Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Deze 12 schrapregels voor de wijk worden uitgewerkt

Het ministerie van VWS presenteerde vandaag een actieplan om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie. Nursing zet de 12 schrapregels voor de wijkverpleging op een rij.
schrapregels
Volgens VWS zijn er 12 schrapregels in de wijk die dit jaar kunnen worden ingevoerd. Foto: Arno Massee

Het plan ‘(Ont)Regel de zorg’ zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt. Voor de wijkverpleging betekent dit dat er 12 actiepunten zijn verzameld die nog in 2018 moeten zijn gerealiseerd. Dit zijn ze:

1. Schrappen van de minutenregistratie, inclusief:
a. Schrappen van het registreren van zorg die verleend is conform het zorgplan
b. Verminderen van registraties in het kader van accountantscontrole
Veel wijkverpleegkundigen houden tot op vijf minuten gedetailleerd bij hoeveel tijd aan zorg zij hebben geleverd.
Gereed 2018, trekker NZa

2. Schrappen van de verplichting om bij elke wijziging van het zorgplan opnieuw
een handtekening van de cliënt nodig te hebben
Gereed: tweede helft 2018, trekkers ActiZ en BTN
Het weer terugbrengen van richtlijnen tot richtlijnen, in plaats van het verworden van richtlijnen in verplichte afvinklijstjes, namelijk:

3. Betere implementatie van het niet meer standaard afvinken risicosignalering
Het signaleren van risico’s bij cliënten is voor wijkverpleegkundigen een belangrijk onder deel van het vak. Dit hoeft echter niet bij elke cliënt verplicht te worden gedaan op basis van een standaard afvinklijst.
Gereed: eerste helft 2018, trekker: V&VN

4. Schrappen van de verplichting om elk half jaar zorg te evalueren
Gereed: tweede helft 2018, trekker V&VN

5. Vereenvoudigen van machtigingen/aanvraagprocedure voor hulpmiddelen
Gereed: tweede helft 2018, trekker: Zorgverzekeraars Nederland

6. Schrappen dat de cliënt de verpleegkundige moet machtigen voor het toedienen van medicatie
Gereed: eerste helft 2018, trekker BTN

7. Schrappen van het verplicht vragen van een ‘uitvoeringsverzoek’ van artsen voor risicovolle handeling
Uitvoeringsverzoeken zijn op basis van de Wet BIG alleen nodig bij voorbehouden handelingen en niet bij risicovolle handelingen.
Gereed: tweede helft 2018, trekker V&VN

8. Schrappen van het standaard invullen van de arbochecklist bij iedere cliënt
De Arbocheck is een beoordeling van de fysieke arbeidsomstandigheden waaronder medewerkers zorg moeten verlenen.
Gereed: tweede helft 2018, trekker BTN en ActiZ

9. Schrappen van de verplichting de zelfredzaamheidsmatrix standaard in te vullen bij elke cliënt
De zelfredzaamheidsmatrix brengt de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de cliënt in kaart.
Gereed tweede helft 2018, trekker VWS

10. Ontwikkelen van een programma van eisen voor het elektronisch cliëntendossier (ECD) in de verpleeg- en verzorgingshuizen- en thuiszorgsector, o.a. gericht op het beter ondersteunen van de wijkverpleegkundige bij de uitvoering van het zorgproces
Gereed eind 2018, trekker ActiZ en BTN

11. Onderzoeken van registratielasten wijkverpleegkundigen veroorzaakt door zorginkoop contracten, incl. ruimte voor onderscheid in kwaliteit bij zorginkoop (product: plan van aanpak verbeterpunten inkoop 2020)
Gereed oktober 2018, trekker ZN

12. Uniformering (deel van de) algemene bepalingen en declaratieparagraaf van zorginkoopcontracten (voor contractering 2019)
Gereed eerste helft 2018, trekker Zorgverzekeraars Nederland

(Ont)Regel de zorg

De twaalf actiepunten komen voort uit de 62 schrappunten die eerder aan het ministerie van VWS werden aangeboden. Bovenstaand actieplan voor de wijkverpleging is opgesteld door V&VN, Actiz, BTN, ZN, NZa en VWS.

3 REACTIES

 1. M.b.t. punt 7:

  Vilans geeft al enige tijd de gelinkte lijst niet meer uit. De voorbehouden handelingen zijn natuurlijk in de wet BIG aangegeven. De getoonde lijst geeft dus hooguit een indicatie van wat als risicovol gezien kan worden, maar heeft verder geen zeggingskracht en wordt niet meer door Vilans onderschreven.

  Het is aan instellingen zelf om aan te merken of er een uitvoeringsverzoek nodig is voor handelingen die niet onder de voorbehouden handelingen vallen. In de literatuur zijn natuurlijk wel aanwijzingen te vinden. Zo geeft het WCS document compressietherapie van de onderste extremiteiten uit 2015 goede argumenten dat het aanbrengen van zwachtels duidelijke risico’s met zich meebrengt, zéker als het gaat om lange rek zwachtels.

  Dat er voor voorbehouden handelingen een uitvoeringsverzoek nodig is, is ter bescherming van de zorgvrager omdat de handelingen een hoog risico op complicaties met zich meebrengen indien ze niet door bekwame zorgverleners, als ook op onjuiste indicatie worden uitgevoerd.

  Die gedachte is door te trekken naar meerdere handelingen en moet in de context van de praktijk worden gezien. Compressietherapie wordt navenant risicovoller in populaties waarin veel perifeer arteriële problematiek voorkomt. Bij een enkel arm index <0,52 is het zeer dringende advies om te overleggen met de behandelaar. Indien dan aangegeven wordt dat er wel gezwachteld moet worden, is er wettelijk gezien al sprake van een uitvoeringsverzoek. Dat hoeft immers niet op papier te zijn, al wordt dat wel als de 'regel der kunst' en als standaard gezien. Zie hiervoor bijvoorbeeld het document 'Handleiding voorbehouden handeling' van de LHV, te vinden op hun website.

  met vriendelijke groet,.
  Bram Hengeveld,
  redacteur Vilans KICK protocollen, wijkverpleegkundige, WCS commissielid ulcus cruris

 2. Lees alle reacties
  • Lees alle reacties
  • Dat valt ook onder wijkzorg. Het is echter een heel andere tak van sport. Bij medische kindzorg gaat het om uit te voeren verpleegkundige (vaak voorbehouden) handelingen die zich onplanbaar voordoen bij kinderen met 24 uurs kinderverpleegkundig toezicht.
   Deze kinderen vallen meestal onder de zorgverzekeringswet.
   Bijvoorbeeld een kind met een tracheostoma.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.