Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties11

V&VN: ‘Titel zorgkundige kan veranderen’

Beroepsvereniging V&VN vindt het jammer dat de discussie over de concept beroepsprofielen alleen over titel zorgkundige lijkt te gaan en minder over de inhoud van de functies. ‘De titel zorgkundige maakt duidelijk onderscheid met de hbo-opgeleide verpleegkundige en markeert de nieuwe functie. Maar het is best mogelijk dat er uiteindelijk een betere titel uit de bus komt.’
V&VN: ‘Titel zorgkundige kan veranderen’

Dat laat beroepsvereniging V&VN aan Nursing weten in een reactie op de resultaten van de enquête van de MBO Raad. Monique Roedoe, woordvoerder van V&VN, zegt: ‘Volgens het advies V&V2020 moet niet alleen de mbo-opleiding veranderen, maar is er ook flink werk aan de winkel voor de hbo-opleiding. Voor het beroepenhuis van de toekomst zullen beide curricula op de schop moeten. V&VN ziet als belangrijkste voordelen van de titel zorgkundige het duidelijke onderscheid met de hbo-opgeleide verpleegkundige en de duidelijke nieuwe functie. Maar het is mogelijk dat er een andere titel komt als de veldpartijen en beroepsgroep vervolgstappen gaan zetten.’

Verpleegkundigen geven mening

In de enquête van de MBO Raad geven mbo-verpleegkundigen en -studenten aan dat zij de titel zorgkundige niet vinden passen bij de dagelijkse werkzaamheden. Zij vinden dat er in de toekomst een mbo-opleiding tot verpleegkundige moet blijven. Ook vinden zij dat het verpleegkundig beroep niet zo complex is dat het alleen kan worden uitgevoerd door hbo’ers.

Toekomst vraagt om hoog niveau

‘De MBO Raad heeft de enquête uitgezet op ROC’s en onder mbo-verpleegkundigen. Het is begrijpelijk dat zij op vragen over de huidige uitoefening van hun vak melden dat ze tevreden zijn met de huidige situatie en niet direct een noodzaak tot verandering zien’, zegt Roedoe. ‘Diverse onderzoeken laten echter zien dat de zorgvraag in de toekomst dringend vraagt om een andere zorgverlener en om een hoger deskundigheidsniveau. Ook de werkgevers in de zorg onderschrijven dat.’

Mbo-verpleegkundigen wel betrokken

Roedoe benadrukt dat de beroepsvereniging het belangrijk vindt dat alle betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de verpleegkundige. ‘1700 reacties op de enquête onder mbo-verpleegkundigen en –studenten bevestigen de betrokkenheid die V&VN in de afgelopen drie jaar heeft gezien. Hoewel de MBO Raad een andere suggestie wekt, waren overigens onder de bijna 1000 verpleegkundigen en verzorgenden die meewerkten aan de totstandkoming van de nieuwe beroepsprofielen ook veel verpleegkundigen met een mbo-opleiding.’

Door: redactie Nursing, Marloes Oelen

11 REACTIES

 1. Beste V&V nederland
  Dank voor u reactie, ik heb met belangstelling en met nauwkeurigheid de brieven en stukken gelezen van het NIVEL en BOZ.
  Ik kan dan ook gelijk met de deur in huis vallen dat ik de reactie van u erg eenzijdig vindt en mag en kan zeggen dat u de informatie interpreteerd zoals het u uit komt.
  Allereerst een reactie vanuit mijn positie als aanstormend trotse verpleegkundige ; herken ik niet een overvraging van de MBO verpleegkundige. Ik heb ook in geen enkele brief / onderzoek kunnen lezen dat de MBO verpleegkundige hun werk niet aan zou kunnen of dat het te complex zou zijn. Dat de complexiteit toeneemt ontken ik niet, maar ik bestrijd volledig dat de MBO verpleegkundige deze complexiteit niet aan zou kunnen. Het wordt wel genoemd, maar ik zet vraagtekens of dit echt zo is. De MBO verpleegkundige wordt juist geroemd om hun kennis en kunde in diverse brieven.
  De perceptie van de onderbenutting van de HBO verpleegkundige wil ik best geloven want daar draait het allemaal om in deze discussie.
  Dan de behoefte om onderscheid te maken, in mijn ogen maak je op deze manier geen onderscheid door een segement daaronder weg te halen, je onderscheiden komt vanuit je zelf en hoe je dit uitdraagt. Eigenlijk is het plan geen upgrade van de HBO-V maar een downgrading van de MBO-V en daardoor kunstmatig je eigen status en positie creeren. Overigens onterecht want iedereen vindt eigenlijk dat de MBO verpleegkundige het prima doet en dit ook in de toekomst goed zal doen.
  De BOZ schrijft zelfs een toegenomen vraag aan MBO verpleegkundige.
  Dan nog een citaat uit de meest recente brief van BOZ die u waarnschrijnlijk was vergeten over te nemen maar in mijn ogen o zo belangrijk is :
  ‘Op het gevaar af de discussie te veel te simplificeren, is er één fundamenteel element
  dat de brancheorganisaties en overigens ook organisaties van werknemers/beroepsgroep
  verdeeld houdt en waarover zij nog met elkaar in overleg zijn. Dat betreft de
  BIG-regeling en naamgeving van de MBO-4 zorgprofessional. De opvatting dat de
  verpleegkundige van de toekomst alleen nog HBO-opgeleid is en de titel van
  verpleegkundige exclusief aan de HBO-gediplomeerde is voorbehouden, staat tegenover
  de opvatting dat de MBO-verpleegkundigen hun waarde hebben bewezen en ook in de
  toekomst in de zorg onontbeerlijk zijn.
  In het verlengde van deze discussie speelt ook het verschil in opvatting dat voor de
  MBO-er registratie en tuchtrecht niet meer passend zijn versus de opvatting dat de
  MBO-4 opgeleide een autonoom professioneel verpleegkundige zou moeten blijven.’
  U heeft inmiddels in een reactie laten weten dat er voor de huidige MBO verpleegkundige niets veranderd, maar onder welke voorwaarde, ik ben toch bang dat dit niet zomaar kan, en vindt dat ook raar want eigenlijk vindt u de MBO te laag opgeleid om de titel te mogen houden, dus mogen ze deze houden omdat het niet anders kan maar eigenlijk vindt u ons niet goed genoeg. Ook de BOZ zette vraagtekens bij deze stelling van de V&V
  Ik deel ook de mening van de BOZ dat de ZV/VIG totaal vergeten zijn in dit idee, overigens vindt ik de titel zorgkundige voor niveau 3 beter passend dat de huidige titel verzorgende(-IG). Verzorgende / verzorgend staat zo ongeveer op elke fles zeep/shampoo, dat is allemaal prima maar buitengewoon ongelukkig als functionele titel.
  U schrijft dat u bijna 1000 verpleegkundige en verzorgende heb gesproken middels rondetafel gesprekken. Dat kan,maar toch blijft het beeld dat de MBO onvoldoende betrokken is geweest en dit beeld had de MBO-raad ook en hebben ook zeer kritische noten laten horen over de plannen. Daar is nu gelukkig sindskort 1700 ingevulde enquettes tegenover gezet waarin naar de mening van de MBO verpleegkundige is gevraagd en dit laat toch een ander beeld zien dan de bijna 1000 verzorgenden/verpleegkundigen bij de rondetafelgesprekken.
  Tot slot ik denk dat het onderscheid vanuit de HBO-V zelf moet komen en niet op deze manier.
  Met vriendelijke groet

 2. Lees alle reacties
 3. Ook ik merk op de werkvloer weinig verschil tussen HBO-V en MBO-V.
  Paar reacties onder mij werd geschreven dat je niet kan verwachten dat een pas afgestudeerde HBO-Ver evenveel weet en kan als een MBO-Ver die er al 20 jaar werkt. Ik kan je vertellen dat het verschil tussen een pas afgestudeerde MBO-Ver en een pas afgestudeerde HBO-Ver al weinig uitmaakt in de ziekenhuiszorg qua kennis.
  Toen dit onderwerp net ter sprake kwam werd er ook gesproken over het samenvoegen van de niveau 3 en niveau 4 opleiding. Zo heb ik des te meer het gevoel dat de MBO-V een stap terug gezet wordt.
  Natuurlijk gaat het niet alleen om de titel, maar hij zegt wel veel over de inhoud van het beroep.
  Ik vind dat de niveau 3 (verzorgende) veel beter past bij de naam zorgkundige, daar waar zij opgeleidt worden in de verzorging en dus kundig zijn in de zorg voor patienten/clienten/zorgvragers.
  Laat de MBO-V de naam verpleegkundige houden,werk aan de inhoud van de opleiding.
  Maak van de HBO-V desnoods verpleegdeskundige, en schroef het niveau van de opleiding op. Ga richting senior of management.
  Naar mijn idee heb je er veel meer aan als je werkt aan de opleiding HBO-V, dan wanneer je de MBO-V laat verdwijnen.

 4. @Arend: waarop baseer je dat je in de HBO-V te weinig stage loopt? Het verschilt heel erg per instelling, op mijn opleiding krijg je volgens mij vrij veel stage in vergelijking met andere HBO-V opleidingen, maar bij ons is het zo: 1ste jaar 5 weken stage en tweede jaar 2x 10 weken stage, dat kan in ieder werkveld in de verpleging zijn dus inderdaad ook in de GGZ, waar je ook in het ziekenhuis nog veel aan kunt hebben overigens. Voor het derde jaar kies je een richting: ziekenhuis, thuiszorg of psychiatrie en dan loop je het gehele jaar stage en ga je 1 dag in de week naar school. In het vierde jaar kies je twee minoren (bv palliatieve zorg, complex klinische zorg of kraam- kind- en jeugdzorg) en loop je eveneens het gehele jaar stage en ga je 1 dag in de week naar school.
  Natuurlijk ben je na 4 jaar studeren niet zo ver als een MBO-verpleegkundige die al 20 jaar in het vak zit. Dat is denk ik ook een vrij onrealistische verwachting. Ik zal me ook nooit beter voelen dan een MBO-er. Ik heb in de praktijk gezien hoe weinig een opleidingsniveau soms zegt. Ik heb verzorgenden gezien die beter werk leverden dan verpleegkundigen en MBO-verpleegkundigen die beter werk leverden dan HBO-verpleegkundigen en ook andersom. Ik denk dat dat op basis van opleiding niet te zeggen valt.

 5. Op verzoek van @mbo-vpk i.o. hierboven:
  De uitkomsten van het NIVEL-onderzoek naar trends in de zorg zijn onder de titel ‘De zorg verandert, de verpleegkundige ook te vinden’ op de website van het NIVEL.
  De zorgwerkgevers lieten recent weten dat de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg een actualisering en upgrade van de HBO-verpleegkundige noodzakelijk maken. En dat zij ook graag het knelpunt van het onvoldoende onderscheid tussen de
  verpleegkundige van niveau 4 en 5 op willen lossen. Zowel overvraging van MBO-ers als onderbenutting van HBO-ers zou moeten worden beëindigd volgens de zorgwerkgevers. De hele brief is te vinden op de website brancheorganisatieszorg.nl
  Onder de bijna 1000 verpleegkundigen en verzorgenden die mee hebben gedaan in de rondetafelbijeenkomsten in aanloop naar de nieuwe beroepsprofielen, waren ook veel mbo-opgeleide verpleegkundigen. Deels met een inservice opleiding zoals @ThuiszorgAns, die ook reageerde hier.
  De discussie over de toekomst van het beroep is met het rapport V&V2020 inderdaad pas begonnen. Er zijn nog grote stappen te zetten de komende jaren.

 6. Er wordt vaak vergeten dat verpleegkundige en doe-vak is. Je leert verplegen niet op school of uit de boeken, dat leer je in de praktijk! Ik heb, met mijn veertig jaar ervaring op de werkvloer, veel HBO verpleegkundigen zien komen en zien sneuvelen. Zij hebben de pretentie te weten wat verplegen inhoudt, slechts enkelen kunnen dat waarmaken! Ik heb door mijn jarenlange ervaring als verzorgende (al lang werkend in een ziekenhuis) bewezen dat je niet hoeft te studeren om goed te zijn in je vak, dat leer je door het te doen! Met een aantal stages die doorlopen worden en dan het diploma verpleegkundige behalen vind ik een zeer slechte zaak! De HBO afgestudeerden hebben vaak nog één of twee jaar nodig om het niveau te bereiken dat je nodig hebt om je verpleegkundige te mogen noemen. Dit komt omdat er stages zijn gelopen binnen de GGZ, Verpleging en verzorging. Om in een ziekenhuis te kunnen werken is meer nodig dan wat stages! Het is een specifiek werkveld dat praktijkervaring vereist. Nogmaals het vak leer men in de praktijk en niet op school! Verpleegkundige= hij/ zij die kundig kan verplegen!

 7. Ik ben van mening dat VenVN goed werk heeft geleverd met de nieuwe beroepsprofielen. De discussie gaat over de naam, maar het zou over de inhoud moeten gaan!
  Zelf heb ik de inserve opleiding tot A vpk gedaan.
  Na de komst van de HBOV is de inserve opleiding gelijk gesteld met de MBO opleiding, dat voelde destijds ook niet goed, vooral doordat ik in dezelfde salarsschaal val, als verzorgende! Dat vind ik nog niet eerlijk.
  Nu wordt ik met mijn inserveopleiding, eerst niveau 4 en nu een zorgkundige. Op mijn diploma staat nog steeds verpleegkudige!?
  Maar de titel maakt mij niet meer uit,ik ken mijn competenties en weet wat ik waard ben.
  Ik werk in de thuiszorg en de zorg wordt wel degelijk cpmplexer, alle vijf verschillende niveau’s zorgverleners zijn ieder met hun eigen deskundigheid echt nodig.
  De waardering voor de huishoudelijke hulp hoort net zoveel of hoog te zijn als die van de HBOV er.
  Het maakt de patient echt niet uit welke titel wij dragen, hij wil goed verzorgd worden.
  Mijn inziens kan dat met deze profielen, als ieders deskundigheid goed wordt ingezet en gewaardeerd.
  Wil je graag de titel verpleegkundige dragen dan studeer je toch gewoon door, misschien wel tot verpleegkundig specialist, dan mag je recepten uitschrijven.
  Ons beroep is zo mooi, iedere dag met en voor mensen werken, iedere keer weer anders en uitdagend. Je ontvangt zoveel waardering en liefde terug, daar kan geen titel tegenop.

 8. Ik ben niet onder de indruk van de reactie van de V&V en gaan ondertussen dus blijkbaar gewoon door met hun lobby.
  Terug naar de basis was het de vraagstelling van het ministerie en tweede kamer om onderscheid te maken tussen niveau 4 en 5 verpleegkundigen. Wat de V&V vervolgens doet is in hun plannen de niveau 4 verpleegkundigen schrappen en de HBO profileren als de enige echte verpleegkundige. Dat noem ik geen onderscheid maken maar zuiver ellebogen werk. Als excuus wordt gebruikt wat ik ook weer in deze publicatie terug zie is dat diverse onderzoeken zouden laten zien dat de zorgvraag in complexiteit toeneemt en een hogere deskundigheids niveau zou zijn vereist. Mij is niets bekend over deze onderzoeken en/of de uitkomsten daarvan en vraag ik mij ook af of er specifiek is onderzocht dat de MBO verpleegkundigen de zogenaamde complexiteit niet aan zou kunnen. Intussen begin ik me steeds meer af te vragen of de complexiteit niet zelf door de V&V is gecreerd of overdreven om als excuus te gebruiken voor hun plannen m.b.t. het beroepenhuis.
  Ook vraag ik mij af of de werkgevers dit onderschrijven omdat zij in mijn herinnering ook niet stonden te juichen toen de V&V hun plannen bekent maakte. Het is en blijft een status discussie, de MBO verpleegkundige wil hun huidige status en juridische status niet kwijt ( wat natuurlijk buitengewoon logisch is ) en de HBO wil nu welleens een keer de status en waardering waarvan zij vinden dat ze die verdienen. Ik vraag mij af of de V&V wel voor alle zorgverleners is, bij mij wordt de indruk gewekt dat deze alleen maar voor de balangen van de HBO-V zitten. V&V heeft aangegeven dat de MBO verpleegkundigen wel betrokken is geweest, daar zet ik vraagtekens bij en als dat al zo is op welke wijze ze dan betrokken zijn geweest want uit de uitslag van de equette laat een heel ander beeld zien. Ik ben nog geen 1 MBO collega tegen gekomen die zegt : inderdaad degradeer mij maar tot zorgkundige wat in feite een veredelde VIGer is want de HBO-V is de ware verpleegkundige die alle kennis en kunde in huis heeft. Is ook welleens onderzocht hoe de HBO-Vers presteren op de afdelingen en wat men op dit moment werkelijk toevoegt naast de huidige niveau 4 verpleegkundige ?
  Voorlopig zijn we dus met deze discussie nog niet klaar.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.