Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Zorg moet in toekomst inzichtelijker zijn

‘Aandacht voor de patiënt is het motto voor de komende jaren’, zo sprak minister Klink van VWS tijdens het Avonddebat Kiezen voor Kwaliteit! op 12 september 2007.

 
Een unieke samenwerking in de zorgsector, met de naam Transparantie Medisch-specialistische zorg, gaat de komende jaren voor tachtig aandoeningen objectieve kwaliteitsinformatie ontwikkelen. Op deze manier moet de zorg voor patiënten inzichtelijker gemaakt worden, zodat zij beter uit het grote zorgaanbod kunnen kiezen. Het komende jaar vinden de voorbereidingen plaats om op basis van de eerste tien aandoeningen de kwaliteit in de ziekenhuizen te registreren.
 
Indicatoren
Doel van het samenwerkingsverband Transparantie Medisch-specialistische zorg is informatie over de kwaliteit van medisch-specialistische zorg betrouwbaar, relevant, valide en algemeen beschikbaar te maken. Er wordt naar gestreefd per aandoening vier à vijf meetbare indicatoren te ontwikkelen. Zo zal van uiteindelijk tachtig aandoeningen continue de kwaliteit worden gemeten op basis van onder meer zorginhoudelijke aspecten, patiëntenperspectief en het zorgaanbod. ‘Uitkomstindicatoren zijn de beste manier om beroepstrots naar boven te tillen’, aldus de minister.
 
Vergelijken
In de afgelopen jaren hebben partijen in de zorg al veel geïnvesteerd in het meten en registreren van de kwaliteit van zorg. Tot nu toe is deze informatie beperkt openbaar of moeilijk vergelijkbaar. Het uiteindelijke resultaat is één bron met vergelijkbare kwaliteitsinformatie, die ook gebruikt kan worden door verzekeraars voor zorginkoop, door huisartsen voor verwijzing, en door instellingen voor verantwoording van beleid en sturing.
 

 
Lees ook:

Redactie Nursing – Alexia Hageman

Of registreer je om te kunnen reageren.