Workshopdag Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Het aantal ouderen stijgt de komende jaren alleen maar en dus ook het aantal ouderen met psychische problemen. In je werk krijg je hier steeds meer mee te maken. Weet jij waar je op moet letten? Hoe je patiënten met somberheid of achterdocht herkent? En op welke manier je patiënten het beste kunt benaderen? Behandeling is meestal wel noodzakelijk, maar wie schakel je in? Als verpleegkundige of verzorgende heb je een belangrijke rol door te signaleren en te herkennen!

De beste sprekers op het gebied van ouderenpsychiatrie – waaronder Martin Kat, Jan van der Hammen en Netty Versloot – geven je praktische handvatten om psychiatrie bij degeneratie beter te kunnen begrijpen en er naar te kunnen handelen. Een van de best beoordeelde congressen door collega’s die eerdere edities bezochten!

Je leert:

  • Verschillende ziektebeelden en het ontstaan en verloop ervan
  • Signaleren en herkennen van onverklaarklaarbare lichamelijke klachten
  • Omgaan met de reflectietool om beter in te spelen op moeilijk gedrag
  • Waarin laat ontstane vormen van psychiatrie zich onderscheiden dementie
  • Het verschil tussen mentorschap, onder bewindstelling en onder curatele stelling

Stel je eigen programma samen!
De dag bestaat uit vier workshoprondes en je kiest zelf welke workshops je bezoekt. Je gaat naar huis met informatie die je direct kunt toepassen op de werkvloer, zodat jij optimale zorg kunt bieden aan jouw patiënten.

09.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Workshopronde 1
11.15 uur Ochtendpauze
11.40 uur Workshopronde 2
12.55 uur Lunchpauze
13.50 uur Workshopronde 3
15.05 uur Middagpauze
15.30 uur Workshopronde 4
16.45 uur Einde

Klik hier voor meer informatie over de workshops >

De dag bestaat uit vier workshoprondes. Je kunt kiezen uit de volgende workshops:

1. Laat je niet gek maken: omgaan met persoonlijkheidsproblematiek in de zorgrelatie
In deze workshop wordt stilgestaan bij de herkenning en de omgang met de meest voorkomende en verstorende persoonlijkheidsstoornissen in de zorgrelatie. Er wordt geoefend met het onderkennen van de behoeften van de patiënt en vervolgens met de bijpassende bejegening.
Dr. Arjan Videler, GZ-psycholoog, psychotherapeut en manager behandelzaken PersonaCura, expertisecentrum voor ouderenpsychiatrie, GGz Breburg, en Carien van Ree, zzp’er werkzaam als coach, docent en trainingsacteur

2. Psychosen inclusief schizofrenie bij ouderen: herkennen en signaleren
De ene oudere ontwikkelt een waan, de ander heeft last van hallucinaties. We spreken wel van psychotische verschijnselen. Bij welke psychiatrische aandoeningen komen ze voor en hoe zijn deze van elkaar te onderscheiden? En wat betekent dit voor onze begeleiding en behandeling? In deze interactieve workshop komen de verschillende psychosen zoals we die bij ouderen kunnen tegenkomen aan de orde.
Leestip! Martin Kat over ouderenpsychiatrie: ‘Hoe eerder je erbij bent, hoe beter’
Martin Kat, vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkzaam als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie

3. Ruziënde stellen: uit elkaar gaan op oudere leeftijd. Valkuilen bij de begeleiding
Het aantal scheidingen bij ouderen boven het zestigste levensjaar is de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Hoe komt dit? Wat zijn maatschappelijke, sociale en mogelijk ook (individuele) ziektegerelateerde factoren die hierbij een rol spelen? En hoe gaan wij als hulpverleners, indien we hiermee te maken krijgen, om met ouderen die elkaar ‘de tent uitvechten’?
Martin Kat, vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkzaam als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie

4. De bipolaire stoornis bij ouderen – een vak apart?
De bipolaire stoornis is een frequent voorkomende (ernstige) chronische psychiatrische stoornis, die vanaf het ontstaan op twintig-/dertigjarige leeftijd tot op hoogbejaarde leeftijd een episodisch beloop kan geven (early-onset vorm). Bij de late onset vorm (10%) krijgen patiënten met een bipolaire stoornis na het vijftigste jaar voor de eerste maal klachten en symptomen. Bij ouderen kan de diagnostiek van de bipolaire stoornis worden gecompliceerd door somatische comorbiditeit en cognitieve stoornissen. De medicamenteuze behandeling van de bipolaire stoornis varieert van monotherapie met een stemmingsstabilisator tot gecompliceerde polyfarmacie met risico op interacties en somatische complicaties. Met name de periodieke monitoring bij ouderen van de stemming en de somatische complicaties van de medicatie (nier en (bij)schildklierstoornissen) vraagt specifieke aandacht en wordt in de behandeling gedaan door de verpleegkundig specialist.
Ronald Vonk, psychiater, en Bart van den Bergh, verpleegkundig specialist. Beiden zijn werkzaam bij Reinier van Arkel en werken momenteel binnen het centrum voor bipolaire stoornissen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

5. SOLK patiënten in de dagelijkse praktijk
Als eerste bespreekt Netty Versloot mechanismen die tot SOLK leiden. Dan komt een effectieve behandelstrategie aan bod. Om die in de dagelijkse praktijk toepasbaar te maken wordt de hand als ezelsbrug gebruikt. Ook wordt er met gesprekstechnieken geoefend om in je dagelijkse werk met SOLK patiënten om te kunnen gaan.
Netty Versloot, psycholoog

6. Verslaving: Horen, zien en zwijgen?
Bespreekbaar maken van alcoholafhankelijkheid bij ouderen
Het aantal oudere cliënten waarbij sprake is van alcoholafhankelijkheid neemt de laatste decennia toe. Als verpleegkundige kom je deze cliënten in verschillende werkvelden tegen. Je hebt een belangrijke rol in het signaleren van deze problematiek en het inschatten van de complexiteit ervan in combinatie met (somatische) comorbiditeit. In deze workshop worden kenmerken en risicofactoren van alcoholafhankelijkheid bij ouderen besproken en krijg je praktische handvatten voor het signaleren én bespreekbaar maken ervan. Ook komen kortdurende interventies aan bod die je als verpleegkundige in kunt zetten, bijvoorbeeld in de wijk.
Karin van Montfoort-de Rave, verpleegkundig specialist GGZ, docent GGZ, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Wat je leert:
– Kennis van de kenmerken van alcoholafhankelijkheid bij ouderen
– Hoe je alcoholafhankelijkheid bij ouderen kunt signaleren
– Welke kortdurende interventies je bij deze doelgroep kunt inzetten

7. Moeilijk te begrijpen gedrag? Leer om te gaan met de reflectietool
Je maakt kennis met de reflectietool, die je helpt om samen met je team oplossingen te vinden in moeilijke situaties in de omgang met cliënten. Succeservaringen leiden tot inzicht, problemen tot een actieplan.
In de ouderenpsychiatrie kom je soms in moeilijke situaties terecht, waarin je het gedrag van iemand niet kunt begrijpen. Waar komt de angst of boosheid vandaan en waarom doet zich dit juist nu voor en in deze situatie? Gebruik van de reflectietool leidt je naar nieuwe inzichten en praktische oplossingen. Ook helpt de tool je om meer inzicht te krijgen waarom op sommige momenten het contact of de zorg juist heel goed verlopen. Het gebruik van je eigen talenten en die van je teamleden zijn onderdeel van dit proces. De reflectietool is een praktisch hulpmiddel waarbij je in korte tijd tot resultaat komt, een bijeenkomst van 20 minuten is al voldoende.
Jan van der Hammen en Barbara Oppelaar zijn eigenaar van Ervarea, leren door beleven, en hebben uitgebreide ervaring in de ouderenzorg.

8. Ouderenpsychiatrie en wettelijke vertegenwoordiging
In deze workshop doe je kennis op over onvrijwillige zorg, in de vorm van wettelijke vertegenwoordiging. Je leert wat de wettelijke kaders zijn van mentorschap, bewind voering en curatele. Wat zijn de gestelde eisen van deze vormen van vertegenwoordiging, aan welke criteria dienen cliënten te voldoen en hoe en door wie wordt er toezicht gehouden op de wettelijk vertegenwoordigers?
Nathalie Rissema, aandachtsfunctionaris financiële en juridische dienstverlening, ‘vliegende brigade’, GGZ-instelling

Wat je leert:
– welke vormen van vertegenwoordiging en bijbehorende wetgeving er zijn
– wat de werkzaamheden/verantwoordelijkheden van de wettelijk vertegenwoordiger zijn
– wat te doen bij een ondeugdelijke vertegenwoordiger

9. Voltooid leven
Een toenemend aantal ouderen ervaart dat hun leven vast komt te zitten in verschraling, kleurloosheid en betekenisverarming. Dit levensgevoel vraagt aandacht in de zorg. Bij een aantal ouderen ontstaat een actief verlangen naar de dood. In hen groeit de wens om hun levenseinde zelf ter hand te nemen, het liefst met humane middelen. Hoe om te gaan met deze schakering van gevoelens en verlangens? Welke rol heb je als verpleegkundige? Een interactieve workshop!
Leestip! Hans van Dam: ‘Begin gewoon met vragen stellen’
Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel en levenseindevragen, gespecialiseerd verpleegkundige (neurologie) en publicist, Leusden

10. Depressie en slapeloosheid: een vicieuze cirkel
Eén van de meest gehoorde klachten bij mensen met een depressie betreft de slaap. Slapeloosheid heeft negatieve effecten op de kwaliteit van leven, de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het vertraagt het herstel van een depressie. Het is daarom belangrijk, zeker bij oudere mensen met een depressie, slapeloosheid vroegtijdig te identificeren en behandelen. Na een informatief deel wordt in deze workshop de gelegenheid gegeven aan de hand van casuïstiek te oefenen in diagnostiek en behandeling van slapeloosheid.
Marike Lancel, Behandelcoördinator Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen & Hoogleraar Klinische Psychologie (gespecialiseerd in Slaap en Psychopathologie), GGZ Drenthe & Rijksuniversiteit Groningen

Wat je leert:
– wat de impact is van slapeloosheid
– beter herkennen van chronische slapeloosheid
– wat de verschillende behandelopties zijn

11. Bijwerking, werking of gedrag?
Tijdens deze workshop staan we stil bij het herkennen van bijwerkingen en het signaleren van gedrag dat voorkomt uit (psycho)pathologie. Kortom: trilt mevrouw nu echt of doet ze alsof? Je kunt nooit genoeg bagage hebben om goede zorg te verlenen.
Christian Klijs-Helsemans, Verpleegkundig specialist ggz, Yulius

Wat je leert:
– meer kennis over medicatie en de werking ervan
– meer kennis over bijwerkingenonderzoek
– praktische tips ten behoeve van het klinisch redeneerproces

Bart van den Bergh

Verpleegkundig specialist bij Reinier van Arkel en momenteel werkzaam binnen het centrum voor bipolaire stoornissen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Hans van Dam

Hans van Dam is docent en consulent Niet-Aangeboren Hersenletsel. Al jaren verzorgt hij door het hele land cursussen en doet hij consultaties, ondermeer voor het CCE. Ook is hij betrokken bij opvang van nabestaanden die een dierbare door suïcide hebben verloren. Verder publiceert hij over zijn werk en over vragen rondom het (zelfgekozen) levenseinde. Hans werd in 2017 benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.

Jan van der Hammen

Eigenaar van Ervarea, leren door beleven.

Martin Kat

Martin Kat is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep, afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen en bij het CCE. Een specifiek aandachtsgebied is de Psychiatrie bij (vroege) Dementie en het ontwikkelen van meet- en behandelinstrumenten hierbij.

Christian Klijs-Helsemans

Christian Klijs-Helsemans is verpleegkundig specialist ggz bij poli Neurocognitief somatisch van Yulius, voorzitter afdeling ggz-verpleegkunde van V&VN.

Marike Lancel

Prof. dr. Marike Lancel heeft ruime expertise op het gebied van de slaap. Ze heeft veel ervaring in wetenschappelijk slaaponderzoek, is tevens erkend somnoloog, oprichter en behandelcoördinator van het Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen, GGZ Drenthe, en sinds november 2017 bijzonder hoogleraar ‘Slaap en Psychopathologie’ aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Karin van Montfoort

Verpleegkundig specialist GGZ, docent GGZ, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Barbara Oppelaar

Eigenaar van Ervarea, leren door beleven

Carien van Ree

Carien van Ree is opgeleid tot verpleegkundige, manager, theaterdocent en coach. Die wonderlijke combinatie van ervaringen heeft haar een visie en eigen werkwijze opgeleverd.  Ze is zich gaan toeleggen op het schakelen tussen coachen, trainen en acteren. Overtuigd dat de werkelijkheid van het nu en het verlangen naar iets anders in een enkel beeld te vatten zijn en dat daarmee te werken valt.  Daag mensen uit op zoek te gaan naar het behoud, gebruik en versterk de eigen regie. Zelf hun kwesties onder ogen zien en aangaan waar dat kan. Met oog voor de context van hun geschiedenis en relaties thuis en op het werk.

Nathalie Rissema

Nathalie Rissema is bijna 15 jaar werkzaam binnen de GGZ. Nathalie deed haar brede kennis en ervaring op binnen verschillende settings zoals: bemoeizorg, intramurale- en extramurale zorg, tbs-behandeling, Wmo en als adviseur bij een reclasseringsorganisatie. Hiernaast heeft Nathalie haar bachelor of Law behaald, wat ervoor zorgde dat zij zich kon specialiseren in het aanpakken en oplossen van (complexe) schulden- en juridische problematiek binnen de GGZ.

Netty Versloot

Netty Versloot is psycholoog in hart en nieren, niet soft maar helder, concreet en effectief. Ze kan mensen en organisaties in beweging krijgen. Daarnaast is zij ondernemer. Zo heeft ze met haar man in 1989 het Rugadviescentrum gestart, tegenwoordig Winnock, een centrum waar patiënten met chronische pijn worden behandeld in een multidisciplinair team. Nu werkt ze als psycholoog met individuele cliënten en in bedrijven om veranderingstrajecten te begeleiden. Ze spreekt regelmatig op congressen en traint medisch specialisten om effectief met SOLK patiënten om te gaan. Daarnaast begeleidt zij intervisiegroepen in bedrijven en ziekenhuizen.

Arjan Videler

Arjan Videler is psychotherapeut, GZ-psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker naar persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen en manager behandelzaken van PersonaCura, hoog specialistische afdeling voor ouderenpsychiatrie en persoonlijkheidsstoornissen, GGz Breburg te Tilburg. Zijn expertise bevindt zich op het gebied van ouderen en dan in het bijzonder diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, cognitieve gedragstherapie, autisme en gecompliceerde rouw.

Ronald Vonk

Psychiater bij Reinier van Arkel en momenteel werkzaam binnen het centrum voor bipolaire stoornissen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.


Doelgroep

Alle verpleegkundigen, verzorgenden, (team)managers en overige geïnteresseerden werkzaam met ouderen.

Tarieven
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TVV, TVZ, Denkbeeld*
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd voor 5 punten bij het Kwaliteitsregister V&VN op specialismen: Consultatieve Psychiatrie, Geriatrie-Gerontologie, GGZ, SPV en Wijkverpleegkunde.
Accreditatie voor POH-GGZ (nascholing praktijkondersteuners) is goedgekeurd voor 5 punten.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriëtte Boven
T: 030 – 638 38 21
M: 06 53 97 99 13
E: henriette.boven@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vra.vandenhurk@bsl.nlgen)

Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
M: 06 30 17 33 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: 010 – 742 1941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.