Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Leer herkennen, signaleren en handelen
Campagnebeeld Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Somberheid, achterdocht, heftige stemmingswisselingen of verslaving: als verpleegkundige of verzorgende heb jij een belangrijke taak in het signaleren en herkennen van psychiatrische ziektebeelden bij ouderen. Herken jij de verschillende psychiatrische stoornissen? En weet je ook hoe ermee om te gaan?

Kies je eigen workshops
Tijdens de workshopdag Ouderenpsychiatrie in praktijk krijg je praktische handvatten om de psychiatrische context bij ouderen beter te begrijpen en ernaar te handelen. Je stelt je eigen programma samen. Zo doe je precies de juiste vakinhoudelijke en praktijkgerichte informatie op in voor jou relevante gebieden van ouderenpsychiatrie.

Na deze dag weet je: 

 • welke verschillende ziektebeelden er zijn
 • hoe ze ontstaan en verlopen
 • hoe je omgaat met patiënten met heftige emoties
 • te herkennen welke verschillende soorten psychosen er zijn
 • en: kun je de opgedane kennis de volgende dag direct toepassen op de werkvloer, zodat jij optimale zorg kunt bieden aan jouw patiënten!

Bekijk de workshops >> 

Leer psychiatrische stoornissen bij ouderen herkennen, signaleren en begrijpen. 

Bekijk hier het programma van de workshopdag Ouderenpsychiatrie in de praktijk.

9.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
9.30
Opening door de dagvoorzitter
9.45
Workshopronde 1
11.00
Pauze
11.30
Workshopronde 2
12.45
Pauze, inclusief een heerlijke lunch
13.30
Workshopronde 3
14.45
Pauze
15.15
Workshopronde 4
16.30
Einde

Tijdens deze workshopdag kies je zelf welke workshops je wilt volgen. Je kunt kiezen uit de volgende workshops.

1
Lees meer Sluiten
Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: omgaan met emotieregulatieproblematiek

Emotieregulatieproblematiek wordt vaak gezien als een cruciaal probleem bij persoonlijkheidsstoornissen. Komt dat dan ook voor bij persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen? Verandert de uitingsvorm? En vooral: hoe gaan we er dan mee om? Dit staat centraal in deze workshop. Want vaak raakt de hulpverlener zelf emotioneel ontregeld in de omgang met ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. In deze workshop maak je kennis met het concept emotieregulatie. Je leert dit herkennen en krijgt handvatten voor de omgang.

Tijdens deze sessie leer je:

 • Emotieregulatieproblemen te herkennen
 • Kennis van de behandelopties
 • Omgaan met deze problemen

2
Lees meer Sluiten
Psychosen inclusief schizofrenie bij ouderen: herkennen en signaleren

De ene oudere ontwikkelt een waan, de ander heeft last van hallucinaties. We spreken ook wel van psychotische verschijnselen. Bij welke psychiatrische aandoeningen komen ze voor en hoe zijn deze van elkaar te onderscheiden? En wat betekent dit voor onze begeleiding en behandeling? In deze interactieve workshop komen de verschillende psychosen zoals we die bij ouderen kunnen tegenkomen aan de orde.

Tijdens deze sessie leer je:

 • Bij welke psychiatrische aandoeningen psychotische verschijnselen zich voordoen
 • Hoe deze van elkaar te onderscheiden zijn
 • Wat dit betekent voor de begeleiding en behandeling

3

Wat weten we over ons karakter als we ouder worden? Hoe ziet een heel vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer eruit? Hoe onderscheidt je Depressie van Rouw? De ene angst is de andere niet: Hoe herkennen we de Angststoornis, de Psychose en een oudere met Persoonlijkheidsproblematiek? In de workshop staan we stil bij deze psychische stoornissen en hoe deze van elkaar te onderscheiden.

4
Lees meer Sluiten
Gerontopsychiatrie: over wie hebben we het eigenlijk?

Gerontopsychiatrie: over wie hebben we het eigenlijk? Waar liggen de breuklijnen en overeenkomsten met de psychogeriatrie? Waar ligt het verschil tussen zaken als neurologie, psychiatrie, kwetsbaarheid in de ouderdom of gewoon… last van het leven. Wanneer wordt het verpleeghuis een prettige plek voor de gerontopsychiatrische cliënt en hoe moeten verzorgenden zich toch staande houden bij alle manipulaties, scheldpartijen en bijbehorende humor?

Tijdens deze sessie leer je:

 • het verschil te benoemen tussen psychogeriatrie (dementiezorg) en gerontopsychiatrie.
 • uitleggen wat wordt bedoeld met de termen resocialisatie, revalidatie en rehabilitatie.
 • vertellen wat (in de gerontopsychiatrie) wordt bedoeld met het begrip “structuur”.

5
Lees meer Sluiten
De bipolaire stoornis bij ouderen: een vak apart?

De bipolaire stoornis is een frequent voorkomende (ernstige) chronische psychiatrische stoornis, welke vanaf het ontstaan op 20-30 jarige leeftijd tot op hoogbejaarde leeftijd een episodisch beloop kan geven (early-onset vorm). Bij de late onset vorm (10%) krijgen patiënten met een bipolaire stoornis na het 50e jaar voor de eerste maal klachten en symptomen. Bij ouderen kan de diagnostiek van de bipolaire stoornis worden gecompliceerd door somatische comorbiditeit en cognitieve stoornissen.                                                                                                                                                              De medicamenteuze behandeling van de bipolaire stoornis varieert van monotherapie met een stemmingsstabilisator tot gecompliceerde polyfarmacie met risico op interacties en somatische complicaties. Met name de periodieke monitoring bij de ouderen van de stemming en de somatische complicaties van de medicatie (nier en (bij)schildklierstoornissen) vraagt specifieke aandacht en wordt in de behandeling gedaan door de verpleegkundig specialist.

6
Lees meer Sluiten
Gedragsverandering bij NAH in combinatie met Persoonlijkheidsproblematiek. Wat is wat!

Gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen bij NAH (oa dementie) zijn een onderbelicht aspect met grote gevolgen voor de betrokkene en zijn omgeving! Maar wat is het gedrag specifiek bij deze aandoeningen, welke vormen zijn er en wat is de oorsprong. Is het gedrag het gevolg van de NAH of was het pre-morbide reeds aanwezig, bv door een persoonlijkheidsstoornis. Hoe hou je het uit elkaar, hoe kun je als hulpverlener het beste omgaan met het gedrag en welke middelen zijn daarbij helpend.
Deze dynamische workshop neemt u mee in een interactieve ontdekkingstocht over de samenhang tussen NAH (dementie) persoonlijkheid en afwijkend gedrag.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Wat is afwijkend en onbegrepen gedrag bij NAH
 • Hoe is de combinatie met persoonlijkheidsstoornissen
 • Snelle do’s and dont’s

7
Lees meer Sluiten
De wettelijk vertegenwoordiger: Wil jij handelen uit mijn naam?

Tijdens deze workshop stappen we de wereld in van de wettelijke vertegenwoordiging. Als je het zelf niet meer kan, wie mag dan de keuzes voor jou maken? Wat is een wettelijk vertegenwoordiger precies? Hoe vraag je het aan? Aan welke eisen moeten deze vertegenwoordigers zich houden en wie houdt dat in de gaten? Wat als je een meningsverschil krijgt of je vermoedt dat je te maken hebt met een ondeugdelijk vertegenwoordiger?

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Verschillen tussen vertegenwoordigers;
 • Eisen die gesteld worden aan vertegenwoordigers;
 • Hoe kan de hulpverlening de vertegenwoordigers aanspraken als zaken niet goed lopen.

8
Lees meer Sluiten
In gesprek met mensen met een psychiatrische stoornis

Als je te maken krijgt met ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld is het gesprek niet altijd makkelijk. In deze actieve workshop gaan we aan de slag met een acteur om de gesprekken in de praktijk te zien en te oefenen. Aan de hand van tips en trucs leer je het gesprek prettiger te laten verlopen.

De workshop bevat verder een mix van ervaringsoefeningen en toegepaste theorie.


De volgende thema’s worden nog toegevoegd aan de workshops: 

 • Polyfarmacie
 • Slapeloosheid en depressie
 • Voltooid leven

Arjan Videler

Psychotherapeut en hoofd behandelzaken
Arjan is hoofd behandelzaken, psychotherapeut en onderzoeker naar persoonlijkheidsstoornissen en autismespectrumstoornissen bij ouderen. Ook is hij redacteur van het Handboek Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen en heeft hij vele hoofdstukken en artikelen over dit thema geschreven.

Gonda de Bruijn

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Gonda is al geruime tijd werkzaam als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij Centrum Senioren GGzBreburg in Breda en PersnaCura (Expertisecentrum Persoonlijkheidsstoornissen Ouderen) in Tilburg. Verder is ze VERS trainer bij PersonaCura.

Martin Kat

Vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en ouderenpsychiater bij Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar
Martin is vrijgesteld psychiater en psychotherapeut in Amsterdam. Daarnaast werkt hij als ouderenpsychiater bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar op de afdeling klinische geriatrie.

Gerke de Boer

Verpleegkundige en auteur
Gerke de Boer is verpleegkundige en auteur. Maakte samen met Gerben Bergsma de e-learning programma’s “U woont nu hier” (Wonen met dementie) en “Die past hier niet” (Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis). Met Anne-Mei The maakte hij het e-learning programma “Dementie achter de voordeur” (Dementie in de thuiszorg).

Ronald Vonk

Psychiater
Ronald Vonk werkt al ruim 23 jaar als psychiater binnen Reinier van Arkel en momenteel binnen het centrum voor bipolaire stoornissen op het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Volwassenen en ouderen met een bipolaire stoornis worden hier ambulant behandeld conform de nieuwe zorgstandaard bipolaire stoornissen, waarin de samenwerking tussen patiënt, betrokkenen, verpleegkundig specialist en psychiater centraal staat. Dagelijks hebben we te maken met ouderen, die geconfronteerd worden met verlies van dierbaren en verlies van functionele mogelijkheden en toch tevreden door het leven kunnen gaan. Verlies van een goede stemming heeft echter enorme invloed op de ervaren kwaliteit van leven.

Bart van den Bergh

Verpleegkundig specialist
Bart van den Bergh werkt als verpleegkundig specialist binnen Reinier van Arkel en momenteel binnen het centrum voor bipolaire stoornissen op het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ik heb daar veel ervaring opgedaan met bipolaire stoornissen gecombineerd met  complexe somatisch zorg en/of cognitieve problemen, om in overleg met diverse betrokken hulpverleners de zorg zo goed mogelijk af te stemmen voor de patiënt en diens naasten. De  wens van de patiënt en diens naasten vormen daarbij het uitgangspunt. Dit doe ik niet alleen maar in duo schap met de psychiater.

Hennie Snoeren

GGZ trainer en ambulant verpleegkundige
Hennie Snoeren is werkzaam bij “Hennie Snoeren training-coaching”, een bureau dat gespecialiseerd is in het geven van ondersteuning en educatie aan professionals in de zorg. Zij richten ons op complexe ouderenzorg, thema’s over persoonlijkheid- en gedragsproblemen en bieden ondersteuning bij complexe zorg gerelateerde vraagstukken.
Hennis is ook werkzaam als ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij GGzBreburg en PersonaCura, specialisten in persoonlijkheids- en gedragsproblemen. Deze combinatie vult elkaar goed aan want op deze manier blijft er verbinding met de werkvloer.

Hennie Snoeren

Aandacht functionaris financieel/juridische dienstverlening bij Antes
Nathalie Rissema is bijna 15 jaar werkzaam binnen de GGZ  waarvan de laatste 9 jaar binnen Antes – Bouman. Nathalie deed haar brede kennis en ervaring op binnen verschillende settings zoals: bemoeizorg, intramurale- en extramurale settings, TBS behandeling en de WMO. Hiernaast heeft Nathalie haar  bachelor of Law behaald. Nathalie ontwikkelde het concept de ‘vliegende brigade’ binnen Antes – Bouman . Het project is gericht op financieel/juridische dienstverlening.

Tijdens haar werkzaamheden merkte zij op dat cliënten binnen de GGZ kampen met (complexe) schuldenproblematiek en te maken hebben met: uitsluitingsgronden, complexiteit en stigmatisering waardoor financiële/materiele hulpverlening zonder specialistische ondersteuning niet goed van de grond komt. Haar visie is dat dit anders moet en kan. Met ‘de vliegende brigade’ laat zij zien dat maatschappelijke teloorgang met de juiste, multidisciplinaire ondersteuning kan worden voorkomen en dat dit een positief effect heeft op zowel de behandeling als alle verdere leefgebieden.

Jan van der Hammen

Verpleegkundige, theatermaker, trainer en acteur
Jan van der Hammen is opgeleid als verpleegkundige en tegenwoordig theatermaker, trainer en acteur bij Ervarea, leren door beleven

Datum en locatie
23 april 2019 | Hotel Veenendaal

Adres: Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Voor wie?
Dit congres is geschikt voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals die op de werkvloer te maken krijgen met patiënten met psychiatrische stoornissen.

Tarieven
239,- per persoon (btw vrij*) | Vroegboektarief voor de eerste 100 aanmeldingen
279,- per persoon (btw vrij*) | Regulier tarief
899,- per persoon (btw vrij) | Commercieel tarief

*CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 punten bij Kwaliteitsregister V&V. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar yvette.dejager@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Henriëtte Boven (projectleider)
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Yvette de Jager (event coördinator)
T: +31 (030) – 63 83705
E: yvette.dejager@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.