Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Leer herkennen, signaleren en handelen
Campagnebeeld Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Somberheid, achterdocht, heftige stemmingswisselingen of verslaving: als verpleegkundige of verzorgende heb jij een belangrijke taak in het signaleren en herkennen van psychiatrische ziektebeelden bij ouderen. Herken jij de verschillende psychiatrische stoornissen? En weet je ook hoe ermee om te gaan?

Tijdens de workshopdag Ouderenpsychiatrie in praktijk krijg je praktische handvatten om de psychiatrische context bij ouderen beter te begrijpen en ernaar te handelen. Je stelt je eigen programma samen. Zo doe je precies de juiste vakinhoudelijke en praktijkgerichte informatie op in voor jou relevante gebieden van ouderenpsychiatrie.

Na deze dag weet je: 

 • welke verschillende ziektebeelden er zijn
 • hoe ze ontstaan en verlopen
 • hoe je omgaat met patiënten met heftige emoties
 • te herkennen welke verschillende soorten psychosen er zijn
 • en: kun je de opgedane kennis de volgende dag direct toepassen op de werkvloer, zodat jij optimale zorg kunt bieden aan jouw patiënten!

Bekijk de workshops >> 

Leer psychiatrische stoornissen bij ouderen herkennen, signaleren en begrijpen. 

Bekijk hier het programma van de workshopdag Ouderenpsychiatrie in de praktijk.

9.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
9.45
Workshopronde 1
11.00
Pauze
11.30
Workshopronde 2
12.45
Pauze, inclusief een heerlijke lunch
13.30
Workshopronde 3
14.45
Pauze
15.15
Workshopronde 4
16.30
Einde

Tijdens deze workshopdag kies je zelf welke workshops je wilt volgen. Je kunt kiezen uit de volgende workshops.

1
Lees meer Sluiten
Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: omgaan met emotieregulatieproblematiek

Emotieregulatieproblematiek wordt vaak gezien als een cruciaal probleem bij persoonlijkheidsstoornissen. Komt dat dan ook voor bij persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen? Verandert de uitingsvorm? En vooral: hoe gaan we er dan mee om? Dit staat centraal in deze workshop. Want vaak raakt de hulpverlener zelf emotioneel ontregeld in de omgang met ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. In deze workshop maak je kennis met het concept emotieregulatie. Je leert dit herkennen en krijgt handvatten voor de omgang.

Tijdens deze sessie leer je:

 • Emotieregulatieproblemen te herkennen
 • Kennis van de behandelopties
 • Omgaan met deze problemen

2
Lees meer Sluiten
Psychosen inclusief schizofrenie bij ouderen: herkennen en signaleren

De ene oudere ontwikkelt een waan, de ander heeft last van hallucinaties. We spreken ook wel van psychotische verschijnselen. Bij welke psychiatrische aandoeningen komen ze voor en hoe zijn deze van elkaar te onderscheiden? En wat betekent dit voor onze begeleiding en behandeling? In deze interactieve workshop komen de verschillende psychosen zoals we die bij ouderen kunnen tegenkomen aan de orde.

Tijdens deze sessie leer je:

 • Bij welke psychiatrische aandoeningen psychotische verschijnselen zich voordoen
 • Hoe deze van elkaar te onderscheiden zijn
 • Wat dit betekent voor de begeleiding en behandeling

3

Wat weten we over ons karakter als we ouder worden? Hoe ziet een heel vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer eruit? Hoe onderscheidt je Depressie van Rouw? De ene angst is de andere niet: Hoe herkennen we de Angststoornis, de Psychose en een oudere met Persoonlijkheidsproblematiek? In de workshop staan we stil bij deze psychische stoornissen en hoe deze van elkaar te onderscheiden.

4
Lees meer Sluiten
Gerontopsychiatrie: over wie hebben we het eigenlijk?

Gerontopsychiatrie: over wie hebben we het eigenlijk? Waar liggen de breuklijnen en overeenkomsten met de psychogeriatrie? Waar ligt het verschil tussen zaken als neurologie, psychiatrie, kwetsbaarheid in de ouderdom of gewoon… last van het leven. Wanneer wordt het verpleeghuis een prettige plek voor de gerontopsychiatrische cliënt en hoe moeten verzorgenden zich toch staande houden bij alle manipulaties, scheldpartijen en bijbehorende humor?

Tijdens deze sessie leer je:

 • het verschil te benoemen tussen psychogeriatrie (dementiezorg) en gerontopsychiatrie.
 • uitleggen wat wordt bedoeld met de termen resocialisatie, revalidatie en rehabilitatie.
 • vertellen wat (in de gerontopsychiatrie) wordt bedoeld met het begrip “structuur”.

5
Lees meer Sluiten
De bipolaire stoornis bij ouderen: een vak apart?

De bipolaire stoornis is een frequent voorkomende (ernstige) chronische psychiatrische stoornis, welke vanaf het ontstaan op 20-30 jarige leeftijd tot op hoogbejaarde leeftijd een episodisch beloop kan geven (early-onset vorm). Bij de late onset vorm (10%) krijgen patiënten met een bipolaire stoornis na het 50e jaar voor de eerste maal klachten en symptomen. Bij ouderen kan de diagnostiek van de bipolaire stoornis worden gecompliceerd door somatische comorbiditeit en cognitieve stoornissen.

De medicamenteuze behandeling van de bipolaire stoornis varieert van monotherapie met een stemmingsstabilisator tot gecompliceerde polyfarmacie met risico op interacties en somatische complicaties. Met name de periodieke monitoring bij de ouderen van de stemming en de somatische complicaties van de medicatie (nier en (bij)schildklierstoornissen) vraagt specifieke aandacht en wordt in de behandeling gedaan door de verpleegkundig specialist.

6
Lees meer Sluiten
Gedragsverandering bij NAH in combinatie met Persoonlijkheidsproblematiek. Wat is wat!

Gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen bij NAH (oa dementie) zijn een onderbelicht aspect met grote gevolgen voor de betrokkene en zijn omgeving! Maar wat is het gedrag specifiek bij deze aandoeningen, welke vormen zijn er en wat is de oorsprong. Is het gedrag het gevolg van de NAH of was het pre-morbide reeds aanwezig, bv door een persoonlijkheidsstoornis. Hoe hou je het uit elkaar, hoe kun je als hulpverlener het beste omgaan met het gedrag en welke middelen zijn daarbij helpend.
Deze dynamische workshop neemt u mee in een interactieve ontdekkingstocht over de samenhang tussen NAH (dementie) persoonlijkheid en afwijkend gedrag.

Tijdens deze sessie leer je:

 • Wat afwijkend en onbegrepen gedrag is bij NAH
 • Over de combinatie met persoonlijkheidsstoornissen
 • Snelle do’s and dont’s

7
Lees meer Sluiten
De wettelijk vertegenwoordiger: Wil jij handelen uit mijn naam?

Tijdens deze workshop stappen we de wereld in van de wettelijke vertegenwoordiging. Als je het zelf niet meer kan, wie mag dan de keuzes voor jou maken? Wat is een wettelijk vertegenwoordiger precies? Hoe vraag je het aan? Aan welke eisen moeten deze vertegenwoordigers zich houden en wie houdt dat in de gaten? Wat als je een meningsverschil krijgt of je vermoedt dat je te maken hebt met een ondeugdelijk vertegenwoordiger?

Tijdens deze sessie leer je: 

 • De verschillen tussen vertegenwoordigers;
 • De eisen die gesteld worden aan vertegenwoordigers;
 • Hoe de hulpverlening vertegenwoordigers kunnen aanspreken als zaken niet goed lopen.

8
Lees meer Sluiten
In gesprek met mensen met een psychiatrische stoornis

Als je te maken krijgt met ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld is het gesprek niet altijd makkelijk. In deze actieve workshop gaan we aan de slag met een acteur om de gesprekken in de praktijk te zien en te oefenen. Aan de hand van tips en trucs leer je het gesprek prettiger te laten verlopen.

De workshop bevat verder een mix van ervaringsoefeningen en toegepaste theorie.

9
Lees meer Sluiten
Slaapproblemen in de ouderenzorg

Tijdens deze workshop leer je de slaapproblemen bij ouderen herkennen, wat is slaaphygiene en welke interventies zijn er mogelijk.
Wat kun je als zorgprofessional zelf doen om slaapproblemen op te lossen en welke tips kunnen wij als zorgprofessional geven hoe wij zelf slaapproblemen ‘organiseren’.

De spreker Koen Manders, die deze workshop zou geven, is helaas op het laatste moment verhinderd.

10
Lees meer Sluiten
Polyfarmacie bij ouderen met psychofarmaca

Polyfarmacie is een veel voorkomend probleem bij ouderen met een psychiatrische aandoening. Niet zelden leidt dit tot ernstige complicaties, waaronder ziekenhuisopnames en zelfs mortaliteit.
Inmiddels krijgt polyfarmacie terechte aandacht in zowel de wetenschap alsmede in de klinische praktijk. In de workshop bespreken we hoe je de complicaties kunt herkennen en wat je dan zou kunnen doen. We bespreken diverse tools die zijn ontwikkeld om onnodig medicatiegebruik tegen te gaan. Daarnaast bespreken we diverse vrij beschikbare internet-tools.

11

De nieuwe Wet Zorg en dwang en de Wet Verplichte GGZ zijn heel duidelijk over vrijheidsbeperkende maatregelen: “Nee, tenzij…”. Wat betekenen deze nieuwe wetten voor de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals?
Om in de geest ervan te kunnen werken,  wordt een stevig beroep gedaan op hun vermogen om te reflecteren op het eigen handelen. In deze workshop ligt de focus op een brede en zorgvuldige analyse van probleemgedrag. Die analyse biedt aan verzorgenden en verpleegkundigen de kans om onvrijwillige zorg en dwang en drang terug te dringen of zelfs te voorkomen. En dat is nou exact hetgeen deze wetten beogen te bewerkstelligen.

Na deze workshop: 

 • Kent de deelnemer de basisprincipes voor het maken van een zorgvuldige analyse van probleemgedrag om de inzet van onvrijwillige zorg, dwang en drang te voorkomen
 • Is de deelnemer in staat te reflecteren op het eigen handelen in de geest van de Wet Zorg en dwang en de Wet Verplichte GGZ
 • Heeft de deelnemer zicht op zijn/haar rol als verpleegkundige/verzorgende binnen de Wet Zorg en dwang en de Wet Verplichte GG1

12
Lees meer Sluiten
'Voltooid leven': hoe hiermee te dealen in de dagelijkse zorgpraktijk?

Als zorgmedewerker kom je in aanraking met ouderen die zich afvragen of het leven (nog) zinvol voor hen is. Verlangen naar het levenseinde, ook als daar geen directe lichamelijke of psychische reden voor is worden regelmatig geuit. Hoe nu als zorgmedewerker in de praktijk om te gaan met dit verlangen? Een verlangen waarbij je zowel professioneel als persoonlijk geraakt kunt worden. Welke waarden staan er voor ouderen op het spel? Maar evengoed ook voor jou als zorgmedewerker? Welke beelden en gedachten spelen er rond ouder worden, en levenseinde? De deelnemer krijgt inzicht en ontvangt tips/handreiking. Tilly de Kruyf, geestelijk verzorger en trainer

Tijdens deze sessie leer je: 

 • Meer inzicht te krijgen in het thema ‘voltooid leven’, het ouder worden en verlangen naar het levenseinde
 • Hoe om te gaan met het verlangen naar actieve levensbeëindiging, als dit buiten de euthanasiewet valt
 • Hoe je je eigen houding (zowel professional en persoonlijk) kunt verdiepen rond het thema ‘voltooid leven’

Datum en locatie
23 april 2019 | Hotel Veenendaal

Adres: Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Voor wie?
Dit congres is geschikt voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals die op de werkvloer te maken krijgen met patiënten met psychiatrische stoornissen.

Tarieven
279,- per persoon (btw vrij*) | Regulier tarief
899,- per persoon (btw vrij) | Commercieel tarief

*CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier.

Accreditatie
Deze workshopdag is geaccrediteerd voor 5 punten bij Kwaliteitsregister V&V. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar yvette.dejager@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Henriëtte Boven (projectleider)
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Yvette de Jager (event coördinator)
T: +31 (030) – 63 83705
E: yvette.dejager@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.