Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Richtlijnen decubitus en smetten aangepast

De richtlijnen voor decubitus en smetten worden beide aangepast. De update van beide huidaandoeningen gebeurt in een gezamenlijk project.

Het LEVV werkt in dit project samen met het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het onderzoeksinstituut NIVEL. Ook diverse decubitusexperts, beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties zullen hun bijdrage leveren. De nieuwe richtlijn zal in Nederland pas in 2010 verschijnen.

Decubitus
Bij decubitus ligt de nadruk op het aanpassen van een binnenkort te verschijnen internationale richtlijn aan de Nederlandse situatie. Het betreft hier de richtlijn van het EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) en zijn Amerikaanse zusterorganisatie NPUAP die in de loop van 2009 afgerond zal zijn. Vooral de diagnostiek zal onder de loep worden genomen.
Bij smetten ligt de nadruk op het zoeken naar (afgeleide) evidence. Daarbij wordt gekeken naar effectieve interventies bij smetten en bij vergelijkbare huidaandoeningen.

- Download huidige richtlijn decubitus
- Download huidige richtlijn smetten
- Download samenvattingskaart smetten

LEVV
Door: redactie Nursing

Redactie Nursing.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.