Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Inspectie positief over taakverschuiving

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is positief over het structureel verschuiven van taken van een arts naar een niet-geneeskundige, zoals een gespecialiseerde verpleegkundige.
Inspectie positief over taakverschuiving


Dat levert een goede bijdrage aan een veilige, patiëntgerichte en effectieve zorg. Die conclusie trekt de inspectie in het rapport Staat van de Gezondheidszorg 2007, dat vandaag verscheen.

Toezicht
De inspectie waarschuwt dat zo'n verschuiving alleen de volksgezondheid ten goede komt als risico's goed zijn ondervangen. Een toenemende specialisatie heeft als gevolg dat de zorg versnippert. Daarom moet de arts die de zorg aan een niet-arts overdraagt, toezicht blijven houden.


Overdracht
De inspectie onderzocht vijf vormen van overdracht van taken. Zo dragen huisartsen de zorg voor diabetespatiënten over aan praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen. In de hartchirurgie en in hartfalenpoli nemen onder anderen gespecialiseerde verpleegkundigen taken over van de specialist.

Ouderen
Een derde vorm doet zich voor bij ouderen met chronische psychiatrische problemen. De verpleeghuisarts of huisarts neemt de zorg over als patiënten van een psychiatrische instelling naar een verpleeg- of verzorgingshuis verhuizen.

Nurse practitioner
In de zorg voor verstandelijk gehandicapten kan een arts die in de zorg voor die groep mensen is gespecialiseerd, zijn taken aan een huisarts of nurse practioner overdragen. De inspectie onderzocht ten slotte de bestrijding van infecties, waar een sociaal verpleegkundige de taken van een huisarts kan overnemen.

Gezamenlijk dossier
Mensen met meerdere aandoeningen kunnen met diverse gespecialiseerde zorgverleners te maken krijgen. Goed overleg tussen hen en een gezamenlijk dossier is dan noodzakelijk. Veelal is zo'n samenwerking nog niet tot stand gekomen. Ook moeten wet en regelgeving aan de nieuwe ontwikkelingen worden aangepast.

Vergoedingensysteem
De IGZ ziet ook een risico in het vergoedingensysteem van zorgverzekeraars. Die financieren vanaf 2008 niet meer de scholing en begeleiding door bijvoorbeeld psychiatrische instellingen. Dat kan de kwaliteit van de zorg schaden.


redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.