Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Hoe ga je om met problematisch gedrag bij oudere patiënten?

Kom jij in je werk regelmatig ouderen tegen met problemen als roepgedrag, agressie, een dwangstoornis of zorg mijden? Dit problematische gedrag kan overweldigend zijn. Het maakt dat je aan jezelf kunt gaan twijfelen of je machteloos voelt en dat is onacceptabel.
Hoewel het omgaan met complex gedrag bij (oudere) patiënten niet makkelijk is, is het vaak wel te verklaren. Waar komt dit gedrag nou eigenlijk vandaan? Wanneer wordt het gedrag vertoont? En, hoe kun je er goed mee omgaan?

Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg
Op 10 maart 2020 leer je hoe je grip krijgt op complex gedrag in de ouderenzorg. Een dagje uit je dagelijkse werkzaamheden als verpleegkundige of verzorgende om te leren op een andere manier naar complex gedrag te kijken en er beter mee om te gaan.

Tijdens deze dag leer je:

 • Wat de belangrijkste skills zijn om goed om te gaan met problematisch gedrag bij ouderen
 • Welke randvoorwaarden belangrijk zijn in de hulpverlening aan zorgmijdende ouderen
 • Op een andere manier naar complex gedrag te kijken, als individu en als team

Bekijk het programma >

9.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
9.30
Opening door de dagvoorzitter
9.45
Lees meer Sluiten
Waarden en wensen. Goede zorg voor ouderen met onbegrepen gedrag

Moderne zorg is gericht op het individu, respect voor de eigen regie en vraaggestuurd. Maar de ouderdom komt met gebreken en sommige ouderdomsaandoeningen kunnen gedrag veroorzaken dat lastig te begrijpen is en omstanders voor dilemma’s plaatst. Wat hoe is de verhouding tussen respect voor de eigen keuzen en goede zorg wanneer de cliënt alle zorg afwijst? En hoe kun je een balans vinden tussen het verlangen naar bewegingsvrijheid van een persoon met dementie en de veiligheid van die persoon en anderen?

In deze lezing analyseert Dorothea Touwen aan de hand van praktijksituaties welke waarden en belangen op het spel staan. Welke ruimte heb je als zorgverlener om in te grijpen? Hoe ver reikt je professionele verantwoordelijkheid? Welke rol spelen naasten in het proces van nadenken over goede zorg? En hoe moeten de belangen van de cliënt gewogen worden ten opzichte van de belangen van anderen, zoals medebewoners?

10.25
Lees meer Sluiten
Het kan toch; oplossingen vinden bij vastgelopen problematisch gedrag

Psychiatrische problematiek, we komen het steeds meer tegen in de zorg. Onvoldoende kennis en een niet passende benadering kunnen zorgen voor ontregelend gedrag‎. In deze lezing gaat Gerben in op verschillend ingewikkelde gedragingen, wat het kan doen met het team én wat we kunnen doen om het gedrag uit te laten doven.

11.05
Pauze
11.35

In de zorg is het samenwerken met de cliënt en zijn netwerk niet altijd eenvoudig. In de korte voorstelling ‘Nico en zijn netwerk’ laten de acteurs van Ervarea jullie ervaren waar de cliënt en zijn netwerk tegenaan lopen. Je ontdekt dilemma’s en denkt na over het versterken van het netwerk. De voorstelling is interactief en vrolijk.

De voorstelling wordt gespeeld door Linde Löbert, trainer en acteur en Jan van der Hammen, mede eigenaar, trainer en acteur, Ervarea

12.15
Lunchpauze
13.00
Lees meer Sluiten
Verdiepingssessie ronde 1
14.15
Pauze
14.45
Lees meer Sluiten
Verdiepingssessie ronde 2
16.00
Einde

In de verdiepingssessies kies je zelf op welke thema’s je wilt volgen. Per ronde volg je 1 sessie.

Sessieronde 1: 13.00 – 14.15 uur
Sessieronde 2: 14:45 – 16.00 uur

1
Lees meer Sluiten
Eén lijn? Effectieve team strategieën bij ingewikkeld gedrag van bewoner en familie

In de workshop gaan we verder in op problematisch gedrag van bewoners: hoe gaan we om met angstige mensen? Hoe reageren we goed op claimend gedrag? Hoe voorkomen we dat we worden uitgespeeld? De deelnemer verlaat de workshop met concrete handvatten om in het team mee aan de slag te gaan.

2
Lees meer Sluiten
Omgaan met ethische dilemma's in de zorg voor ouderen met onbegrepen gedrag

Meneer X heeft dementie en raakt steeds de weg kwijt. Toch wil hij graag op zijn eentje kunnen fietsen door de bossen, net als hij altijd deed. Maar hoe kunnen we zorgen dat hij weer veilig thuis komt? Mevrouw Y is heel ongelukkig in haar dementie. Vooral bij drukte reageert ze met roepen en gillen. Medebewoners en personeel wordt er gek van. Mogen we haar sederende medicatie geven?

Nadenken over de vraag wat goed is om te doen gaat het beste in gesprek met anderen. In deze workshop gaan deelnemers aan de slag met een aantal praktijkcasus om grip te krijgen op de diverse meespelende en mogelijk tegengestelde belangen. De aanwezigen hebben gezamenlijk een schat aan ervaring waar iedereen haar of zijn voordeel mee kan doen. Na afloop zijn deelnemers toegerust met inzichten en handvatten die ze in de eigen praktijk kunnen inzetten in de zorg hun cliënten.

3
Lees meer Sluiten
Samenwerken in de driehoek patiënt, naasten en zorgprofessional

Hedendaagse persoonsgerichte zorg speelt zich af binnen de driehoek cliënt, netwerk van de cliënt en de professional. Persoonsgerichte zorg stelt eisen aan alle drie de lijnen binnen deze driehoek. Welzijn van de cliënt wordt in grote mate bepaald door het gevoel: ”erbij te horen” en “van betekenis te zijn”. In de lijn cliënt netwerk betekent dit dat we als professional gericht moeten zijn op het versterken van het netwerk van de cliënt. In de lijn professional cliënt komt de eigen regie aan bod en de eventuele onvrijwillige zorg gekaderd binnen de nieuwe wet Zorg en Dwang die per 1-1-2020 van kracht wordt. In de lijn netwerk professional gaat het om samenwerking in het belang van het welzijn van de cliënt.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Overtuiging: Persoonsgerichte zorg kunnen we alleen maar samen in de driehoek
 • Competentie, vaardigheid: het gesprek in de driehoek
 • Competentie, kennis: de wet zorg en dwang

4
Lees meer Sluiten
Probleemgedrag en de relatie met het levensverhaal

In deze workshop bespreken we met elkaar het belang van het beschrijven van het levensverhaal in de dagelijkse praktijk bij bewoners met complex gedrag. Je krijgt handvatten aangereikt hoe je het levensverhaal uitvraagt, voorbij de informatie uit de heteroanamnese. Hoe benader je familie of andere betrokkenen en welke vragen je kunt stellen? Hoe zorg je ervoor dat je voldoende doorvraagt en belangrijke informatie naar boven haalt?

Vervolgens leer je hoe je met het levensverhaal in de hand een link met probleemgedrag legt, daar interventies op bepaalt en in kunt zetten.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Je weet hoe je een levensverhaal kan uitvragen aan familie
 • Je weet wat het belang is van het kennen van het levensverhaal van je bewoners
 • Je weet welke interventies je kunt uitvoeren wanneer je het levensverhaal kent van de bewoners en hoe je daarmee complex of probleemgedrag kunt beïnvloeden

5
Lees meer Sluiten
Gek van eenzaamheid

In deze workshop gaan we in op wat eenzaamheid doet met een mens en wat de invloed van eenzaamheid op gedrag kan zijn. Daarna gaan we aan de slag met een paar simpele maar zeer effectieve gesprekstechnieken om het leven voor de patiënt en de verpleging gemakkelijk te maken.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Wat eenzaamheid is en wat de gezondheidsgevolgen zijn
 • Wat de gevolgen zijn van eenzaamheid op de persoonlijkheid
 • Inleiding in PPC, positieve patronen in communicatie, en een effectieve gesprekstechniek

Bauke Koekkoek

Dagvoorzitter
Dr. Bauke Koekkoek is lector Psychiatrische Zorg bij de HAN, crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en auteur van ‘Verward in Nederland’ (2017). Hij zoekt graag naar oplossingen in moeilijke situaties, in zijn werk met cliënten en in zijn werk als onderzoeker.

Gerben Bergsma

Eigenaar Bergsma training, advies & innovatie
Gerben Bergsma is trainer bij Bergsma Training, Advies en Innovatie en richt zich op het verbeteren van het welbevinden van cliënten en het optimaliseren van het functioneren van medewerkers in uiteenlopende zorgsettingen. Door middel van teambegeleidingen, publicaties, lezingen, gecertificeerde trainingen en consultaties, wordt er met medewerkers, cliënten en andere betrokkenen, gewerkt aan het tot stand brengen van oplossingen op ieders maat.

Dorothea Touwen

Onderzoeker en docent medische ethiek LUMC
Dr. D.P. (Dorothea) Touwen is onderzoeker en docent medische ethiek bij de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij doet onderzoek naar de betrokkenheid van familie in de zorg voor ouderen, zowel in de thuissituatie als wanneer iemand is opgenomen in een zorginstelling. Hier hoort ook bij het vraagstuk hoe naasten voor een wilsonbekwaam geworden oudere moeten beslissen, en hoe eerdere uitingen (bijvoorbeeld in een wilsverklaring) in de ontstane situatie een rol moeten spelen. Recent onderzoek naar de wensen en verwachtingen van mensen met een migratieachtergrond als het gaat om palliatieve zorg, levert nieuwe inzichten op in de dynamiek tussen patiënt en naasten. Verder is ze de spil in een serie voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen die meer willen weten over waar ze wel en waar ze niet over kunnen beslissen met betrekking tot de zorg in de laatste levensfasen. Dorothea is lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

Linde Löbert

Trainer en acteur
Linde Löbert is trainer en acteur.

Barbara Oppelaar

Mede eigenaar en trainer bij Ervarea
Barbara Oppelaar is mede-eigenaar en trainer bij Ervarea. Ze studeerde chemische technologie en werkte lange tijd als adviseur en projectleider bij gemeentes en adviesbureaus. Door de kennismaking met improvisatietheater kreeg het werk in deze technische omgevingen een hele nieuwe dimensie. De stap naar zelfstandig ondernemer werd daarmee niet meer dan logisch. Barbara brengt energie en verbindt met oog voor het individu en het geheel.

Priscilla de Graaf - Bockkum

Casemanager CCE, Centrum voor consultatie en expertise
Ik ben Priscilla de Graaf, casemanager/ consulent bij het Centrum van Consultatie en Expertise, waar ik ruime ervaring heb met complexe casuïstiek binnen de GGZ, VG en VVT. Ik heb jarenlange ervaring als leidinggevende/ teamcoach in de complexe gehandicaptenzorg. Naast mijn werk als casemanager werk ik binnen de zorg voor diverse opdrachtgevers als opleider en trainer. Ik streef erna dat men binnen de zorg vraagt naar de vraag achter het gedrag: Wat zie ik? Waar komt het vandaan? Wat voor invloed heb ik, als begeleider/verzorgende op dit gedrag?

Jeannette Rijks

Managing director, Faktor5
Jeannette Rijks heeft een trainingsbureau voor deskundigheidsbevordering rond het thema eenzaamheid. Haar bedrijf, Faktor5, is CRKBO erkend opleider. Jeannette heeft gepubliceerd over eenzaamheid en is onder meer te zien geweest in de TV-serie ‘Nooit meer alleen’, waar zij op verzoek van omroep MAX een groep mensen begeleidde met de door haar ontwikkelde methodiek ‘Creatief Leven’.

Sinanda Benjamins

Trainer Benjamins&Jens
Sinanda Benjamins is trainer, coach en trainingsacteur: ‘Elk mens heeft talenten om ambities waar te maken. Dat vraagt wel om krachtige keuzes. Hier is moed voor nodig. Ik ondersteun je daarbij, confronteer waar nodig en daag je uit om te experimenteren met nieuw gedrag. Speels, enthousiast en prikkelend.’

Isolde Jens

Trainer Benjamins&Jens
Isolde Jens is trainer, coach en supervisor: ‘Ruim tien jaar begeleid ik mensen met uiteenlopende vragen in een supervisie- , coachings- , of counselingtraject. In een veilige omgeving ga ik aan de slag met het doorbreken van gewoontes die jou niet langer dienen. Je doet nieuwe energie en inspiratie op. Je vergroot je zelfvertrouwen. Niet alleen door erover te praten, maar ook door te doen.’

Terugblik
Bekijk de video van het congres Omgaan met complex probleemgedrag in de ouderenzorg op 13 november 2018.

Datum en locatie
10 maart 2020 | Hotel Veenendaal

Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal

Voor wie?
Dit congres is geschikt voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en andere zorgprofessionals die op de werkvloer te maken krijgen met problematisch gedrag bij oudere patiënten.

Tarieven
239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief voor de eerste 50 aanmeldingen
279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Abonnee tarief voor abonnees van Nursing, TvV en/of TvZ
899,- p.p. (btw vrij) | Commercieel tarief

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier.

Accreditatie
Het congres Congres Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar leonie.vanhelten@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Henriëtte Boven (projectleider)
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Eva Reuvers (event coördinator)
T: +31 (030) – 63 383663
E: eva.reuvers@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.