Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Verpleegkundig specialist krijgt eigen plekje

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) gaat onderzoeken wat de positie van de Verpleegkundig Specialist wordt in de structuur van beroepen en de opleidingen. Het ministerie van VWS heeft daarvoor subsidie gegeven.

 
De doelstelling om de Verpleegkundig Specialist te ‘positioneren’ wordt uitgewerkt in beroepsdeelprofielen verpleegkundig specialist, een advies over het gewenste aantal verpleegkundig specialisten en een regeling voor de erkenning van verworven competenties. De beroepsdeelprofielen zijn ook basis voor het vaststellen van de specialistentitels.
 
In goede banen
Het VBOC-project Verpleegkundig Specialist is een uitwerking van de adviezen uit het VBOC-rapport Verpleegkundige toekomst in goede banen. Op 10 mei 2006 heeft de stuurgroep VBOC (verpleegkundige beroepsstructuur en opleidingscontinuüm) dit rapport aangeboden aan de minister van VWS.
 
Plan van aanpak
In het rapport staan aanbevelingen en adviezen voor een doelmatige en toekomstbestendige verpleegkundige beroeps- en opleidingsstructuur.
De minister van VWS heeft dit advies overgenomen en heeft V&VN de opdracht gegeven om, in overleg met het CBOG een implementatieplan te maken voor de adviezen en aanbeveling uit het rapport Verpleegkundige toekomst in goede banen.
 
Projecten
Het plan van aanpak omvat drie projecten:
•          de verpleegkundig specialist
•          de vervolgopleidingen
•          de samenhang tussen beroep en opleidingen op initieel niveau
Het project Verpleegkundig Specialist is in juli 2007 gestart. De voorbereidingen voor de andere twee projecten Vervolgopleidingen en Samenhang tussen beroepen en opleidingen vindt plaats in overleg met het CBOG.
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.