Congres Ouderenpsychiatrie

Herken en signaleer psychiatrische stoornissen

Vernieuwd programma!

Als verpleegkundige of verzorgende sta jij in de gezondheidszorg vaak het dichtst bij de patiënt, zeker bij ouderen die alleen zijn komen te staan. Dit vraagt naast een gedegen kennis van somatiek en geriatrie om het tijdig leren herkennen van diverse psychiatrische ziektebeelden zodat je het gedrag van je cliënten kunt verklaren en waar nodig kunt ingrijpen. Krijg meer inzicht in psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen en leer op deze dag:

  • Hoe je bipolaire stoornissen herkent
  • Hoe je valkuilen herkent rondom medicijn- en alcoholverslaving
  • Over diagnose SOLK:  Wat zijn de do’s en don’ts?
  • Hoe je signalen van ouderenmishandeling kunt signaleren
  • Wat jouw rol is wanneer jouw patiënt systeembehandeling krijgt, en hoe je de familie hierbij helpt
  • Wat de valkuilen en aandachtspunten zijn bij de indicatiestelling voor psychotherapie

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Opening door dagvoorzitter
Jan van der Hammen, opgeleid als verpleegkundige, tegenwoordig theatermaker en trainer 

10.10 uur Ouderenpsychiatrie een jong vak
Update van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied van de ouderenpsychiatrie
Martin Kat, vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie.

10.40 uur De bipolaire stoornissen bij Ouderen; een vak apart?
De bipolaire stoornis is een frequent voorkomende (ernstige) chronische psychiatrische stoornis, welke vanaf het ontstaan op 20-30 jarige leeftijd tot op hoogbejaarde leeftijd een episodisch beloop kan geven (early-onset vorm). Bij de late onset vorm (10%) krijgen patiënten met een bipolaire stoornis na het 50e jaar voor de eerste maal klachten en symptomen. Bij ouderen kan de diagnostiek van de bipolaire stoornis worden gecompliceerd door somatische comorbiditeit en cognitieve stoornissen.  De medicamenteuze behandeling van de bipolaire stoornis varieert van monotherapie met een stemmingsstabilisator tot gecompliceerde polyfarmacie met risico op interacties en somatische complicaties. Met name de periodieke monitoring bij de ouderen van de stemming en de somatische complicaties van de medicatie (nier en (bij)schildklierstoornissen) vraagt specifieke aandacht en wordt in de behandeling gedaan door de verpleegkundig specialist. Tijdens deze lezing hoor je wat voor jou belangrijk is als verpleegkundige om op te letten.
Ronald Vonk, psychiater, Reinier van Arkel, Ziekenhuispsychiatrie en Ouderen en Bart van den Bergh, verpleegkundig specialist, Reinier van Arkel

11.10 uur Koffie/theepauze

11.30 uur 55+ & middelengebruik en de signalerende rol van de verpleegkundige
Alcoholgebruik heeft  maatschappelijk gezien een geaccepteerde status bereikt. Een verslaving sluipt er door de jaren heen vaak geleidelijk in en wordt het alcohol gebruik om veel uit een lopende redenen alcohol misbruik. Vaak wordt er vanuit de omgeving wel alcohol (mis) gebruik gesignaleerd, maar de ernst hiervan word t onderschat. Het onderwerp bespreekbaar maken is voor de omgeving vaak moeilijk  en stuit regelmatig op weerstand en ontkenning. Verslaving is meestal  niet een op zich zelf staand  probleem, in veel gevallen  is er sprake van meerdere problemen. Hiernaast zijn verslavingen aan medicatie zoals benzodiazepinen die stilzwijgend jarenlang worden voorgeschreven met  verregaande consequenties. Voor de verpleegkundige of verzorgende ligt hier een signalerende rol maar hoe maak je zoiets nu bespreekbaar?
Jolanda Hermes en Coby van Duivenbode,  Ambulant verpleegkundige en sociaal psychiatrisch verpleegkundige,  Parnassia groep

12.00 uur SOLK patiënten in de dagelijkse praktijk
Bij mensen met SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten) wordt geen lichamelijke pathologie gevonden die de klachten verklaart. Het biomedische model voldoet dus niet bij SOLK. Daarvoor moeten we door een andere bril naar dit probleem kijken. Dan kunnen we begrijpen hoe dit type klachten kan ontstaan, hoe die klachten chronisch worden en wat de meest effectieve behandeling is. Tijdens de plenaire lezing bespreekt Netty eerst mechanismen die tot SOLK leiden. Dan komt een effectieve behandel strategie aan bod. Om die in de dagelijkse praktijk toepasbaar te maken wordt de hand als ezelsbrug gebruikt. Tot slot bespreekt ze wat de patiënt denkt, wat hij verwacht en wat wil hij. De presentatie eindigt met effectieve communicatie technieken die je in jouw praktijk kunt toepassen.
Netty Versloot, Psycholoog

12.30 uur Lunchpauze

13.10 uur Start verdiepingsronde 1, bekijk hier het overzicht

14.15 uur Start verdiepingsronde 2, bekijk hier het overzicht

15.15 uur Koffie/theepauze

15.35 uur Start verdiepingsronde 3, bekijk hier het overzicht

16.35 uur Einde

1. Over grenzen en grenzeloos gedrag
De soms goed bedoelde hulp of betrokkenheid kan tot zomaar tot een vorm van oudermishandeling leiden. Hoe signaleer je dat en wat doe je dan? Met behulp van regietheater en uitgespeelde casussen verkennen we deze situaties en leggen deze naast de meldcode huiselijk geweld.
Jan van der Hammen, opgeleid als verpleegkundige, tegenwoordig theatermaker en trainer en Elles van Velzen.

2. Hoe relevant en waardevol zijn systeemtherapeutische interventies bij de begeleiding van families?
Van families wordt in toenemende mate verwacht dat ze meer en meer het leeuwendeel van de zorg op zich neemt wanneer een familielid, meestal natuurlijk van de oudere generatie, ziek wordt. In deze workshop wordt aandacht besteed aan de rol, die verpleegkundigen kunnen vervullen in dit bovenstaande proces. Hoe om te gaan met het appèl van de zieke persoon en zijn omgeving? Wat kun je als verpleegkundige wel doen en waarvoor moet je iemand anders inschakelen?
Wilma Aarssen, klinisch psycholoog/psychotherapeut

3. De bipolaire stoornis bij ouderen; een vak apart ?
Tijdens deze sessie leer je dat een bipolaire stoornis voorkomt op alle leeftijden, de behandeling van de bipolaire stoornis bij ouderen gecompliceerd kan worden door somatische comorbiditeit, cognitieve stoornissen en complicaties bij medicatiegebruik en dat een bipolaire stoornis bij ouderen een goede kwaliteit van leven niet in de weg hoeft te staan.
Ronald Vonk, psychiater, Reinier van Arkel, Ziekenhuispsychiatrie en Ouderen en Bart van den Bergh, verpleegkundig specialist, Reinier van Arkel

4. 55+ & middelengebruik en de signalerende rol van de verpleegkundige
Tijdens de verdiepingssessie gaan we in op, wat is de visie op verslaving,  wat betekent een verslaving voor de gebruiker, de omgeving en de professionals.  Verslaving:  En dan , interventies en zo ja welke? Hoe ga je om met  verslavingen de mensen die wij voor een verslaving in behandeling hebben. Al met al een verdiepende en interactieve workshop waarna je niet met lege handen aankomt bij de patiënt.
Jolanda Hermes en Coby van Duivenbode,  Ambulant verpleegkundige en sociaal psychiatrisch verpleegkundige,  Parnassia groep

5. SOLK patiënten in de dagelijkse praktijk
In de middagsessie oefenen we met gesprekstechnieken om in je dagelijkse werk met SOLK patiënten om te gaan en besteden we ook aandacht aan een provocatieve benadering.
Netty Versloot, Psycholoog

6. Eenzaamheid, rouw, depressie, apathie en emotionele ontremming
Hoe maken we dit onderscheid en wat betekent dit voor jouw rol als verpleegkundige in de begeleiding?
Martin Kat, vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie.

Jan van der Hammen

Jan van der Hammen (1958) is opgeleid als verpleegkundige en is in 1980 in de ouderenzorg gaan werken. Hij heeft ervaring in het verpleeghuis, verzorgingshuis en in de thuiszorg en heeft lange tijd als manager in de psychogeriatrie en later in het kleinschalig wonen gewerkt. Hij werkt vanuit de overtuiging dat leren leuk moet zijn, onder het motto leren door beleven. Per 1 januari 2015 voegt hij zijn bedrijf samen met dat van zijn collega Barbara Oppelaar, onder de nieuwe naam: ervarea.

Martin Kat

Martin Kat is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep, afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen en bij het CCE. Een specifiek aandachtsgebied is de Psychiatrie bij (vroege) Dementie en het ontwikkelen van meet- en behandelinstrumenten hierbij.

Wilma Aarssen

Wilma Aarssen is klinisch psycholoog/psychotherapeut heeft ruime ervaring binnen verschillende settingen in de Ouderenpsychiatrie zowel intra-muraal als ambulant. Zij heeft daarin vooral gewerkt met ouderen en hun families als systeempsychotherapeut. Daarnaast is ze opleider, supervisor en cursusgever op het gebied van systeemproblematiek.

Elles van Velzen

Mijn grootste drijfveer als trainingsacteur is het acteren en/of spelmethodieken in te kunnen inzetten om mensen te helpen (nieuwe) inzichten te krijgen over het eigen gedrag en wat dat voor een effect kan hebben op de ander. Daarnaast moedig ik mensen graag aan om nieuwsgierig te zijn naar een ander. Het is tijd dat nieuwsgierigheid weer een positieve lading krijgt!

Netty Versloot

Versloot werkt als psycholoog met individuele cliënten en in bedrijven om veranderingstrajecten te begeleiden. Ze spreekt regelmatig op congressen en traint medisch specialisten om effectief met SOLK patiënten om te gaan. Daarnaast begeleid zij intervisie groepen in bedrijven en ziekenhuizen.

Ronald Vonk

Ronald werkt al ruim 22 jaar als psychiater binnen Reinier van Arkel en momenteel binnen het centrum voor bipolaire stoornissen op het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Volwassenen en ouderen met een bipolaire stoornis worden hier ambulant behandeld conform de nieuwe zorgstandaard bipolaire stoornissen, waarin de samenwerking tussen patiënt, betrokkenen, verpleegkundig specialist en psychiater centraal staat.

Bart van den Bergh

Bart werkt als verpleegkundig specialist binnen Reinier van Arkel en momenteel binnen het centrum voor bipolaire stoornissen op het Jeroen Bosch Ziekenhuis en heeft daar veel ervaring opgedaan met bipolaire stoornissen gecombineerd met complexe somatisch zorg en/of cognitieve problemen, om in overleg met diverse betrokken hulpverleners de zorg zo goed mogelijk af te stemmen voor de patiënt en diens naasten. De  wens van de patiënt en diens naasten vormen daarbij het uitgangspunt. Dit doe ik niet alleen maar in duo schap met de psychiater.

Coby van Duivenbode

Coby van Duivenbode werkte in verschillende verpleeghuizen in leidinggevende functies onder andere als afdelingshoofd en sectormanager. Momenteel werkt zij bij het Stedelijk Geriatrieteam Parnassia.

Jolanda Hermes

Jolanda is researchverpleegkundige onder andere bij de afdeling detox, opzetten en coördineren van de behandelgroep “Fris Verder” voor ouderen die hun verslaving willen doorbreken, ook is zij Ambulant verpleegkundige bij het Stedelijk Geriatrie Team.

Doelgroep
Alle verpleegkundigen, verzorgenden, (team)managers en overige geïnteresseerden werkzaam in de zorg-en welzijnbranche.

Tarieven
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Vroegboektarief t/m 1 september 2017
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is voor 5 opleidingspunten toegekend door het Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriette Boven
M: +31 (06) – 53 97 99 13
E: henriette.boven@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.