Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Zorgstandpunten per politieke partij

Weet jij al op welke partij je gaat stemmen? Nursing heeft een greep uit de zorg-standpunten van de grote partijen voor je op een rijtje gezet.
Zorgstandpunten per politieke partij

‘Meer nadruk op preventie, zelf- en samenredzaamheid.’
– Wijkverpleging moet vallen onder huisartsenpraktijken.
– Mantelzorg en professionele zorg dienen elkaar te versterken.
– Patiënten kunnen zelf hun zorgverlener kiezen als het gaat om langdurige zorg.
– Kortdurende verpleging en verzorging moet uit de AWBZ en naar de verzekeraars.
– Langdurige verpleegkundige zorg blijft in de AWBZ. Wonen en verblijf in zorginstellingen komt voor rekening van de patiënt, behalve als het gaat om begeleiding die verbonden is aan 24-uurszorg.
– De zorgtoeslag blijft bestaan voor mensen met een midden- of laag inkomen.
– Eigen bijdrage in GGZ, maar lage inkomensgroepen hoeven deze niet te betalen.
– PGB blijft bestaan, als trekkingsrecht in de AWBZ.
Lees meer zorg-standpunten van het CDA.


‘Niet doorschuiven, maar aanpakken.’
– Wijkverpleegkundigen terug naar de wijk met een eigen financiering.
– Patiënten kunnen zelf hun zorgverlener kiezen als het gaat om langdurige zorg.
– Investeren in meer verpleegkundigen en praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk. Zo krijgen verpleegkundigen meer bevoegdheden en taken.
– Meer mogelijkheden voor zij-instroming (flexibele opleidingen en passende werkroosters) als verpleegkundige of verpleegkundig specialist.
– Topzorg moet verder geconcentreerd worden. Patiënt moet verder reizen, maar krijgt er betere zorg voor terug.
– Wonen en zorg scheiden: kosten voor wonen en verblijf in zorginstellingen vallen niet langer onder de AWBZ.
– Meldplicht ouderenmishandeling voor zorgverleners.
– Minder bureaucratie voor zorgverleners.
– Zorgtoeslag uitsluitend voor laagste inkomens.
– Geen eigen bijdrage GGZ, wel een systeem van liggeld voor zowel psychiatrie als somatiek.
– Ouderen moeten zelf kunnen kiezen voor een vrijwillig levenseinde.
– Trots op PGB: het moet een wettelijk recht worden.
Lees meer zorg-standpunten van de VVD.

‘Nog steeds 12.000 handen extra aan het bed nodig.’
– Geef bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hun rechten terug (dagelijks douchen, veel naar buiten kunnen, privacy, enzovoort).
– Meer en hoger gekwalificeerde handen aan het bed.
– De eerstelijn moet meer eenvoudige taken uit de tweedelijn overnemen.
– Grootschalige thuiszorg veranderen in kleine buurtzorgorganisaties.
– Kleinere zorginstellingen.
– Verzorgingshuizen moeten blijven bestaan om te voorkomen dat ouderen thuis verkommeren en vereenzamen.
– Regelarme of regelvrije zorginstellingen invoeren.
Lees meer over zorg-standpunten van de PVV in haar verkiezingsprogramma.‘Einde aan perverse marktprikkels.’
– Zorg op maat en zoveel mogelijk thuis (of dichtbij), met hulp van zorgverleners, mantelzorgers en innovatie.
– Meer wijkverpleegkundigen (10.000 stuks) en duizend extra gezondheidscentra in de wijken.
– Minder marktwerking en bureaucratie in de zorg; meer vertrouwen op het inzicht van verpleegkundigen en verzorgenden.
– Investeren in zorgopleidingen en stageplaatsen. Ook meer functiedifferentiatie zodat verpleegkundigen meer carrièreperspectief hebben in de directe patiëntenzorg.
– Effectieve preventiemaatregelen moeten in het basispakket komen.
– Meer aandacht voor vrijwillig levenseinde en stervensbegeleiding.
– Geen liggeld in ziekenhuizen en geen eigen bijdrage voor GGZ.
– Wonen en zorg zoveel mogelijk van elkaar scheiden.
– Niet langer verplichte aanbestedingen van de thuiszorg, om zo de arbeidsvoorwaarden en salarissen van thuiszorgmedewerkers op peil te houden.
– Het PGB moet blijven bestaan.
Lees meer zorg-standpunten van de PvdA.‘Zorg is geen markt.’
– Meer inzetten op kleinschalige zorg, eerstelijnszorg en zorg in de buurt (gezondheidscentra, poliklinieken, consultatiebureaus).
– Preventieve maatregelen horen thuis in het basispakket.
– Regionale ziekenhuizen moeten volwaardige ziekenhuizen blijven, dus inclusief bijvoorbeeld afdelingen verloskunde.
– Verpleeghuizen moeten zoveel mogelijk kleinschalig worden met veel aandacht voor privacy van bewoners.
– Verpleegkundigen en huisartsen doen voortaan de indicaties, niet het CIZ.
– Terugdringen van de marktwerking en bureaucratie in de zorg.
– Ondersteuning van mantelzorgers moet beter, bijvoorbeeld door eerder toekennen van respijtzorg en/of thuiszorg en de mogelijkheid tot het bouwen van mantelzorgwoningen.
– Geen eigen bijdrage voor GGZ.
– Alleen PGB voor wie geen mogelijkheden heeft in het reguliere zorgaanbod.
Lees meer zorg-standpunten van de SP.


‘Mensen in hun eigen kracht zetten.’
– Meer gespecialiseerde verpleegkundigen en praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk.
– Chronische en basiszorg zoveel mogelijk in de regio of zelfs wijk. Wijkverpleegkundigen worden het centrale aanspreekpunt van buurtbewoners. Tussen eerste- en tweedelijn komen anderhalvelijnsvoorzieningen: specialistische zorg in de buurt die ziekenhuisbezoek kan voorkomen.
– Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfredzaam thuis kunnen wonen, met ondersteuning van familie en vrijwilligers. Pas daarna kan de oudere aanspraak maken op collectieve zorg.
– Oudere moet spaargeld en opgebouwd vermogen inzetten om zorg te betalen.
– Eigen bijdrage voor lichte behandelingen in GGZ en somatiek.
– Wonen en service vallen niet langer onder de AWBZ.
– Niet snijden in het PGB: dat levert op termijn alleen maar meer zorgkosten op.
Lees meer zorg-standpunten van D66.‘Zorg: betrokken en betaalbaar.’
– De basiszorg moet zo dicht mogelijk bij huis zijn, specialistische zorg moet zich concentreren.
– Wijkverpleegkundigen in hun oude vorm weer terugbrengen.
– Het bouwen van meer woonzorgcomplexen en levensbestendige woningen moet langdurig verblijf in instellingen voorkomen.
– Palliatieve zorg hoort thuis in het basispakket.
– Investeren in pijnbestrijding en stervensbegeleiding als alternatief voor euthanasie.
– Door het opzetten van een zorgspaarloonregeling gaan mensen sparen voor zorg op hun oude dag.
– Lagere administratieve last voor verpleegkundigen en verzorgenden.
– Eigen bijdrage voor verblijf in een ziekenhuis of voor een bezoek aan de spoedeisende hulp zonder medische noodzaak.
– Meer aandacht voor preventie.
– De meest kwetsbare groep ontzien bij de eigen bijdrage in de GGZ.
– Het PGB wordt een wettelijk recht.
Lees meer zorgstandpunten van de ChristenUnie.

‘Op naar een participatiemaatschappij.’
– Meer zorg in de buurt en versterking van de eerstelijnszorg: meer taken voor huisartsen en (praktijk)verpleegkundigen.
– Het aantal wijkverpleegkundigen verdubbelen.
– Wonen en zorg scheiden: woonkosten zijn voor eigen rekening en worden niet langer vergoed vanuit de AWBZ.
– Meer aandacht voor stervensbegeleiding van ouderen.
– Zorginstellingen moeten streven naar kleinschaligheid.
– Overheid en zorginstellingen gaan meer investeren in opleidings- en carrièremogelijkheden voor zorgverleners.
– Geen eigen bijdrage GGZ.
– Verdubbeling van het aantal mensen dat een PGB heeft.
Lees meer zorg-standpunten van GroenLinks.

De partijen staan in willekeurige volgorde. Voor de kleinere partijen die niet zijn genoemd, verwijzen we je naar de website van de betreffende partij.

3 REACTIES

  1. Lees alle reacties
  2. Wat me zo opvalt is dat er opeens zo veel aandacht is bij meerdere partijen, voor hulp aan ouderen bij euthenasie en stervenabegeleiding. In combinatie met alle artikelen over de kosten van de vergrijzing etc. Krijg ik hier een dubbel gevoel bij. Mogen we nog wel oud worden nadat we tot ons 67ste hebben geploeterd of moeten we onze oude dag bij elkaar sparen om zorg te ontvangen en/of ons laten helpen te sterven????

  3. Als je het zo leest dan lijkt het bij iedere partij geweldig, maar wat ervan terecht komt vraag ik me af. Ik houd het gewoon zoals altijd op de SP, de meest geloofwaardige en de enige die de indicatiestelling terug bij de huisarts en de wijkverpleegkundige wil brengen en niet bij het geldverslindende monster dat CIZ heet.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.