Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid
computerchip

Waarom continue monitoring van vitale waardes op de verpleegafdeling nuttig is….

Hoe haalbaar en nuttig is het om met een sensor continu de vitale waarden te meten op de verpleegafdeling? Nederlandse onderzoekers gingen het na.
Patiëntveiligheid
pokemon.jpg

AMC lastiggevallen door Pokémon-speurders

Gamers komen het ziekenhuis binnen omdat er een Pokémon aanwezig zou zijn.
Patiëntveiligheid
00Fotolia_70963218_Subscription_Yearly_XL (1).jpg

Allochtone patiënt hoger risico op zorggrelateerde schade

Niet-westerse patiënten hebben mogelijk een verhoogd risico op onbedoelde zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen.
Patiëntveiligheid
Thinkstock_etnische patienten.jpg

5 tips voor verpleegkundigen bij zorg voor niet-westerse patiënt

Bij niet-westerse patiënten is er een verhoogd risico op onbedoelde zorggerelateerde schade. Zo houd je het risico zo klein mogelijk.
Patiëntveiligheid
Arts staat open voor voorschrijven door verpleegkundige

Arts staat open voor voorschrijven door verpleegkundige

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen zijn vrij positief over de voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen. Verpleegkundig specialisten zijn het meest positief. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en KNMG in het International Journal of Nursing Studies.
Patiëntveiligheid
Verpleegkundig specialist moet reden voorschrijven melden

Verpleegkundig specialist moet reden voorschrijven melden

Vanaf 1 augustus 2013 zijn verpleegkundig specialisten en artsen wettelijk verplicht om de reden van voorschrijven op het recept te vermelden.
Patiëntveiligheid
Medische apps

Medische apps, let op CE certificering!

Steeds meer patiënten en zorgverleners gebruiken medische apps of ontwikkelen er zelf een. Sommige medische apps worden gezien als medisch hulpmiddel: zij mogen niet op de markt worden gebracht of worden gebruikt zonder CE-markering. Veel gebruikers en ontwikkelaars zijn hiervan niet op de hoogte.
Patiëntveiligheid
398handenwassen

Gedrag hoofdverpleegkundige bepaalt patiëntveiligheid

Verpleegkundigen laten patiënten minder vaak vallen, dienen minder vaak verkeerde medicijnen toe en wassen vaker hun handen als de leiding op afdelingen hamert op patiëntveiligheid én zelf het goede voorbeeld geeft.
Patiëntveiligheid
398verpleegkundigen_nationalebeeldbank

Burn-out verpleegkundige leidt tot meer infecties

Een burn-out bij verpleegkundigen kan leiden tot meer ziekenhuisinfecties en kost Amerikaanse ziekenhuizen daarom miljoenen dollars extra per jaar. Dat blijkt uit een studie gepubliceerd in American Journal of Infection Control.
Patiëntveiligheid

Win de Nationale Patiëntveiligheid Award 2012

Als jouw ziekenhuis een initiatief heeft ontwikkeld dat een concrete en meetbare bijdrage levert aan het reduceren vermijdbare onbedoelde schade, kun je meedoen aan de Nationale Patiëntveiligheid Award 2012.

Over patiëntveiligheid

Wat is patiëntveiligheid?

Voor een patiëntveilige zorg moet de verpleegkundige bekwaam en bevoegd zijn, onveilige situaties en risico’s herkennen en werken volgens protocollen en richtlijnen. Medicatieveiligheid en infectiepreventie staan daarbij hoog op de lijst.

Lees meer

Patiëntveiligheid is een breed begrip. En één van de belangrijkste onderwerpen binnen de Nederlandse zorginstellingen. Ziekenhuizen zijn zich ervan bewust dat de aandacht voor patiëntveiligheid nooit mag verslappen. Het continu bewaken en beheersen van de risico’s blijft dagelijks de aandacht vragen. De medische zorg ontwikkelt zich razendsnel en patiënten worden steeds ouder en daarmee kwetsbaarder. Zij hebben bovendien een complexere zorgvraag. Gebruik van apparatuur neemt toe en wordt steeds ingewikkelder, waardoor steeds meer gespecialiseerde medewerkers nodig zijn. Dit vraagt om een continue controle op het waarborgen van patiëntveiligheid. De toename van de complexiteit van de medische zorg zorgt ervoor dat het veiligheidsbewustzijn steeds belangrijker wordt.

VMS

Om de veiligheid van de patiëntenzorg te vergroten en te borgen, hebben de ziekenhuizen in Nederland in de afgelopen jaren een geaccrediteerd of gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) behaald en gewerkt aan tien inhoudelijke thema’s. Voorkomen van wondinfecties na een operatie, voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis, vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt, medicatieverificatie bij opname en ontslag, kwetsbare ouderen, voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende middelen, voorkomen van verwisseling bij en van patiënten, voorkomen van incidenten bij high-risk medicatie, voorkomen van onnodig lijden van patiënten door pijn, optimale zorg bij acute coronaire syndromen. Deze thema’s komen voort uit het VMS Veiligheidsprogramma dat van 2008 tot en met 2012 in de Nederlandse ziekenhuizen draaide.

Verpleegkundigen zijn bij uitstek de bewakers van de veiligheid rondom de patiënt. Denk hierbij aan het voorkomen van infecties en het toepassen van een juiste handhygiëne en andere maatregelen ten aanzien van infectiepreventie zoals het signaleren en of voorkomen van MRSA infecties en de verspreiding daarvan. Verpleegkundigen dienen de regels rond isolatieverpleging in acht te nemen als de situatie daarom vraagt.

Medicatieveiligheid

Ook medicatieveiligheid hoort bij het thema patiëntveiligheid. Van verpleegkundigen wordt verwacht dat ze over de juiste medicatiekennis beschikken; de indicaties, bijwerkingen en contra-indicaties kennen en bovenal, vaardig zijn in het verpleegkundig rekenen. Medicatiefouten zijn snel gemaakt. Vele trainingen en oplossingen zijn bedacht om medicatiefouten tot een minimum te bepreken. Denk aan het delen van medicatie met een speciaal niet-storen-hesje aan. En de verplichte check en dubbelcheck van medicatie.

Bevoegd en bekwaam

Bevoegd en bekwaam zijn heeft alles te maken met patiëntveiligheid. Het signaleren van fouten en misstanden in de zorg middels MIP-meldingen zijn noodzakelijk om alert te blijven op de patiëntveiligheid.

Vrijheidsbeperking

Soms moeten verpleegkundigen patiënten ook tegen zichzelf beschermen. Denk aan agressief gedrag of het in toom houden van verward gedrag. Lange tijd was wel of niet fixeren een verwoede discussie in de zorg. Uit onderzoek is gebleken dat fixeren niet altijd de beste oplossing is. Sterker nog, het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen zoals de Zweedse band, bleek averechts te werken omdat het risico op valincidenten toeneemt.

Privacy

Verpleegkundigen hebben ook een rol in het respecteren van de privacy van de patiënt. Ook dat is patiëntveiligheid. Het vertrouwelijk omgaan met patiënteninformatie, bijvoorbeeld dat wat je ter ore komt en jou in vertrouwen is verteld. De verpleegkundige heeft bij het in ontvangst nemen van haar diploma een eed moeten afleggen waarin ze heeft beloofd de privacy van de patiënt te allen tijde te waarborgen. En dan gaan het ook om het niet laten rondslingeren van (digitale) patiëntendossiers.

Uitgelicht congres

Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Van Der Valk Hotel Veenendaal

Beschermd: Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen

Van der Valk Hotel

Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen

Van der Valk Hotel

Dag van de Medicatieveiligheid

ReeHorst

Het Pijn congres

ReeHorst

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg

ReeHorst

Nursing Experience: summer edition

ReeHorst

Het Diabeteszorg congres

ReeHorst