Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Nieuw systeem voor veilige bloedtoediening

De afdelingen Hematologie en Anesthesiologie van het UMC St Radboud in Nijmegen hebben, in nauwe samenwerking met IT-specialisten, een nieuw systeem ontwikkeld dat controleert of bloed en/of bloedproducten die aan een patiënt worden toegediend wel bij de patiënt passen.

Tot nu toe gebeurde dit doordat twee personen onafhankelijk van elkaar de informatie op de bloedzak vergeleken met de gegevens van de patiënt.
 
Nieuwe methode
Bij de nieuwe methode leest een scanner via de barcode op iedere bloedzak de kenmerken van het bloed en voert deze informatie via een speciaal hiervoor ontwikkeld computerprogramma rechtstreeks in in het digitale anesthesie-verslagsysteem dat gedurende de operatie meeloopt.
 
Alarm
Past het bloed niet bij de gegevens van de patiënt zoals die in het verslagsysteem zijn opgeslagen, dan slaat het systeem onmiddellijk alarm. Dit voorkomt menselijke fouten bij het toedienen van bloed en bloedproducten, bijvoorbeeld tijdens hectische situaties op de OK waarbij snel veel bloed moet worden toegediend. Na een uitvoerige test is het nieuwe systeem per 1 maart op alle OK’s ingevoerd.
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.