Home Vraag vd Week gepubliceerd

Op welk plaatje zie je de ziekte van Crohn?
A links
B rechts

 

A Ja
B Nee