Nursing Challenge | Dit zijn de verpleegkundige classificaties bij colostoma en ileostoma

Met verpleegkundige classificaties maak je de zorg inzichtelijk en meetbaar. Daarom geven we voortaan bij ieder Nursing Challenge-artikel aan wat de verpleegkundige diagnoses, zorgresultaten en interventies zijn. Dit keer: colostoma en ileostoma.

Het classificeren van verpleegkundige zorg maakt deze niet alleen inzichtelijk en meetbaar, maar draagt er ook aan bij dat iedereen op dezelfde manier rapporteert. Dat maakt het gemakkelijker om onderbouwd verbanden te leggen tussen symptomen, oorzaken en het effect van interventies. Ook helpen verpleegkundige classificaties je gerichter naar patiënten te kijken, en de juiste keuzes te maken. Friso Raemaekers* is classificatiedeskundige en helpt je op weg.

Een stoma krijgen is voor patiënten een ingrijpende gebeurtenis en heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Zeker na de operatie hebben patiënten behoefte aan informatie en aan ondersteuning bij het accepteren van de nieuwe situatie.

Gezondheidspatronen bij stoma

Een goede anamnese en assessment is cruciaal. Kijkend naar de gezondheidspatronen van Gordon zijn niet alleen het Uitscheidingspatroon (Gordon) en het Gezondheidspatroon voor risico-inventarisatie van huid en infectie van belang. Ook het Zelfbelevingspatroon en het Cognitie- en waarnemingspatroon spelen een rol. Onzekerheid, angst voor lekkages en schaamte voor ‘ontdekking’ door de buitenwereld kunnen leiden tot diverse verpleegproblemen. Het is belangrijk om hier de juiste verpleegkundige diagnose bij te stellen.

Bekijk de volledige verpleegkundige diagnoses, zorgresultaten en interventies bij colostoma en ileostoma, afkomstig uit de digitale Nanda NIC NOC-tool.

Verpleegkundige diagnose bij stoma

Welke diagnose voor jouw patiënt van toepassing is, moet blijken uit jouw anamnese en assessment. Veel voorkomende verpleegkundige diagnoses bij patiënten met een colostoma en ileostoma zijn:

Verstoord lichaamsbeeld t.g.v. de aanwezigheid van een stoma
NANDA 00118; Snomed CT 63384009; Kernset 63384009; ICF b1801; ICNP 10001079; OMAHA N/A**

Kennistekort t.g.v. beperkte kennis over stomazorg en voedingsvoorschriften
NANDA 00126; Snomed CT 129868008; Kernset 247617009; ICF d1; ICNP 10021925; OMAHA 23

Ineffectief seksueel patroon t.g.v. veranderde lichaamsfunctie en structuur
NANDA 00065; Snomed CT 39491008; Kernset 63384009; ICF b640; ICNP 10001288; OMAHA 13

Sociaal isolement t.g.v. verandering in de uiterlijke verschijning
NANDA 00053; Snomed CT 422650009; Kernset N/A**; ICF d710; ICNP 10001647; OMAHA 12

Risico op huiddefect door moeite hebben met het verkrijgen van een goede afdichting
NANDA 00047; Snomed CT 70693003; Kernset N/A**; ICF N/A*; ICNP 10015237; OMAHA 2602

Verpleegkundige zorgresultaten en interventies bij stoma

Bij bovenstaande verpleegkundige diagnoses passen de volgende mogelijke zorgresultaten en interventie:

Mogelijke zorgresultaten

Persoonlijke stomazorg – Persoonlijke acties om het eigen stoma te onderhouden
NOC 1615; Snomed CT 405092002; Kernset N/A**; ICF N/A**; ICNP N/A**; OMAHA N/A**

Kennis: stomazorg – Mate waarin iemand aantoonbaar inzicht heeft in de verzorging van een stoma voor de uitscheiding
NOC 1829; Snomed CT 405132003; Kernset N/A**; ICF N/A**; ICNP 10040488; OMAHA N/A**

Mogelijke interventies

Stomazorg – In stand houden van de uitscheiding via een stoma en verzorgen van de omringende weefsels
NIC 0480; Snomed CT 385712009; Kernset N/A**; ICF N/A**; ICNP 10046075; OMAHA 39

**N/A = not available/niet aanwezig

Bronnen

– Herdman TH, Kamitsuru S (2019). NANDA International. Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2018-2020. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

– Butcher HK, et al. (2020). Verpleegkundige interventies (NIC). Houten: Bohn Stafleu van Loghum

– Moorhead S, et al (2020). Verpleegkundige zorgresultaten (NOC). Houten: Bohn Stafleu van Loghum

– Nanda, NIC en NOC zijn ook eenvoudig digitaal te raadplegen in de Nanda NIC NOC-tool

Friso Raemakers.Friso over NANDA NIC NOC in de verpleegkunde

* Friso Raemaekers is SEH-verpleegkundige, regiocoördinator NANDA-I Netwerk, lid ExpertNetwerk Verpleegkunde van Nursing en TvZ. Lees ook zijn blog: ‘NANDA-I NIC en NOC verhelderen en inspireren de verpleegkunde’