

 10. Al de reacties lezend gaan er veel gedachten door me heen.
  Zeker is het zo, dat wij, als we in het buitenland zijn, ook zelf de taal van dat land moeten spreken, anders krijg je geen goede hulp.
  Dat heb ik zelfs in Frankrijk in een apotheek meegemaakt. Mensen in zo’n westers land spreken zelfs geen behoorlijk engels.
  Aan de andere kant ben ik zeker ook begaan met de asielzoekers. De meesten daarvan zijn naar Nederland gekomen omdat ze bedreigd zijn of absoluut geen kansen hadden in hun eigen land. Ik geloof niet dat deze mensen huis en haard verlaten hebben om “geluk te zoeken” elders.
  Ik ben beieuwd hoe andere europese landen dit probleem aanpakken.
  Als ik eerlijk ben zou ik liever schrappen in de kosten van de tolken dan in die van de PGB en de vergoedingen in de gezondheidszorg. Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid en wij hier in Nederland hebben vele jaren toch wel heel erg gepamperd.
  Het voorbeeld va de bejaarde vrouw in het ziekenhuis die zelf geen telefoon en tv kon betalen, terwijl de asielzoeker naast haar dat zomaar kreeg vind ik ronduit discrimerend tegenover de eigen bevolking.

 11. Als ik zo vrij mag zijn: dat er in andere landen geen tolk is voor vreemde talen en dat een reden zou zijn om het hier af te schaffen, is een argument dat naar mijn idee nergens op slaat, maar wel enkele keren voorbij is gekomen. Er zijn een heleboel zaken die in andere landen wel gebeuren die we hier écht niet willen hebben. Ergo: dat het in een ander land gebeurt is geen reden om hier een bepaalde situatie te vergoeilijken.
  Daarbij is het de vraag of het aan de gezondheidszorg is om mensen de taal te laten leren. Nederland heeft al behoorlijk strenge inburgeringscursussen, ik mag hopen dat de gezondheidszorg daar geen onderdeel van wordt (afgezien van preventie; allochtonen hebben nog altijd grotere kansen op bepaalde ziekten).
  Annemiek’s punt vind ik ook een goede; hoe kosteneffectief is de maatregel?

 12. Wat als je als vluchteling hier bent en helemaal geen familie hebt en daarnaast bv ook nog psychiatrische patient bent waardoor je geestelijk niet in staat bent om onze taal te leren? Tja wat dan? Dan voel je jezelf eenzaam, niet begrepen…… o ja de patient was al achterdochtig, moet ik nog even door gaan……?

 13. Dit vind ik een zeer zorgelijke ontwikkeling. Juist nu verpleegkundigen langzaam overtuigd raken van het belang van tolken wordt de vergoeding afgeschaft. Ik werk als tolk (weliswaar in de alternatieve geneeskunde, acupunctuur en chinese kruiden) en ik weet wat voor fouten kunnen worden gemaakt door leken, en dat is echt niet hun eigen schuld! Tolken is een vak.

 14. Communiceren is toch wel basisvoorwaarde nummer 1 in de zorg. Natuurlijk hebben mensen een eigen verantwoordelijkheid en die heb je als zorgverlener net zo goed. Voorwaarden scheppen voor goede communicatie is eigen aan professioneel zorg verlenen. Dus inschakelen die tolk, dat voorkomt een hoop onnodige ellende!

 15. Aan een engels sprekende patient gevraagd waarom hij geen nederlands spreekt.
  Antwoord van de patient: waarom zou ik. Bijna alle nederlanders doen moeite engels te spreken.
  Conclusie wij met z’n allen geven de niet nederlands sprekende patienten geen prikkel de nederlandse taal machtig te worden.

 16. Ja Carla 1 ik ben het volkomen met je eens inderdaad als mensen zich hier vestigen om wat voor reden dan ook is het noodzakelijk ja noodzakelijk dat zij eerst aan hun taal werken. Wij zelf hebben jaren in Turkije geleefd er was niet een arts die de moeite deed om je te begrijpen vooral op een specifiek terrein. Wij hadden zelf voor we naar dat land verhuisde de taal geleerd zo kon er een goede uitwisseling en overdracht van gedachten zijn wat we ook hard nodig hebben gehad.
  Op sommige plaatsen kon men het redden met wat Engels maar buiten de artsen ging dat niet laat staan voor verblijfsvergunningen etc. Daarbij kwam nog dat daar niets maar dan ook helemaal niets vergoed werd van regeringswegen je eigen knapzak openen en zorgen dat hij goed gevuld was anders kreeg je nergens gehoor. vr. gr.

 17. Ja Carla 1 ik ben het volkomen met je eens inderdaad als mensen zich hier vestigen om wat voor reden dan ook is het noodzakelijk ja noodzakelijk dat zij eerst aan hun taal werken. Wij zelf hebben jaren in Turkije geleefd er was niet een arts die de moeite deed om je te begrijpen vooral op een specifiek terrein. Wij hadden zelf voor we naar dat land verhuisde de taal geleerd zo kon er een goede uitwisseling en overdracht van gedachten zijn wat we ook hard nodig hebben gehad.
  Op sommige plaatsen kon men het redden met wat Engels maar buiten de artsen ging dat niet laat staan voor verblijfsvergunningen etc. Daarbij kwam nog dat daar niets maar dan ook helemaal niets vergoed werd van regeringswegen je eigen knapzak openen en zorgen dat hij goed gevuld was anders kreeg je nergens gehoor. vr. gr.

 18. De overheid moet mensen met maatregelen wel prikkelen tot eigen verantwoording. De taal eigen maken is gewoon nodig om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij. Het is de basis van alles. Laatst lag er een bejaarde Nederlandse vrouw naast een asielzoekster. De asielzoekster kreeg alles vergoed tolken, tv en dure telefoongesprekken naar de andere kant van de wereld. De bejaarde vrouw uit nederland kon van haar pensioen helaas geen tv en telefoon nemen tijdens haar opname. Laten we daarom het vergoeden van tolken beperken tot bv. 2 jaar na aankomst in nederland en daarna moet je zelf de verantwoording nemen of heel redelijk het gewoon zelf betalen.
  Het komt mij tenslotte ook allemall niet aanwaaien en zoals in een andere reactie al gemeld is….. Het is geld van ons allemaal waar we heel zorgvuldig mee om moeten gaan.

 19. Het is echt ongelooflijk. Eerst de PGB’s en nu ook de tolkdiensten. Waar zijn we in Nederland mee bezig? En die Marlies zou beter moeten weten, aangezien zij zelf verpleegkundige van huis uit is..
  Wat is de volgende bezuiniging? Gaan we straks bezuinigen op incomateriaal (onder het mom van: het kan wel 2 dagen aan?) of op het wondmateriaal of zouden straks alle steriele middelen niet meer nodig zijn?

 20. Heb jaren lang met “buitenlanders” gewerkt, het gros van de mensen weet heus wel waar het overgaat, maar het is wel “makkelijk” om alles weer te laten vertalen…
  Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dat is de minderheid. Als de mensen hier echt willen vestigen moeten ze toch echt de taal gaan leren…. Ooit in het Midden Oosten op vacantie geweest? Daar zijn echt geen tolken die de weasterse talen spreken hoor.
  In de jaren 60 werkte ik in het Havenziekenhuis in R’dam, daar werd je toen niet aangenomen tenzij je tenminste 2 talen sprak, en het personeel vertaalde. Het is allemaal leuk die formele tolken, maar de kosten zijn enorm, en waarom moet de werkende mens dit betalen… Denk er even aan mensen, de regering heeft GEEN geld, zij nemen onze belasting gelden en dolen dat geld uit.
  Ik voor mij vind dat mijn salaris genoeg gekort wordt voor te veel liefdadigheden. Het wordt tijd dat een ieder meer verantwoordelijk heid voor zich zelf neemt!

 21. je ziet maar weer dat men hogerop geen idee heeft hoe belangrijk een onpartijdige tolk is.
  slechte ervaringen met familieleden die ( ter bescherming van de patient) totaal verkeerd vertalen ,waardoor er veel misstanden ontstaan, en er bij de buitenlandse patient veel argwaan ontstaat.
  de schuld ligt dan bij de zorgverleners, geheel onterecht.
  weer een stukje kwaliteit van de zorg eraf….

 22. @inge: mw. Schippers kan dan wss zelf een tolk betalen, ik denk dat het voor veel mensen onder deze regeling niet zal gelden.
  “Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor het machtig zijn van de Nederlandse taal”. Ik las de titel van het bericht en wist met redelijke zekerheid dat dat een belangrijke reden zou zijn. Lijkt me ook een enkeltje: u bent zelf verantwoordelijk voor niet roken, uw longkankerbehandeling betaald u maar lekker zelf.
  Mein himmel. Maar ik neem aan dat hierbij een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die hun NT2 cursus nog niet hebben afgerond, daar niet of verminderd toe in staat zijn (doof, blind, gehandicapt?). Voor vrouwen in vrouwenopvang wordt overigens wel een uitzonder gemaakt. Maar hoe verhoudt het zich tot het verdrag inzake de rechten van kind? Als het gaat om medische informatie is een groot deel van de Nederlands sprekenden half in staat de geboden info te begrijpen (we hebben het niet over het bestellen van een bak patat).

 23. Onbegrijpelijk. Ik kan alleen maar vrezen voor de veiligheid van de patiënt en de kwaliteit van zorg als deze maatregel doorgevoerd zal gaan worden. Ik stel voor dat mevrouw Schippers een weekje op vakantie gaat naar China en daar een inwendig onderzoek laat doen, misschien dat ze zich dan beter kan inleven in de mensen die het meest gedupeerd worden door deze maatregel?

 24. We blijven maar knabbelen aan de goede zorg. hebben we eindelijk een manier om te communiceren gevonden met medelanders. Daardoor kunnen zaken sneller en beter geregeld worden voor alle partijen dus halen we het er maar af.
  Mevrouw Schippers ik hoop dat u weet wat u overhoop haalt en welke kwaliteit van zorg hier onder lijdt.

 25. Ik werk op een kinderafdeling en kom vaak patiënten tegen vanuit het azielzoekerscentra. Mensen die nog maar kort in Nl zijn kunnen de taal en dan ook nog eens de medische taal echt niet zo snel machtig zijn. Dit betekend inderdaad handen en voeten werk en daardoor miscommunicatie. Vertel ouders uit soedan maar eens dat hun zoontje een sonde krijgt omdat hij uitgedroogt is, een infuus krijgt en of eventuele medicatie. Stel jezelf voor dat je in een onbekend land net bent gekomen en dat je kind ziek wordt en niet begrijpt wat er aan de hand is er gedaan wordt!
  Ik vind het een nalating van goede zorg en kwaliteit dat dit concept afgeschaft gaat worden!! Schandalig…

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.