Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Depressieve oudere gebaat bij IPT

AMSTERDAM - Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is voor ouderen met depressieklachten zeer effectief. Huisartsen moeten deze behandeling dan ook vaker aanbieden.
 

 
Dat zegt Anneke van Schaik, promovenda aan de VU in Amsterdam. Volgens haar is geprotocolleerde psychotherapie net zo effectief als medicatie om ouderen van hun depressie af te helpen, maar wordt die mogelijkheid door huisartsen nauwelijks benoemd. Van Schaik denkt dat met name Interpersoonlijke psychotherapie meer toegepast zou moeten worden in huisartsenpraktijken.
 
Gebruikelijke zorg
Van Schaik onderzocht of interpersoonlijke psychotherapie (IPT) effectiever is dan de gebruikelijke zorg door de huisarts; daarnaast keek ze of IPT te introduceren is in de huisartsenpraktijk. Tweederde van de praktijken die waren benaderd, wilde meewerken. Ook bleken GGZ instellingen geïnteresseerd in een nauwe samenwerking met de huisartsen. GGZ therapeuten waren eveneens gemotiveerd om IPT aan te leren en in de huisartsenpraktijken uit te voeren. Van de patiënten die in aanmerking kwamen voor IPT, was 70 procent gemotiveerd.
 
Positief
Vrijwel alle huisartsen, therapeuten en patiënten beoordelen de interventie positief. IPT blijkt met name een toegevoegde waarde te hebben bij patiënten met matige tot ernstige depressie, ondanks dat de therapie-effecten relatief klein waren. De effecten van enkelvoudige therapie-interventies zijn over het algemeen beperkt, net als het effect van medicatie.
 
Strategie
Meer resultaat levert zogenaamde stepped care strategie op. Daarbij worden verschillende strategieën (medicatien en gesprekstherapie) afgewisseld of gecombineerd, al naar gelang de patiëntvoorkeur en waargenomen effecten van beide interventies. IPT past volgens Van Schaik goed binnen een dergelijke persoonlijke aanpak.      
 

Redactie Nursing.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.