Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

Zo voer je actie voor een betere cao

Medewerkers in de UMC's willen actievoeren voor een betere cao. Vaak wordt dan meteen gedacht aan een staking, maar er zijn meer manieren om in actie te komen. Vakbond NU'91 zette acht manieren van actievoeren op een rij, variërend van mild tot zwaar.
Studenten mbo-v demonstreren in Den Haag tegen het tekort aan stageplaatsen in de gezondheidszorg, november 2000 (Foto: ANP)

Ga naar het actieboek van NU’91

Spandoeken, posters, pamfletten

Het is belangrijk om op de eigen werkplek aan collega’s, bezoekers, patiënten en cliënten duidelijk te maken wat er aan de hand is. Dit kan onder andere door middel van spandoeken, posters en pamfletten.

Aandachtspunten
Hang de posters en pamfletten op duidelijk zichtbare plaatsen op.
Zorg voor voldoende materiaal binnen de instelling.
Probeer de pamfletten actueel te houden. Speel in op actuele gebeurtenissen.


CMHF/NU’91 hebben woensdag 13 juni 2018 samen met de andere werknemersorganisaties een ultimatum gesteld aan de NFU. Als die eisen voor de nieuwe cao UMC op dinsdag 19 juni om 09.00 uur niet zijn ingewilligd, zeggen de vakbonden genoodzaakt te zijn door middel van collectieve acties een aanvaardbaar resultaat af te dwingen. ‘De aard en omvang van de acties bepalen wij vanzelfsprekend in overleg met onze leden,’ aldus NU’91

Aanbieden petitie

Dit zou een van de eerste acties kunnen zijn. Het doel hiervan is om door middel van het aanbieden van handtekeningen of petities duidelijk aan te geven wat het standpunt is. Het actiecomité kan de handtekeningen of petitie aanbieden aan bijvoorbeeld:

Directie.
Werkgeversorganisatie.
Politiek.
Vermeld in de petitie de ontstane problematiek en wat je vindt dat hieraan moet gebeuren. Bied de petitie aan op een drukke en opvallende plaats, bijvoorbeeld tijdens de middagpauze in het personeelsrestaurant of tijdens het bezoekuur in de centrale hal.

Aandachtspunten
Maak deze actie door middel van pamfletten bij collega’s bekend.
Informeer de pers.
Stel vooraf de plaats en de tijd van het aanbieden vast.
Nodig diegene uit die de handtekeningen of petitie in ontvangst moet nemen.
Deze actie kan perfect worden gecombineerd met een werkonderbreking.

Demonstratieve actie/vergadering

Het doel van een demonstratieve actie/vergadering is om samen met alle betrokkenen een bespreking te houden. De stand van zaken komt aan bod en er is ruimte om gezamenlijk plannen te maken en uit te werken. Zo’n vergadering kan prima in combinatie met een werkonderbreking plaatsvinden.

Reserveer een ruimte binnen de instelling.
Bereid de vergadering goed voor. Probeer af te sluiten met een verklaring/persbericht.
Het is altijd mogelijk om voor een actievergadering een medewerker of kaderlid van een vakbond uit te nodigen. Neem hiervoor tijdig contact op met een vakbond.

Demonstratie

Het doel van deze actie is om werkgevers, politiek en publiek te laten zien dat je het niet eens bent met wat er gaande is.

Aandachtspunten
Informeer de vakbond
Informeer de politie over de demonstratie en de te volgen route.
Zorg voor spandoeken, die duidelijk maken waar het om gaat.
Maak de actie door middel van pamfletten bekend.
Informeer de pers.
Deze actie is te combineren met verschillende andere actievormen, bijvoorbeeld

Het aanbieden van een petitie. Bied b.v. een petitie aan op het eindpunt van de demonstratie.
Een werkonderbreking of zondagsdienst. Op dat moment kan een groot aantal medewerkers met de actie meedoen.

Werkonderbreking

Het doel van deze actie is om druk uit te oefenen op de werkgever om de eisen van verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen. Een werkonderbreking is het stilleggen van de dagelijkse werkzaamheden voor een vastgesteld aantal uren met uitzondering van spoedeisende gevallen. Tijdens de werkonderbreking kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden:

Actievergadering van betrokkenen.
Personeelsbijeenkomst met sprekers of een forum.
Handtekeningenactie.
Aanbieden van handtekeningen of een petitie.
Maken van spandoeken, pamfletten en dergelijke.
Het verspreiden en ophangen van pamfletten, posters, spandoeken en dergelijke.
Demonstratieve bijeenkomst in de instelling of daarbuiten.

Aandachtspunten
De werkonderbreking kan variëren van een half uur tot vier uur.
Informeer tijdig uw collega’s.
Reserveer eventueel een ruimte binnen de instelling.
Maak de actie door middel van pamfletten binnen de instelling bekend.
Nodig tijdig eventuele sprekers uit.
Informeer de pers.
Meld de actie tijdig bij vakbond en de werkgever.
Deelnemers aan een werkonderbreking dienen zich te laten registreren door het actiecomité.

Opnamestop / intakestop

Deze actie houdt in dat alleen spoedgevallen opgenomen worden. Veel instellingen hebben een relatief gering aantal opnames per dag. De actie heeft pas zin wanneer zij een week tot enkele weken duurt. De actie kan worden uitgevoerd door de gehele instelling of door enkele afdelingen/paviljoens/basiseenheden.

Aandachtspunten
Meld de actie tijdig bij de vakbond en de werkgever.
Op de ‘gesloten’ bedden kan een poster worden neergelegd, zodat iedereen die binnenkomt met de actie wordt geconfronteerd.
Informeer de pers.
Een variant op deze actie kan zijn een verminderd aantal opnames/intakes. Leg bij de actie een relatie tussen de personeelscapaciteit op dat moment en de patiëntencategorie.

Zondagsdienst

Een zondagsdienst is een dag waarop uitsluitend die werkzaamheden worden verricht die op een zondag plaatsvinden. De instelling is bekend met het draaien van zondagsdiensten op Hemelvaartsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Tweede Kerstdag. Er kunnen voor personeel, patiënten/ bewoners en publiek geen onduidelijkheden en gevaarlijke situaties bestaan. De actie kan al gevoerd worden wanneer enkele afdelingen/paviljoens/basiseenheden meedoen.

Aandachtspunten
Informeer de pers.
Meld de actie tijdig bij een vakbond en de werkgever.
Maak de actie door middel van pamfletten binnen de instelling bekend.
De actie duurt 24 uur, stel begin en einde duidelijk vast.
Deze actie mag één keer per 4 weken gevoerd worden (vonnis 8 mei 1989).
Zorg dat het actiecomité bereikbaar is voor vragen en onduidelijkheden.
Op de afdeling is een bezetting als op zondag, de overige personeelsleden gaan naar een centraal punt.
Enkele praktische voorbeelden:

-Therapieën, behandelingen, onderzoeken vinden niet plaats.
-Wanneer iemand van een andere discipline de actie boycot kan zij/hij de patiënt/bewoner zelf komen halen.
-Er wordt geen multidisciplinair overleg gepleegd. Wanneer de actie bekend gemaakt wordt, zijn verschillen de disciplines in staat om maatregelen te treffen zoals het afzeggen en maken van nieuwe afspraken met betrekking tot poliklinische behandelingen, operaties en dergelijke.
-Wanneer leden van de eigen of andere disciplines de actie willen dwarsbomen, meld dit dan aan het actiecomité. Ga niet in discussie. Zorg dat de betrekkingen niet onnodig verslechteren. Laat je ook niet intimideren. Er zullen collega’s zijn die de actie niet willen steunen. Er zijn genoeg taken te verdelen, bijvoorbeeld bereikbaarheid voor noodgevallen. De mensen die niet mee willen doen, kunnen dit op zich nemen. Een variant op deze actie kan zijn om de zondagsdienst per afdeling te voeren. Bijvoorbeeld iedere dag of iedere week een andere afdeling, of op twee afdelingen tegelijk (estafette). Hou ook hier weer de aandachtspunten in de gaten.

Staking

Het doel van deze actie is om de druk op de directie te vergroten, zodat de directie onder druk wordt gezet om de eisen van de werknemers kracht bij te zetten naar de werkgeversorganisaties en de politiek toe.

Bij een staking is de minimale bezetting op de werkplek gelijk aan de personeelsbezetting in de nachtdienst. Een staking kan gebruikt worden om de eisen verder onder de aandacht te brengen. Dit kan door middel van:

een demonstratieve bijeenkomst.
het maken en ophangen van spandoeken.
het houden van een handtekeningenactie.
het aanbieden van een petitie.
het demonstratief plaatsnemen in de bezoekershal.
het verstoren van een vergadering van de directie.
een bijeenkomst met sprekers en/of forum.

Aandachtspunten
Meld de actie tijdig aan, zodat de directie ander personeel kan inzetten en zodoende de patiëntenzorg kan continueren. Let wel, dit is op dat moment de verantwoordelijkheid van de werkgever.
Informeer de pers.
Zorg dat de directe patiëntenzorg niet in gevaar komt.
Spreek duidelijk af wie er aanspreekpunt is voor de werkgever, pers enzovoort.
Deelnemers aan de staking dienen zich te laten registreren door het actiecomité. Ze moeten aanwezig zijn op de werkplek of op een andere vooraf vastgestelde plek.

2 REACTIES

 1. Wil je iets bewerkstelligen wat betreft CAO dan begint het bij werkonderbreking. Met al die leuke, gezellige demonstraties met vlaggetje, hoedjes en toeters word je even ernst genomen als de Jostiband.
  Mensen die van je afhankelijk zijn moeten het voelen: patiënten, familie en uiteindelijk de organisatie. Als je als leden van RvB het dubbele en meer verdient dan de Balkenende-norm en vindt dat een ordinaire prijscompensatie voldoende is en het summum van ouderenbeleid is dat je na je 57ste ook late- en wekendiensten mag gaan doen dan zet ik me helemaal in voor harde acties.
  Maar goed; de meeste vrouwelijke verpleegkundigen zijn niet georganiseerd en dat betekent dat het vooral moet blijven komen van vlaggetjes,hoedjes en toeters.

  • Ha ha Job van Tilt. Maar je hebt gelijk.
   In 1981 in Zimbabwe was er een 100% staking. Ik had vroege dienst gedaan van 7 tot 15.00. De Hoofdzuster belde mij of ik de nachtdienst wilde doen van 21.00 tot 7 uur. Op de kinderafdeling met 40 zieke baby’s. Zij hielp mij tot middernacht. Flessen, infusen, luiers…. Om 7 uur liep ik naar buiten in mijn uniform (verplicht) en ging met mijn auto naar een benzine tank. De man daar zei dat ik niet solidair was met mijn collega’s. Toen ik vertelde dat ik 40 baby’s had gered, was zijn antwoord dat het niet zijn baby’s waren.
   Wat zou jij gedaan hebben in deze situatie? Dat is moeilijk hoor.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.