Het Wondzorg Congres

*** Uitverkocht ***
Dit congres is uitverkocht. Je kunt je inschrijven voor de nieuwe editie op 9 mei 2019 >

Al vele jaren is er discussie over wat de juiste wondbehandeling is. Er is een grote diversiteit aan behandelingen zoals de droge wondbehandeling en de vochtige wondbehandeling en een grote diversiteit aan producten. Goede wondzorg voorkomt of minimaliseert de kans op complicaties. Bovendien kan het de patiënt veel leed en de maatschappij veel geld besparen als wondbehandeling en wondpreventie deskundig plaatsvinden.

Complicaties kunnen ernstige gevolgen hebben zoals blijvende invaliditeit, amputaties en zelfs overlijden door wondinfecties. Kom naar Het Wondzorg Congres en krijg in één dag een update van de laatste ontwikkelingen met een directe vertaalslag naar de praktijk.

*** Uitverkocht ***
Dit congres is uitverkocht. Je kunt je inschrijven voor de nieuwe editie op 9 mei 2019 >

09.30
Ontvangst met koffie en thee
10.15
Lees meer Sluiten
Honing, modder en maden…. over de geschiedenis van wondzorg

Veel van wat we vandaag over wondgenezing en -behandeling (menen te) weten, vindt zijn oorsprong in een ver verleden. Deze lezing neemt je in vogelvlucht mee door de eeuwen heen, af en toe stoppend bij de gebeurtenissen die medebepalend zijn geweest voor hoe we vandaag kijken naar wonden en deze behandelen.

10.45
Pauze en gelegenheid om de beursvloer te bezoeken
11.15
Lees meer Sluiten
Regeneratieve geneeskunde in de wondzorg

Wondbehandeling met behulp van lichaamseigen groeifactoren en/of cellen… oftewel regeneratieve geneeskunde. Marco Warbout bespreekt hoe en wat de mogelijkheden zijn voor de behandeling van slecht genezende wonden en het gebruik (van de combinatie) van:
1. Hyperbare geneeskunde > neoangiogense
2. Epidermale grafting > epidermale cellen
3. Platelet-Gel > groeifactoren therapie
4. BEAT graft > vet stamcellen

Leestip! Marco Warbout: ‘Het moet niet gaan over verzorging, maar over genezing’

12.00
Lees meer Sluiten
Lunchpauze inclusief pauzeworkshop en gelegenheid om de beursvloer te bezoeken

Pauzeworkshop 1 – Ulcus cruris, ingewikkeld hè?
Ulcus cruris is een wond die uitdagend is om te behandelen. Tijdens deze lunchbijeenkomst neemt Kasia Huisman u mee in de verschillen tussen een veneus en arterieel ulcus. Daarbij zal zij u informeren over wat een bijdrage kan leveren aan de wondgenezing van een ulcus cruris. Kasia Huisman heeft als dermatologie verpleegkundige veel ervaring met de behandeling van complexe wonden. Graag zou ze met jullie haar kennis willen delen. Kasia Huisman, wondzorgexpert en dermatologie verpleegkundige BrabantZorg
Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Wat zijn de verschillen tussen een veneus en arterieel ulcus
 • Wat zijn de aandachtspunten bij de behandeling van een ulcus cruris
 • Wat is het effect van enzym alginogel bij de behandeling van een ulcus cruris

Kasia Huisman, wondzorgexpert en dermatologie verpleegkundige BrabantZorg

13.00
Start verdiepingssessie ronde 1
14.00
Wisseltijd
14.10
Start verdiepingssessie ronde 2
15.10
Pauze en gelegenheid om de beursvloer te bezoeken
15.40
Start verdiepingssessie ronde 3
16.40
Einde

*** Uitverkocht ***
Dit congres is uitverkocht. Je kunt je inschrijven voor de nieuwe editie op 9 mei 2019 >

1.
Lees meer Sluiten
De do’s en don’ts van debridement

Deze interactieve workshop is bedoeld voor verpleegkundigen die ervaring hebben met wondzorg. Vragen die tijdens deze workshop worden beantwoord:

 • Welke typen debridement zijn er?
 • Welke methoden van debridement zijn beschreven en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wanneer kies je welke vorm van debridement?
 • Wat zegt de meest recente literatuur over het effect op wondgenezing van een frequent toegepast scherp debridement?

In deze workshop ga je zelf ook aan de slag met scherp debridement aan de hand van een curette. Dit zal gebeuren op varkenspoten.

Leestip!
Marco Warbout: ‘Over vijf jaar is scherp debridement een standaardbehandeling in de wondzorg’

2.
Lees meer Sluiten
Wondzorg bij kwetsbare ouderen

De laatste jaren stijgt het aantal patiënten dat wondzorg nodig heeft voor een complexe wond. Oorzaken daarvan zijn de vergrijzing en de toename van chronische aandoeningen, zoals diabetes en vaatlijden. De genezing van wonden wordt door talloze factoren beïnvloed. De snelheid waarmee een wond geneest, is afhankelijk van de algemene lichamelijke toestand van de patiënt en de specifieke gevolgen daarvan. Voor een goede behandeling van een complexe wond is het belangrijk dat eerst de oorzaak vastgesteld wordt. Op basis hiervan kan een behandeling ingezet worden. Tijdens de workshop worden door middel van casuïstiek verschillende wonden bij kwetsbare ouderen behandeld. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om zelf casuïstiek in te sturen. Je kunt dit mailen naar henriette.boven@bsl.nl.

Je leert over:

 • beïnvloedende factoren bij wondgenezing
 • wondanamnese
 • wondbehandeling
 • producten en gebruik

3.
Lees meer Sluiten
Alles is microbiologie, ook in de wondheling

Heel simpel gezegd kan wondgenezing eigenlijk alleen maar gehinderd worden door schade en door microben. Hoe voorkom je dat hierdoor een steeds grotere onbalans ontstaat in de cellen en weefsels van de patiënt? Als deze twee oorzaken niet aangepakt worden, kan dat uiteindelijk zelfs leiden tot het overlijden van de patiënt. Daarom is deze workshop belangrijk: we kijken naar hoe ontsteking kan overgaan in infectie en naar de middelen die je als wondprofessional ter beschikking staan om deze problemen vast te stellen en hier iets aan te doen.

4.

In deze sessie wordt duidelijk wat het verschil is tussen oncologische wonden en ulcera. Wat is de oorzaak en hoe kun je een juist behandelplan afstemmen ook regionaal met jouw team? Wat kan de psychologische impact zijn op deze zichtbare verwonding voor de cliënt? Hoe ga je om met angst en hoe kun je met vijf juiste producten deze verwonding goed managen?

Je leert:

 • het verschil in curatief en palliatief behandelen van deze wonden en ulcera en oedeem
 • met vijf juiste producten de wonden en het oedeem geurvrij en zonder lekkage maar drie keer per week te behandelen in de meeste situaties
 • meer handvatten en meer kennis en kunde over dat wat de cliënt ten goede komt in deze situatie

5.
Lees meer Sluiten
Invloed van medicatie op wondgenezing

De steeds ouder wordende mens krijgt meer te maken met chronische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of diabetes. Het gebruik van medicatie is bijna onvermijdelijk. Patiënten met onderliggende problematiek krijgen vaak te maken met gecompliceerde wonden en stagnerende wondgenezing. Welke invloed heeft het gebruik van bepaalde geneesmiddelen op de wondgenezing? Met kennis van deze invloeden kun je patiënten en artsen informeren over de gevolgen van medicatie-inname op de wondgenezing.

Je leert over:

 • fases van wondgenezing
 • de invloed van bepaalde geneesmiddelen op de wondgenezing
 • de rol van de verpleegkundige (praktijkvoorbeelden)

6.

Maden: wat is de voorgeschiedenis en kan elke vliegensoort gebruikt worden? Waarom zijn maden effectief bij debridement en kunnen zij nog meer? Zo maar een paar vragen die verduidelijkt worden tijdens deze sessie. Daarnaast krijg je een inkijkje bij de behandeling aan de hand van casuïstiek.

Je leert:
– wat maden zijn
– de werkingsmechanismen van madentherapie
– de toepassingsvormen en indicaties bij madentherapie

7.
Lees meer Sluiten
Methodieken ALTIS en TIME binnen wondzorg

Om een volledig beeld te krijgen van de patiënt en diens klachten dient er een grondige anamnese afgenomen te worden. Allereerst dient men de algemene anamnese af te nemen en vervolgens de speciële anamnese om de lokaal verstorende factoren vast te stellen. Het afnemen van deze twee anamneses is essentieel. De twee methodieken voor een algemene anamnese(ALTIS) en het wondregistratiemodel (TIME) worden uitgelegd en kan in casusvorm de methodiek worden toegepast.

*** Uitverkocht ***
Dit congres is uitverkocht. Je kunt je inschrijven voor de nieuwe editie op 9 mei 2019 >

Kasia Huisman

Kasia Huisman is werkzaam bij Brabantzorg als wondconsulent en dermatologie verpleegkundige, sinds 3,5 jaar is zij columnist bij NTVW en gastdocent ROC  de Leijgraaf.
Foto: Ton Lassing (Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg)

Ron Legerstee

Ron Legerstee RN, MSc is verpleegkundige en wetenschapper in wondheling en weefselherstel. Ron verzorgt onderwijs aan de Erasmus MC Academie en lezingen en voordrachten over wondzorg en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Willem Masker

Willem Masker is werkzaam als productspecialist bij BiologiQ. Zijn basis is verpleegkundige (NP), aangevuld met de opleiding reumatologie en oncologie. Wondzorg heeft zijn grote interesse door de vele mooie uitdagingen, en vooral door de constante innovaties en ontwikkelingen.

Carin Smit

Carin Smit is sinds ruim 20 jaar werkzaam in de wondzorg, tot 2010 als senior dermatologieverpleegkundige in het UMCU, daarna als wondconsulent aanvankelijk in het AMC, nu in het Diakonessenhuis te Utrecht. Vanuit de dermatologie heeft zij als compressiespecialist lange tijd deelgenomen in de commissie ulcus cruris van de WCS.

Liona van Veenendaal

Sinds 2016 is Liona van Veenendaal als gediplomeerd Wondverpleegkundige en Wondconsulent afgestudeerd aan het Erasmus MC. Inmiddels is zij als wondconsulent werkzaam binnen het ‘Wondteam’ van Careyn, dat naast specialistische zorg ook verantwoordelijk is voor het verbeteren van kwaliteit en het delen van kennis, zowel binnen als buiten de organisatie.

Marco Warbout

Marco Warbout werkt sinds 2011 als wonconsulent bij de Da Vinci Kliniek in Geldrop. Daarnaast werkt hij als freelance docent Wondzorg bij onder meer de hogeschool voor verpleegkundigen Erasmus Rotterdam en de hogeschool voor verpleegkundigen Radboud Nijmegen. Hiervoor werkte hij onder meer bij de Reinier van Arkel Kliniek als Verpleegkundig Specialist Somatiek en was hij bestuurslid van de V&VN beroepsgroep Wond Expertise. Ook heeft hij diverse onderzoeken gedaan. Onder meer naar prevalentie van decubitus binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Marco Warbout is opinieleider in de behandeling van niet genezende ulcera in Nederland.

Alice van den Wijngaard

Alice van den Wijngaard is regiomanager, (oncologie)verpleegkundige, gespecialiseerd in wonden en oedeem. Haar visie is: jij maakt het verschil voor jouw cliënten! Mits je goed op de hoogte bent wat de nieuwe ontwikkelingen zijn op compressiegebied, indicatie en door de juiste samenwerking met jouw specialisten in de regio.

Barbara den Boogert

Barbara den Boogert is werkzaam als wondconsulent in een WEC in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Ze is tevens bestuurslid van de V&VN Wondexpertise en van de WCS decubitus. Daarnaast is ze sinds 2015 de tweede termijn bestuurslid van de EWMA.

“Ik vind wondzorg heel erg belangrijk niet alleen het wondproduct wat op de wond gaat maar de diagnose de organisatie rondom wondzorg. En uiteraard staat daar de patiënt centraal.”

*** Uitverkocht ***
Dit congres is uitverkocht. Je kunt je inschrijven voor de nieuwe editie op 9 mei 2019 >

Terugblik Wondzorg Congres 14 december 2017:

*** Uitverkocht ***
Dit congres is uitverkocht. Je kunt je inschrijven voor de nieuwe editie op 9 mei 2019 >

Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners, doktersassistenten, studenten, docenten en overige zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en maatschappelijke hulpverlening.

Tarieven
229,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
199,- per persoon (excl. btw) | Abonneetarief Nursing, TVV, TVZ
199,- per persoon (excl. btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd voor 5 punten bij:

 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals:
  – Scholing Wondzorg
  – Scholing Dermatologie
  – Scholing Diabetes Zorg
  – Scholing Praktijkverpleegkunde
  – Scholing Wijkverpleegkunde
 • Verpleegkundig Specialisten Register:
  – Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
  – Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
  – Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  – Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  – Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 • NVvPO (nascholing praktijkondersteuners)

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.
Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact:

Klantenservice (inschrijving/aanmelding)

T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Henriëtte Boven (inhoudelijke vragen)

Congresontwikkelaar
M: 06 53 97 99 13
E: henriette.boven@bsl.nl

Manouk Mens (logistieke vragen)

Congrescoördinator
T: 030 638 3639
E: manouk.mens@bsl.nl

Dyron Bijl (sponsormogelijkheden)

Sales
T: 010 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com


Annuleren

Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.