Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Verpleegkundige wast handen niet of verkeerd

Ruim veertig procent van de verpleegkundigen past niet altijd handhygiëne-maatregelen toe. Doen zij dit wel, dan gebeurt het vaak op de verkeerde manier.
Verpleegkundige wast handen niet of verkeerd

Zo grijpt bijna zestig procent van de verpleegkundigen meestal naar water en zeep in plaats van de effectievere handalcohol.

Vergeten
Dat blijkt uit representatief onderzoek van Nursing naar de kennis van verpleegkundigen over handhygiëne. Veel verpleegkundigen blijken niet juist te handelen. Als reden noemt 62 procent de handhygiëne gewoon te vergeten. In 41 procent van de gevallen dacht de verpleegkundige dat het niet nodig was en ruim 39 procent gaf tijdgebrek op als reden.

Onduidelijk
De 306 respondenten werd tijdens een kort interview een aantal vragen gesteld over hygiëneregels. Daarna maakten 174 respondenten een toets. Het aantal foute antwoorden was opmerkelijk hoog: veel verpleegkundigen vinden de regels te onduidelijk.

Ziekenhuisinfecties
Een gebrekkige handhygiëne is een grote veroorzaker van ziekenhuisinfecties. Eén op de veertien patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen loopt een infectie op door overdracht van micro-organismen.

Symposium op Nursing Event
Het onderzoek is uitgevoerd door Duo Market Research, in opdracht van Nursing en NewCompliance. Omdat 33 procent van de respondenten aangaf meer te willen leren over handhygiëne, organiseert Nursing op het Nursing Event een symposium over infectiepreventie. In het novembernummer van Nursing staat een uitgebreid artikel over dit onderzoek.
Lees ook op nursing.nl:

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.