Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

'Twaalfduizend extra zorgverleners komen er echt'

Verpleegkundigen en verzorgenden in de verpleeg- en verzorgingshuizen, krijgen er de komende jaren 12.000 collega's bij.
'Twaalfduizend extra zorgverleners komen er echt'

Vanmiddag tekent staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, CDA) hierover een convenant met de brancheorganisaties. In het convenant staat dat er een investering komt van jaarlijks 852 miljoen euro voor extra handen aan het bed in de langdurige zorg (AWBZ).

Minder bureaucratie
Het extra geld komt in 2012 vrij voor de instellingen. De bedoeling is dat het ingezet wordt om bewoners en patiënten zowel méér als betere aandacht te geven. Zo wordt ook in het convenant vastgelegd dat de administratieve rompslomp tot een minimum wordt beperkt, waardoor verpleegkundigen en verzorgenden meer tijd aan cliënten kunnen besteden.

Extra scholing
In de komende jaren zal door de vergrijzing een flink personeelstekort komen. Daarom is ook afgesproken dat verzorgenden en verpleegkundigen verder worden geschoold. Dat moet aanzien en kwaliteit van de zorg verbeteren, waardoor ook meer mensen een baan in de zorg kiezen. Verpleegkundigen of verzorgenden die na extra scholing doorstromen, maken plaats voor nieuwe, laaggeschoolde medewerkers.

Extra handen aan het bed
In 2010 werkten er 280.000 verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal-agogen in de langdurige zorg. Daaronder vallen instellingen voor ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten. Een groei van 12.000 werknemers is een toename van ruim vier procent.

NRC Handelsblad
Door: redactie Nursing

Download hier het Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg

Redactie Nursing.nl

24 reacties

 • no-profile-image

  Mevr.J.P.Kevenaar-Dubbelman

  Mijn moeder 92 jaar zit op een geslotenafd.Als er in het verpleeghuis klachten zijn (mensen durvenvaakniet uit angst dat het dan helemaal niet goed gaat)worden er geen mensen voor de verpleging aangenomen maar een leidinggevende. Verder werken ze met stagieres die niet verteld word wat ze moeten doen, dus maar met de telefoon gaan zitten spelen.(die indruk heb ik tenminste daar ik heel regelmatig op bezoek ben.

 • no-profile-image

  L.

  Ik doe de opleiding verpleegkundige, en bij ons op school ziet het er niet rooskleurig uit hoor, bij ons zitten er op het moment 6 in de klas en in de hogere klas 3. Ze willen wel meer personeel maar de scholen werken de leerlingen tegen om hun diploma te halen. Misschien moet er eerst iets gedaan worden aan de scholing?

 • no-profile-image

  boekia

  sorry, mijn toetsenbord blijkt te zijn gemolesteerd. wat goed in het reactievakje staat komt wel heel krom ter publicatie.....

 • no-profile-image

  boekia

  tja, men moet verder geschoold, opdat de kwaliteit van zorg verbeterd wordt, opdat meer mensen keizen voor een baan in de zorg. dan moet je beneken dat de bezuinigingen niet te geleoven zijn. iedere dag lopen er ciollega s met tranen in de ogen, onze lang bevochten verbwetreringen ziojn allemaal terug gedraaid. wel moet er nog meer arbeid en inzet getoond gaan worden. vakantiedagen opnemen: uit den boze want er is geen personeel en bedden sluiten kan/mag niet.
  kortom welke persoon gaat nu zomaar vrijwillig de zorg in? daar meot een aardig salariskaartje aanhangen. Roeping? dat is allang een dooddoener, gooi dat maar bij eht oud vuilnis.
  het plaats maken voor laaggeschoolden vindt ik het summum:
  ik heb dus jaren laaggeschoold werk gedaan, echter wel met de juiste instelling. dit heeft mij geen windeieren gelegt. het is bestg een hard leven met veel geappeleer aan je empathie. laaggeschioold houdt in dat de zorg nog meer afvlakt en de bezieling nog meer verdwijnt. ik wil geen half bakken verpleegkundige aan mijn bed, maar iemand die goed gekwalificeert is met hart voor de zaak

 • no-profile-image

  V&VN

  Ook V&VN is gespitst op de resultaten van het convenant, maar de beroepsvereniging heeft wel ondertekend. Vooral omdat V&VN in de toegezegde investeringen veel kansen ziet voor het vergroten van de deskundigheid in de langdurige zorg. Dat is hard nodig met een groeiend aantal ouderen met dikwijls meerdere aandoeningen. De huidige afspraken geven ruimte voor meer (en nieuwe) gediplomeerde verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en meer ruimte en geld voor scholing in de langdurige zorg.
  De extra investering in de langdurige zorg van 852 miljoen euro per jaar gaat in een stagefonds en naar de zorginstellingen.

 • no-profile-image

  annelies

  de extra banen zijn er voor de dreigende tekorten op te vullen zolang er per patient lees per minuut betaalt wordt blijven wij harder lopen en is er geen tijd extra vlgs.mij zijn of wij dom of denkt de regering dat wie kan mij dit uitleggen zolang de zzp niet veranderd wordt

 • no-profile-image

  Gorrit Smit

  @ V&VN:
  Blij dat jullie gespotst blijven op de resultaten. Dat er ruimte komt voor scholing en deskundigheidsbevordering is op zich prima, maar dat is vslechts een beperkt deel van het budget. Het convenant kent vooral een kwantitatieve (dus meer poppetjes) doelstelling (zie overwegingen convenant). Dat er meer ruimte ontstaat voor meer gediplomeerde verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is maar zeer de vraag. Het stuk heeft het voortdurend over extra "medewerkers", waarbij er vooral ruimte gecreeerd wordt aan de "onderkant van de arbeidsmarkt" zoals dat zo netjes heet in het stuk.
  Overigens is het wel goed dat genoemd wordt dat partijen zich zullen inspannen om de administratieve lasten voor medewerkers te verminderen. Nu nog vrij abstract genoemd, maar ik hoop dat dat concreter uitgewerkt wordt.

 • no-profile-image

  Esther

  quote: Verpleegkundigen of verzorgenden die na extra scholing doorstromen, maken plaats voor nieuwe, laaggeschoolde medewerkers. Waar stromen deze vpk en vz dan naartoe door? Ik dacht juist dat er in deze instellingen dringend behoefte is aan hoger opgeleide basisverpleegkundigen en verzorgenden. En wil deze groep na extra scholing ook doorstromen? Of is dat verplicht en geen keuze. Het is nu al zo dat het domein van verpleegkundigen afgenomen wordt doordat werkgevers in de zorg verzorgenden extra scholen en ze diverse deeltaken toebedelen van de verpleegkundige professie of ze nu willen of niet. In mijn ogen is het een ordinaire bezuiniging (want verzorgenden verdienen een lager salaris) en een verschuiving van een lange termijn probleem naar een korte termijn oplossing dat nog grotere problemen in de toekomst zal veroorzaken.

 • no-profile-image

  ria

  Zit al bijna 40 jaar in de zorg. Het is al zo vaak beloofd maar nog nooit gebeurd. Heb in mijn omgeving al veel mensen zien afhaken die zo graag in de zorg wilden maar zeer gedemotiveerd werden door hun school.
  Hoe wil men het nu wel gaan bereiken? Ben benieuwd of weer de beruchte dode mus?

 • no-profile-image

  joyce

  Yes, gelukkig is er ruimte voor meer handen en geschoold personeel aan het bed. Tegen de mensen die al gereageerd hebben wil ik zeggen "BEN OOK EEN POSITIEF"
  Het lijkt wel of we tegenwoordig alleen maar negatief kunnen zijn.

 • no-profile-image

  anja

  Mooi bedacht maar waar haal je het personeel vandaan of krijgen die een spoedopleiding van 3 maanden waar wij jaren voor hebben moeten knokken. Heel leuk maar in de praktijk werkt dit niet of komt er hulp uit het buitenland wat bijna geen woord nederlands praat. Ik kan dan misschien negatief over komen maar ik moet het eerst nog maar eens zien.

 • no-profile-image

  Ron

  Het bedrag geldt voor een periode van 3 jaar. Kunnen we ze daarna weer allemaal ontslaan....

 • no-profile-image

  G. Aldershof

  Welke 12000 mensen WILLEN dat ook???

 • no-profile-image

  William

  wie denken ze dat in de maling nemen. Het is hard maar de kwaliteit van zorg in nederland verdwijnt met de dag en wij kunnen alleen maar toekijken.
  12.000 medewerkers weer een achter het bureau genomen maatregel waar we niks hebben

 • no-profile-image

  Gorrit Smit

  Nogal wat haken en ogen aan het convenant:
  - Er is een kwantitatieve (zie overwegingen convenant) doelstelling van 12.000 medewerkers (is 24.000 handen ;-))verbonden aan dit convenant. Huidige medewerkers worden opgeleid om door te stromen, zodat er ruimte ontstaat aan de onderkant. Daar worden de extra medewerkers aangenomen. Risico is dat de betere opleiding van de huidige medewerkers niet beter betaald wordt en dat de instromende aan de onderkant nog lager betaald worden. Een trend die al langer zichtbaar is. Is dat de reden dat werknemersorganisaties als NU'91 niet welkom waren ?
  - Het bedrag is overigens 636 miljoen extra. De rest was al afgesproken.
  - Het convenant moet ook de 'zelfredzaamheid' van de klant bevorderen. Op zich prima, maar met dit kabinet krijgt dit toch wel een rare bijsmaak.
  - Artikel 11 regelt overigens dat dit convenant niet bindend is, "er worden geen in recht afdwingbare afspraken gemaakt" heet dat netjes.
  Ik heb na lezing van het convenant sterk de indruk dat we fors belazerd worden.
  Hoe heeft V&VN dit dan kunnen ondertekenen ? Wel, misschien komt het wel door het volgende geniepige zinnetje: "Het is van belang dat zorginstellingen er aantoonbaar zorg voor dragen dat hun deskundigheid onderhouden en geborgd wordt". Is dit een dealtje om iedereen in het veel te dure digitale portfolio (ook wel kwaliteitsregister genoemd, maar daar heeft het niks mee te maken) van V&VN te krijgen? Op een bedrag van 636 miljoen maakt een paar miljoen natuurlijk niet uit, maar voor V&VN een goudmijntje.

 • no-profile-image

  het originele convenant

  zie de publicatie op Rijksoverheid.nl van 6 september 2011

  copy/paste deze link voor de details:

  rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-verzorgingshuizen/documenten-en-publicaties/convenanten/2011/09/06/convenant-kwaliteitsimpuls-langdurige-zorg.html

 • no-profile-image

  Anna

  En die 12.000 handen zijn allemaal van mensen/collega's met een nul uren contract?

 • no-profile-image

  Michiel

  Ik moet het nog zien voorlopig zijn het alleen maar bezuinigingen bij ons ziekenhuis ivm een miljoenen tekort. Ik vraag me af hoe al die extra medewerkers betaald worden, krijgen we meer geld per cliënt? Leuk verhaaltje voor de politiek maar in de praktijk niet zo simpel.

 • no-profile-image

  Truus

  Hoezo meer handen aaan het bed??? 12,000 nieuwe medewerkers gedeeld door hoeveel verzorgings/verpleeghuizen???? per huis misschen 0,02 erbij.Weer een doekje voor het bloeden, het klinkt zo leuk, maar in de praktijk??

 • no-profile-image

  Joyce

  Reactie op G.Gevers. Ik begrijp dat het niet leuk is dat er gekort wordt op pgb. Het wordt overigens voor veel cliënten omgezet in zorg in natura. Ik snap ook dat u zegt dat u zo lang mogelijk thuis wil wonen. Maar ik werk in een verpleeghuis en daar wonen echt mensen die niet langer thuis kunnen verblijven. Die mensen hebben ook recht op zorg.
  Ik doelde met positief zijn dat we niet eens altijd negatief moeten denken. Je zou het bijna gehospitaliseerd noemen. Volgens mij is er juist aktie gevoerd voor meer handen aan het bed en hier wordt nu aan gewerkt.

 • no-profile-image

  zuster

  Jaarlijks 852 miljoen euro, gedeeld door 12000 verpleekundigen, trek er nog wat scholingsgeld vanaf, voor dat salaris kom ik wel werken hoor.....heb de papieren en bijscholingen al gehaald....plus nog zo'n 35 jaar ervaring.........

 • no-profile-image

  G.Gevers

  Geschoold personeel, daar heb ik genoeg ellende van gezien. Waar het mij om gaat is mensen met hun hart in de zorg. Positief zijn zeg je Joyce, ik zit al 40 jaar in een rolstoel en leefde een goed en positief leven tot kabinet Rutte kwam en me letterlijk en figuurlijk uitkleedde. Ze halen de persoonsgerichte zorg die ervoor zorgt dat mensen de eigen regie houden en waarbij mensen de mensen zelf op kunnen leiden precies tot wat voor hen belangrijk is af. Al wat ik geschoold gestuurd heb gekregen heeft voor mij extra ziekenhuis ellende en andere ellende gezorgd. Er wordt nu stevig ingezet op geïnstitutionaliseerde zorg en afbraak gepleegd, dus gaat juist ten koste van goedkopere inventieve zorg. Zet in op PGB, zorg dat mensen beter en langer thuis kunnen leven/wonen, houd de verpleeghuizen zo leeg mogelijk, dát zou ik positief denken en juiste investering/inzet vinden, zeker anno 2011. Het kabinet gaat juist terug in de tijd handelen en denken. Dat doet mij veel verdriet en maakt me erg deprimerend.

 • no-profile-image

  Judith

  Ik ben het helemaal met Esther eens! Er moeten meer structurele verbeteringen doorgevoerd worden in de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit moeten weer aantrekkelijke werkplekken worden. Dan kun je daar ook het zorgpersoneel met veel ervaring en kwaliteiten vasthouden!

 • no-profile-image

  Herbert

  Dit is een sigaar uit eigen doos. Van de staatssecretaris krijgen we er 4% bij en het zorgkantoor kort de budgetten volgend jaar met 8%
  Afgezien van het feit waar we dit personeel vandaan moeten halen. Er zijn nu al teveel vacatures die niet ingevuld kunnen worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.