Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Angst in de palliatieve fase - richtlijn

De richtlijn Angst, verschenen in 2009, behandelt onder meer de onderwerpen reactieve angst als normale reactie, organische angst, angststoornissen, diagnostiek, behandeling, de medicamenteuze en de niet-medicamenteuze symptomatische behandeling van angst.
Angst in de palliatieve fase - richtlijn

In de palliatieve fase worden patiënten geconfronteerd met onzekerheden en existentiële vragen. Het is normaal dat dit gepaard gaat met gevoelens van verdriet, somberheid, boosheid en angst. Deze angst is veelal gericht op te verwachten omstandigheden, zoals het komende lijden, onzekerheid, controleverlies, verlies van waardigheid, verlies van autonomie, afscheid nemen, het sterven en de dood.

De auteurs zijn psychiater M.S. Vos, psychiater verbonden aan het ziekenhuis Bronovo in Den Haag en consultatief psychiatrisch en oncologisch verpleegkundige P. Seerden van het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Download de richtlijn Angst (2009)

Redactie Nursing.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.