Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Verkiezingen 2017: programma VVD

Wat hebben de verschillende politieke partijen in petto voor verpleegkundigen en de zorg? Nursing zet de highlights van de verschillende partijen op een rij. Deze aflevering: de VVD.
vvd.jpg

Let op: deze teksten komen uit de verkiezingsporgramma’s van de verschillende partijen en zijn niet tot nauwelijks bewerkt door de redactie.

Betaalbaarheid van de zorg

De VVD vindt het belangrijk dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Wij willen daarom een breed basispakket waarbij we inzetten op gepast gebruik, het terugdringen van niet-effectieve behandelingen en het slimmer inzetten van eigen betalingen. We willen blijven zoeken naar mogelijkheden om eigen betalingen dusdanig slim in te zetten, dat de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar blijft. Ook dure geneesmiddelen horen thuis in het basispakket, maar dan moet de effectiviteit van deze medicijnen wel zijn aangetoond. Dure geneesmiddelen kunnen bijdragen aan de verlenging van een leven of genezing van een ernstige ziekte. Om deze geneesmiddelen goed tekunnen inzetten, willen wij dat er een akkoord wordt gesloten met de farmaceutische industrie over lagere prijzen.

Zie ook: weet jij al wat je gaat stemmen? Stem op de poll

Kwaliteit van zorg

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen artsen of ziekenhuizen, moet de kwaliteit van zorg overal op dezelfde manier worden gemeten. Er moet dan ook worden toegewerkt naar het samenvoegen en harmoniseren van registraties en formulieren. Dit biedt meer inzicht in kwaliteit, geeft zorgverleners meer tijd voor patiënten en draagt bij aan de vermindering van de administratieve lasten. Bovendien leidt dit tot een forse vermindering van de administratieve lasten voor professionals en instellingen. Ook willen wij vrijheid teruggeven aan professionals, zodat zij beter samen kunnen werken rondom de zorg voor een patiënt.
 
Zorgverleners moeten bovendien worden betaald op basis van de kwaliteit van zorg, een goede behandeling en de tevredenheid na afloop van de behandeling (uitkomstbekostiging). Dus niet alleen op basis van het aantal uren dat aan een behandeling is besteed. De ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en het kunnen vinden van betrouwbare en volledige informatie voor patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars zijn daarvoor goede eerste stappen.

Melden van fouten

Medische missers en calamiteiten door zorgverleners moeten altijd worden gemeld. Dat is een belangrijk onderdeel van het geheel aan maatregelen om patiëntveiligheid op een hoger niveau te tillen. Zorg is mensenwerk en fouten zullen daarom gemaakt blijven worden. Om ervoor te zorgen dat zorgverleners deze missers melden, zodat anderen ervan kunnen leren, is een cultuuromslag nodig.

Laatst ontwikkelingen

Het is belangrijk dat zorgprofessionals op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, zoals veilige medische technologie, zodat zij de beste zorg kunnen blijven leveren. Verpleegkundig specialisten, physician assistents en verpleegkundigen kunnen taken overnemen van artsen. Het is dan wel belangrijk dat zij voldoende zijn geschoold. Daarom dient er voldoende ruimte te zijn voor bij- en omscholing. Inspelen op de zorgvraag van de toekomst kan betekenen dat beroepen die op dit moment in het buitenland al zijn toegelaten, ook in Nederland worden erkend en dat studenten in Nederland een opleiding in die richting kunnen volgen. In opleidingen moet er ook meer aandacht zijn voor e-health en zorginnovatie, zodat hier in de zorg optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

PGB

Een persoonsgebonden budget (pgb) kan hét verschil maken tussen meedoen in de samenleving of aan de zijlijn blijven staan als je complexe, langdurige zorg nodig hebt. Met een persoonsgebonden budget kan de zorg die nodig is immers zelf worden ingekocht. Het integraal-pgb moet daarom voor heel Nederland beschikbaar

Verpleeghuizen

Ook in verpleeghuizen moet iedereen uit kunnen gaan van de beste zorg. Wij willen daarom dat de allerbeste verpleeghuizen in Nederland voortaan de norm zijn en als voorbeeld dienen voor de rest. Een norm die verder gaat dan hygiënevoorschriften. Wij willen een norm waar oog is voor de kwaliteit van leven van bewoners, hun wensen en de indeling van hun dagelijks leven. Instellingen die deze norm langdurig niet halen, en dus slecht presteren, moeten worden gesloten.

Mensen die in een instelling wonen, mogen zelf kiezen hoe zij hun leven leiden. Wij willen dat bewoners zelf kunnen kiezen wat ze ‘s avonds eten en wanneer en hoe ze douchen. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we werk gemaakt van persoonsvolgende bekostiging. Dit zorgt er ook voor dat zorgverleners worden gestimuleerd om betere kwaliteit te leveren. Daarnaast biedt het ruimte aan kleinschalige zorg. Verzorging die helemaal is afgestemd op wat iemand nodig heeft. Wij willen blijven inzetten op het apart betalen van zowel wonen als zorg. Zo kun je huur betalen voor jouw woning en zelf kiezen wie de zorg levert.

Wij zijn ontzettend trots op de mensen die zich iedere dag opnieuw inzetten als mantelzorger. Deze mensen zijn van onschatbare waarde. Gemeenten moeten daarom voortdurend aandacht hebben voor de mantelzorgers en hen ondersteunen wanneer dat nodig is.

Wij vinden het niet eerlijk dat mensen die hun hele leven hard gespaard hebben, een hogere eigen bijdrage betalen voor hun zorg en ondersteuning dan mensen die niet hebben gespaard. Daarom willen wij de vermogensinkomensbijtelling verlagen.

Overig

> Meer opleiden van burgerhulpverleners voor acute zorg.
> Verspilling in de gezondheidszorg moet worden aangepakt. Zorgaanbieders hebben hier nog veel mogelijkheden om te besparen.
> Zorg moet goed, toegankelijk en betaalbaar blijven. Wij willen daarom een breed basispakket. Dure medicijnen, mits hun effectiviteit is aangetoond, horen ook in dat pakket.
> De VVD wil dat de allerbeste verpleeg- en verzorgingshuizen de norm worden. Er moet een norm komen met oog voor de levenskwaliteit, wensen van bewoners en de indeling van hun dagelijks leven. Instellingen die deze norm langdurig niet halen worden gesloten.
> Bewoners van een zorginstelling mogen zelf bepalen hoe ze hun leven leiden. Daarom houden wij vast aan het scheiden van wonen en zorg. Zo kun je zelf je zorg blijven inkopen.

Download het volledige programma van de VVD

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.