Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Voorschrijven door verpleegkundige ook veilig

Of geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een verpleegkundige of arts,
maakt weinig uit. De patiëntveiligheid is niet in het geding.

De klinische uitkomsten zijn vergelijkbaar als verpleegkundigen voorschrijven, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het Internet Journal of Healthcare Administration.  

Geneesmiddelenwet
Tot voor kort was het voorschrijven van geneesmiddelen voorbehouden aan artsen, tandartsen en verloskundigen. Toch kwam het ook voor dat
verpleegkundigen geneesmiddelen voorschreven. Begin juli 2007 is de nieuwegeneesmiddelenwet in werking getreden, waarmee deze praktijk een wettelijke basis krijgt. Overigens krijgen alleen door de minister aangewezen categorieën verpleegkundigen met een gerichte vervolgopleiding en verpleegkundig specialisten de bevoegdheid medicijnen voor te schrijven, basisverpleegkundigen niet.  
 
Buitenlandse ervaring
In andere landen is al meer ervaring met het voorschrijven van
geneesmiddelen door verpleegkundigen. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Engeland en Canada is het al langer wettelijk toegestaan en dagelijkse praktijk. Om een beeld te krijgen van de gevolgen hiervan deden onderzoekers van het NIVEL een internationaal literatuuronderzoek. Ze keken of er verschillen zijn tussen het voorschrijven door artsen en het voorschrijven door verpleegkundigen. Conclusie: ondanks dat verpleegkundigen soms andere keuzes maken bij de hoeveelheid medicatie die zij voorschijven, wordt de gezondheid van patiënten er in het algemeen niet door geschaad. De klinische uitkomsten zijn vrijwel gelijk als verpleegkundigen voorschrijven. En patiënten ervaren dezelfde kwaliteit van zorg of vinden die zelfs beter.
 
Werklast artsen
Of het voorschrijven door verpleegkundigen ook goedkoper is en de werklast voor artsen vermindert, is nog onduidelijk. Nu het voorschrijven van geneesmiddelen door bepaalde groepen verpleegkundigen in Nederland legaal wordt, zullen meer en meer taken van artsen verschoven worden naar verpleegkundigen. Dit vraagt om goed onderzoek waarin de
kosten-effectiviteit van het voorschrijven van geneesmiddelen door
verpleegkundigen in kaart wordt gebracht.
 
 
Lees ook:

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.