Home Vraag vd Week overzicht

Welk symptoom hoort er niet bij?
a Tachypneu
b Hypotensie
c Bradycardie
d Hypothermie

A Ja
B Nee

A Ja
B Nee

Welk woord hoort er op de puntjes?
A subchondrale sclerose
B osteoblast
C osteofyt
D kraakbeen

Welke houding hoort er niet bij?
A 30° zijligging
B 90° zijligging
C Semi-Fowler-houding
D Buikligging

Bij dit stoma is sprake van
A dehiscentie
B stripeffect
C pancaking
D drukulcera

A Ja
B Nee

Op welk plaatje zie je de ziekte van Crohn?
A links
B rechts