Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

NU’91: ‘4 op de 10 zorgverleners overwegen zorg te verlaten door onvoldoende waardering’

Veel verpleegkundigen en andere zorgverleners voelen zich niet meer serieus genomen door de politiek. 4 op de 10 zorgverleners overwegen daarom een baan buiten de zorg. Dat zegt vakbond NU'91, dat de Tweede Kamer vanmiddag een petitie aanbiedt, vlak voor de stemming over een motie voor betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris voor zorgverleners.
Deze beelden kennen we natuurlijk nog van vorig jaar toen actie werd gevoerd voor een betere cao ziekenhuizen. Zal het een hete zomer worden als de motie voor een betere structurele waardering vanmiddag niet aangenomen wordt? Medewerkers van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven tijdens de ziekenhuisstaking van 20 november 2019. Foto: ANP

NU’91 lanceerde afgelopen vrijdag de petitie ‘De Zorg verdient meer dan alleen applaus’ omdat de Tweede Kamer tot 2 keer toe een motie voor meer structurele waardering voor zorgverleners niet aannam. Eerst stemden alle kabinetspartijen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie) tegen waardoor de uitslag 75-75 werd. Daarna werd het in een hoofdelijke stemming (ieder Kamerlid stemt individueel) opnieuw gelijk (70-70) maar omdat niet alle Kamerleden aanwezig waren wordt vanmiddag rond 16.00 opnieuw gestemd.

Kritiek is er ook op het lang uitblijven van de beloofde bonus voor zorgverleners, al heeft minister De Jonge beloofd dat nog voor het zomerreces (begint 3 juli) duidelijk moet zijn hoe zo’n bonusregeling eruit komt te zien en zijn vakbonden en werkgevers daarover inmiddels in gesprek.

De petitie is inmiddels ruim 16.000 keer ondertekend. Voorzitter van NU’91 Stella Salden zal de politici ook wijzen op de uitslag van de ledenpeiling, waar 3000 zorgverleners op reageerden. ‘Het gaat ze niet alleen om dat hogere salaris of die bonus. Ze willen dat de politiek hen serieus neemt, dat er naar ze wordt geluisterd en dat zij zelf mee mogen beslissen over hun vak’, aldus Salden.

De uitbraak van corona maakte goed duidelijk hoe essentieel zorgprofessionals binnen de samenleving zijn, benadrukt Salden. ‘Er werden vanuit de politiek beloftes gedaan om het vak weer aantrekkelijk en gezond te maken. Nu het tijd is om die beloftes in te lossen, is het ineens niet realiseerbaar. Zorgprofessionals raken hierdoor gedemotiveerd.’

3 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. PETITIE.
  Dames en heren,
  Sjalom!
  Bij deze wil ik u vragen of een of meerdere aangeschrevenen het voortouw wil nemen om een petitie te starten waar alle aangeschrevenen zich in kunnen vinden, deze ondertekenen en dat zij allen verklaren dat iedereen die hart heeft voor de zorg deze petitie zou moeten ondertekenen. Dat de media worden ingeschakeld zodat iedereen kan weten wat er aan de hand is binnen de zorg en hoe een en ander wel degelijk verbeterd kan en moet worden. De opstellers van deze petitie: beroepsverenigingen/vakbonden voor verpleegkundigen en verzorgenden, bestuurders van zorginstellingen, volksvertegenwoordigers maken hiermee duidelijk dat zij bereid zijn tot samen-werken en samen-verantwoording dragen, een unicum, omdat zij werkelijk geloven dat wanneer deze petitie door honderdduizenden mensen wordt ondertekend de overheid tot voortschrijdend inzicht zal komen en eindelijk eens die matregelen gaat treffen die leiden tot OPTIMALE ZORG KUNNEN AANBIEDEN EN ONTVANGEN. DE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER OM HIERMEE AAN DE SLAG TE GAAN, HET GELD IS ER EN NU HET POLITIEKE INZICHT EN DE POLITIEKE WIL NOG.WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR.
  Ik zie graag uw reactie op dit schrijven tegemoet,

  Binjamin Heyl

  Dit schrijven is gestuurd aan:
  CNV Zorg en Welzijn FBZ Vakbond voor zorgprofessionals FNV Zorg&Welzijn LAD Landelijke Vereniging van artsen in Dienstverband NU91
  ActiZ Branchevereniging van zorgorganisaties NVZD Nederlandse Vereniging van Bestuurder in de Zorg
  Vaste commissie voor Volksgezondheid.
  De vakbonden en de beroepsverenigingen voor verpleegkundigen en verzorgenden zijn in goed overleg met elkaar en met bestuurders van zorginstellingen en alle volksvertegenwoordigers unaniem tot de slotsom gekomen dat elke cliënt/patiënt/bewoner het onbetwistbare recht heeft op optimale zorg waardoor hij/zij als volwaardig mens bevestigd wordt in zijn/haar uniek mens zijn door de zorgmedewerkers die verplegen, verzorgen, helpen, ondersteunen en begeleiden. Hij/zij dus bevestigd wordt in zijn uniek volwaardig mens zijn, in zijn/haar grootheid en kwetsbaarheid.
  Wij constateren dat onze wens om te komen tot optimale zorgverlening. niet verleend kan worden en verlangen van de regering dat zij binnen een redelijk termijn bekend maakt welke maatregelen zij wenst te nemen waarin wij (de vakbonden en beroepsverenigingen voor verpleegkundigen en verzorgenden, als de bestuurders van zorginstellingen, alsook de volksvertegenwoordigers) ons in kunnen herkennen. Maatregelen die de zorgverleners kunnen helpen om hun beroep zo uit te oefenen dat zij daadwerkelijk kunnen overgaan tot optimaal zorg verlenen, wat hen in de huidige situatie, die al jaren speelt, onmogelijk wordt gemaakt.
  Wij verwachten dat u binnen afzienbare tijd het volgende bekend maakt: =Welke concrete maatregelen u gaat treffen dat alle zorgaanbieders niet alleen weten dat het verboden is om Cao’s met voeten te treden, maar dat het schenden hiervan zal leiden tot gepaste maatregelen. Wij verwachten van u elk jaar een rapport waarin u vermeldt hoe het staat met CAO schendingen en welke maatregelen er genomen zijn om deze wetoverschrijding in het vervolg te voorkomen en hoe er vervolgens gecontroleerd gaat worden welk effect de genomen maatregel/maatregelen heeft/hebben. =Welke concrete maatregelen u gaat treffen dat de werkdruk zo snel als mogelijk naar beneden wordt bijgesteld. Wij verwachten van u binnen afzienbare tijd een plan van aanpak waarin duidelijk vermeld staat met welke concrete maatregelen u het ziektepercentage naar beneden denkt te kunnen brengen; u mensen gaat stimuleren voor dit beroep te kiezen en, om deze ‘instromers’ vast te houden, zodat de huidige ‘uitstroom’ naar beneden bijgesteld kan worden. Wij verwachten van u elk half jaar een verslag waarin vermeldt staat welke concrete resultaten er zijn bereikt ten aanzien van het ziekteverzuim percentage naar beneden bij te stellen; de instroom te bevorderen en de uitstroom te minimaliseren en waaruit blijkt dat de werkdruk is afgenomen, gelijk gebleven dan wel toegenomen.
  In dit halfjaar verslag dient ook vermeld te worden welke concrete maatregelen er zijn genomen om de bureaucratie dermate aan te passen dat er minder uren aan de zorg onttrokken behoeft te worden en met welk concreet resultaat.
  Tevens dient in dit jaar verslag opgenomen te worden hoe het zit met het veilig kunnen werken en welke concrete verbeterpunten gerealiseerd dienen te worden. Ook dient mee genomen te worden welke concrete verbeterpunten gerealiseerd dienen te worden ten aanzien van de behoeften in de verhouding werk en privé.
  =Welke concrete maatregelen u gaat treffen die ertoe leiden dat de zorgprofessionals daadwerkelijk medezeggenschap krijgen op directie en bestuursniveau met de daarbij behorende mede beslissingsbevoegdheid.
  =Welke concrete maatregelen u gaat treffen die ertoe leiden dat het huidige salaris van de zorgprofessionals binnen een jaar opgetrokken wordt op gelijke hoogte van gelijk geschoolde professionals uit andere publieke sectoren.
  Wij vertrouwen erop dat u tot actie overgaat die voor ons (vakbonden en beroepsverenigingen van verpleegkundigen en verzorgenden en de bestuurders van zorginstellingen, alsook de volksvertegenwoordiging) tot een bevredigend resultaat leiden.
  Wij willen met u in gesprek en gezien de huidige situatie zijn wij van mening dat het gerechtvaardigd is, indien er geen snelle ontwikkelingen ontstaan die de huidige situatie drastisch verbeteren, die acties georganiseerd worden die leiden tot groot ongemak voor de cliënten/patiënten/bewoners daar we anders in een situatie blijven zitten, waar we inmiddels al decennia in verkeren, we hebben als ijkpunt genomen: Verpleegkundigen en verzorgenden in opstand eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Deze opstand heeft niet gebracht waar zorgprofessionals op gehoopt hadden en waar de cliënten/patiënten/bewoners recht op hadden: Optimaal zorg verlenen; optimaal zorg ontvangen.
  IEDEREEN HEEFT RECHT OP OPTIMALE ZORG ZORGPROFEESIONALS MOETEN OPTIMALE ZORG KUNNEN VERLENEN, TEGEN EEN DAARBIJ BEHORENDE BELONING.
  STEUN ONS ZODAT BIJ HONDERDUIZENDEN HANDTEKENINGEN DE OVERHEID WEET DAT U ACHTER DE ZORGPROFESSIONALS STAAT; DAT U VAN MENING BENT DAT MENSEN DIE ZORG BEHOEVEN RECHT HEBBEN OP OPTIMALE ZORG.
  Wij beroepsverenigingen/vakbonden, bestuurders van zorginstellingen volksvertegenwoordigers zijn van mening dat we desnoods met harde acties de overheid zullen dwingen om daadwerkelijk in beweging te komen om de geformuleerde eisen te honoreren. Wij realiseren ons terdege dat er in de afgelopen jaren duizenden mensen zijn geweest die zorg onthouden werd; dat dit heden ten dage nog steeds het geval is en dat elke dag duizenden zorgprofessionals al jaren onder veel te hoge werkdruk hun werk verrichten en het onmogelijk is om het beroep optimaal in praktijk te brengen. Wij willen leren van het verleden en het heden door voortaan daadwerkelijk samen, eensgezind samen te werken en verantwoording te dragen om zo te kunnen komen tot optimale zorgverlening, een verlangen van allen die direct en indirect bij de zorg betrokken zijn. Door te tekenen maakt u duidelijk achter de zorgprofessionals te staan en het op te nemen voor mensen dien in hun grootheid en kwetsbaarheid hulp behoeven.
  Dank voor uw steun

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.