Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties28

V&VN: ‘Boerka verstoort communicatie’

V&VN vindt dat gezichtsbedekkende kleding zoals een boerka, helm of bivakmuts de communicatie tussen de hulpverlener en de patiënt kan verstoren. Je mag dus vragen deze af te doen, aldus de beroepsvereniging.
V&VN: 'Boerka verstoort communicatie'

Dit zegt V&VN in het kader van de zorgverlening door verpleegkundigen en verzorgenden uit andere culturen, waar de commissie Ethiek van V&VN recent een standpunt over uitbracht. Daarin is ook het omgaan met gewetensbezwaren door hulpverleners verwerkt.

Bezwaar tegen wassen van mannen
Sommige hulpverleners hebben vanuit hun levensovertuiging bezwaren tegen het uitvoeren van bepaalde handelingen. De beroepsvereniging vindt het niet vanzelfsprekend dat instellingen rekening houden met deze hulpverlener, wanneer de  handelingen behoren tot de kerntaken van het verpleegkundig of verzorgend beroep. Een voorbeeld is bezwaar tegen het wassen van mannen.

Niet toelaten
Verder vindt V&VN het niet wenselijk dat een hulpverlener met gewetensbezwaren die behoren tot de kerntaken van het beroep toegelaten wordt tot de opleiding.

V&VN
Door: redactie Nursing

28 REACTIES

 1. Ik draag zelf een hoofddoek maar net niet een boerka 😛
  Persoonlijk vind ik het niet kunnen om in een boerka te lopen laat staan om er mee te werken’
  Het verstoord ind de communicatie, maar ik moet er niet aan denken om een collega te moeten hebben die een boerka draagt’

 2. Lees alle reacties
 3. Het is duidelijk dat hier sprake is van een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. Vele argumenten heb ik inmiddels gelezen. Sommige lijken zinnig, weer andere argumenten lijken minder hout te snijden.
  De vraag die mij bezig houdt is de volgende: wat heeft de v&vn er toe bewogen nu een standpunt in deze in te nemen en deze naar buiten te brengen.
  Over het dragen van een hoofddoek en kepel is iedereen het er wel over eens dat dat geen probleem is. De richtlijnen over het dragen van lange mouwen is denk ik ook wel crystal clear. Tot zover nog niets aan de hand. Maar waarom nu dit standpunt over de burka, waarvan een zeer klein…ik begrijp er echt niets van. Wellicht kan de v&vn daar eerst eens opheldering over geven.
  Overigens de koppeling tussen het dragen van een burka en het obv overtuiging niet willen uitvoeren van verpleegkundige handelingen is geen logische. Dat doet me denken aan het volgende: Altijd als de zon opkomt kraait de haan…..als ik de haan nu doodschiet, blijft het dan donker?

 4. Broodje Wilders.
  Welke levensovertuiging schrijft voor dat vrouwelijke hulpverleners geen mannelijke patiënten mogen wassen ?
  In NRC-next las ik dat V&VN moslima’s bedoelde. Wel, dat is een “broodje Wilders” verhaal. De Islam verbiedt moslima’-hulpverleensters absoluut niet het wassen van mannelijke patiënten, zolang het maar werkgerelateerd is.
  Daarnaast: wel eens een verpleegkundige in Boerka gezien? Van de 200 boerkadraagsters in Nederland is er geen enkele verpleegkundige te vinden.
  Hou toch eens op met dit soort ziekmakende discussies…

 5. Het gaat niet alleen om het wassen van mannen. In de lessen communicatieve vaardigheden leer je zoveel over houding een oogcontact. Dat lukt echt niet in een burka. Persoonlijk zou het mij als vrouwelijke patient ook storen als ik iemands gezicht niet kan zien. Maar heb je als patient nog wat te kiezen in zo’n geval? Het is een belangen afweging.

 6. Als je hier woont accepteer je onze normen en waarden en integreer je dus.Zelf heb ik ook een aantal jaren in het buitenland gewoond en me aangepast aan de cultuur in dat land.Ik vind mensen in boerka’s eng omdat ze zich verhullen in hun kleding en je geen echte emoties bij deze personen kunt waarnemen. En wie zit er onder deze kledij? Geloof zit in je hart en m.i. niet in kleding. Als we samen willen leven en elkaar willen begrijpen moet je elkaar recht in de ogen kunnen kijken en in klare taal kunnen communiceren.En ik moet er niet aan denken om collega’s te hebben die handelingen uit principiele overwegingen niet willen uitvoeren.Dat werkt echt niet met die hoge werkdruk van tegenwoordig!

 7. Het goed te zien dat mensen eerlijk zijn over hun angst voor het vreemde; in dit geval de boerka. Een lichte vorm van xenofobie is denk ik nogal een menselijke eigenschap.
  Maar goed, dergelijke angst lijkt me niet voldoende om mensen toegang tot een opleiding te ontzeggen. En eerlijk gezegd denk ik dat de V&VN een uitglijder van jewelste van maakt, waarvan ik eerlijk gezegd hoop dat deze voor het gerecht komt. Moslima’s zie u kans schoon. Gratis opleiding zou d’r wel eens in kunnen zitten.
  Ik heb op: http://wp.me/poz56-15D de vrijheid genomen om een meer uitgebreide bespreking van de V&VN argumentering geplaatst, voor de geïnteresserden.
  Als ik gelijk heb, is de V&VN grondrechten aan het schenden met hun standpuntsbepaling, aangezien weigeren plaats zou vinden op basis van discriminatie van religie.

 8. Ik vind dat de V&VN een beetje een potje maakt van de argumentering. Het achterwege laten van de status van boventalligheid van studenten verpleegkunde tijdens stage en de mogelijkheid om na de studie te kiezen voor een beroep als verpleegkundige waarbij géén, of zeer weinig mannen worden gewassen vind ik écht ongelooflijk nalatig. (als men een uitspraak doet over het al dan niet toelaten van deze of gene tot de opleiding.) Men beroept zich immers op de moeilijkheden voor collega’s om deze zorg op te vangen.
  We hebben nu eenmaal clausules die gewetensbezwaren, zoals de volstrekt irrationele weigering tot vaccineren van zorgvragers goedkeurt. Ik denk ook dat het in deze bijzonder belangrijk is om politiek en beroep uit elkaar te houden. Dat men het in de reacties heeft ‘over pappen en nathouden van extreme groeperingen’ is echt een bijzonder loze kreet.

 9. Nog maar eens een poging.
  Ik vind het nogal verschil maken of het hoofddeksel functioneel{Voorbeeld Martine} is voor je veiligheid of dat het met je “geloof”/cultuur heeft te maken.
  Je kan m.i. niet goed communiceren/observeren wanneer iemand een boerka draagt. Wordt tijd dat het pappen en nathouden bij extreme groeperingen eens een keer ophoudt.

 10. V&VN heeft gelijk. Als je de zorg in gaat moet je ook mannen wassen. Wil je dit niet, ga dan de zorg niet in of ga naar een land waar je wel op die manier de zorg kunt verlenen. Wij passen ons steeds meer aan bij de allochtonen. Maar zij komen naar Nederland, dan behoren zij zich toch bij ons aan te passen oftewel te integreren? Als wij naar hun land gaan en op die manier ons werk willen uitvoeren (dus vanuit ons geloof en overtuiging) krijgen wij dan ook onze zin? Passen zij zich dan ook bij ons aan? Dacht het niet. Als je voor Nederland kiest met de beroepen pas je dan ook aan of ga anders terug. Klinkt heel hard, maar verdorie het wordt steeds gekker hier. Ziekenhuis durft geen aangifte te doen na bedreiging Marokaanse familie omdat ze bang zijn. Er worden extra maatregels genomen voor bescherming van het personeel. Pardon…….. Dit gaat toch echt heel ver.

 11. Toen er een motorongeval plaatsvond op de weg en ik er toevallig, als verpleegkundige, als eerste bij was….. heb ik deze man hulp geboden terwijl hij zijn helm op had. Ik was bang om iets te beschadigen en heb volgens het protocol gehandeld en de motorhelm op gelaten. Dit stond wat mij betreft de hulpverlening niet in de weg. Dus stop met zeveren. In alle schoolboeken staat trouwens ook dat je als pleeg niet hoeft te assisteren bij handelingen die tegen jouw geweten indruisen, zoals bij een abortus provocatus. Hoort ook bij de beroepscode.

 12. Toen er een motorongeval plaatsvond op de weg en ik er toevallig, als verpleegkundige, als eerste bij was….. heb ik deze man hulp geboden terwijl hij zijn helm op had. Ik was bang om iets te beschadigen en heb volgens het protocol gehandeld en de motorhelm op gelaten. Dit stond wat mij betreft de hulpverlening niet in de weg. Dus stop met zeveren. In alle schoolboeken staat trouwens ook dat je als pleeg niet hoeft te assisteren bij handelingen die tegen jouw geweten indruisen, zoals bij een abortus provocatus. Hoort ook bij de beroepscode.

 13. Als het over beroep gaat, kun je beter geen verpleegkundige worden als je uitsluitend vrouwen wilt verzorgen of weigert een burka af te doen. Door de gezichtsbedekking wordt het lastig om te interpreteren wat die persoon zegt/hoe die reageert. Terwijl communicatie ook een erg groot aspect van het verpleegkundig beroep is.
  Echter bij cliënten is er ook de mogelijkheid om te vragen of ze misschien hun gezichtsbedekking willen afdoen. Mijn ervaring hier in is dat ze dit best willen doen. Maak het bespreekbaar.

 14. Nogmaals; het bericht vindt zijn oorsprong bij de huisarts die zorg weigerde aan een moeder van een kind, waarbij de moeder een boerka droeg en de huisarts niet.
  Dus het gaat helemaal niet over de verpleegkundige die wel of niet een boerka draagt, maar of je de patiënt mag vragen deze af te doen. Vragen mag natuurlijk altijd, en uitleggen waarom het lastig is ook. Maar overeenkomstig de beroepscode zul je toch zorg moeten verlenen. (heb trouwens ook nog nooit een verpleegkundige in boerka gezien).

 15. Ik reageer op Janneke. Vroeger droegen inderdaad de verpleegkundigen een “kapje”, dat is niet hetzelfde als gezichtbedekkende kleding. Je hebt toch geen idee wie er aan je bed staat. Ik heb helaas al diverse keren erg lang in het ziekenhuis moeten vertoeven en moet er niet aan denken om door iemand met een burka verzorgd te worden. Waar blijft de communicatie en interactie tussen patient en vepleegkundige?? En moet de verpleegkundige met burka dan zitten wachten totdat zij iemand kan verzorgen van hetzelfde geloof en hetzelfde geslacht?? Als deze vrouwen zo graag de verzorging in willen en de gewetensbezwaren erg belangrijk vinden dan moeten ze maar gaan werken in een land waar deze principes ook belangrijk zijn. Maar niet in Europa. Ik ben het helemaal eens met de V&VN.

 16. wel grappig dat bij gerelateerde berichten als eerst genoemd word dat er vraag naar Turks en Marokaans personeel is, het lijkt me voor de communicatie tussen personeel en Turkse of Marokkaanse clienten geen probleem., dan kan het juist bevordelijk voor de communicatie zijn..
  Bovendien droegen vroeger niet alle zustertjes een hoofddoek??? heeft ook hygieische voordelen!

 17. Ik ben het helemaal eens met het standpunt van de V&VN. Als je jezelf niet kunt vinden in de kerntaken die bij de dagelijkse hulpverlening horen, vanwege een persoonlijke (geloofs-)overtuiging, dan kun je beter een andere opleiding of een ander vak kiezen (of wellicht je geloofsovertuiging eens onder de loep leggen?).
  Laten we de gang van zaken in Nederland vooral niet omdraaien. De zorg in Nederland en in andere Westerse landen zit niet te wachten op dit soort onhebbelijke toestanden die puur vanuit een niet Westers geloof en een niet Westerse volkscultuur afkomstig zijn.
  Ditzelfde geldt voor zorgzoekenden met bepaalde geloofsovertuigingen of culturele tradities die zich niet wensen te laten behandelen door een hulpverlener van het andere geslacht en daar zelfs agressief gedrag bij hanteren. Het lijkt mij dat in een situatie van nood en iedere andere vorm van verzorging, men geen eisen moet stellen die met geloof van doen hebben, maar dat men geloofoverstijgend dankbaar moet zijn voor het feit dat er überhaupt zulk hoogwaardige hulp in Nederland geboden wordt door mensen die daar jaren voor gestudeerd hebben en die met hart en ziel hun vak uit proberen te oefenen.
  Bedekkende kleding, met name de boerka, vormt niet alleen een communicatieprobleem in de zorg, maar ook in het onderwijs waarin ikzelf werkzaam ben.
  Staat en geloof dienen in Nederland te allen tijde gescheiden te blijven, dat is de hoofdregel. Wie zich daar niet aan wenst te houden, dient vooral naar zijn eigen al dan niet verwrongen denkwijzen te kijken en het niet de ander zo moeilijk te maken, of erger nog, dat de zaken middels afwijzing en agressie naar diens hand worden gezet. De overheid, het onderwijs en de gezondheidszorg dienen daarom een duidelijke boodschap af te geven omtrent de spelregels van de Nederlandse samenleving. Iedere staatsburger draagt de verantwoordelijkheid om de spelregels te kennen en toe te passen.
  Laten we de spelregels dus steeds duidelijk maken, waar deze door Nieuwkomers en Oudkomers (nog steeds) niet begrepen (willen) worden.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.