Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

V&VN wil uitstel Wet zorg en dwang

Beroepsvereniging V&VN pleit samen met andere beroepsverenigingen en brancheorganisaties voor uitstel van de invoering van de Wet zorg en dwang. Het ministerie van VWS wil deze wet per 1 januari volgend jaar invoeren.
Minister Hugo de Jonge (VWS) tijdens de behandeling van de Wet verplichte ggz (Wvggz), Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet forensische zorg (Wfz) door de Eerste Kamer. Foto: ANP

De wet moet, samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de kwaliteit van zorg verbeteren en de toepassing van ‘dwang en drang’ zo veel mogelijk voorkomen. Over het doel van de wet is geen discussie. Maar volgens V&VN zijn er te veel losse eindjes om de wet op een verantwoorde manier in te voeren, omdat op een aantal onderdelen nadere wet- en regelgeving nog moet worden uitgewerkt.

Situatie thuis niet doordacht

Zo is volgens V&VN in het ontwerpbesluit niet duidelijk over hoe onvrijwillige zorg thuis moet worden toegepast en wat dat voor teams wijkverpleging betekent. Wie is bijvoorbeeld in de wijk de Wzd-functionaris (degene die het besluit mag nemen om tot onvrijwillige zorg over te gaan)? En wat zijn de regels voor de zorgverantwoordelijke: degene die het zorgplan met dwangzorg op- en bijstelt? De wet spreekt ook van het acht ogen principe, bedoeld om toepassing van onvrijwillige zorg thuis te toetsen, maar dat is thuis amper te organiseren.

Verpleegkundig specialist

In eerste instantie wilde VWS dat alleen een arts zou kunnen optreden als Wzd-functionaris. Later zijn daar GGZ psychologen en orthopedagogen aan toegevoegd. V&VN wil dat ook verpleegkundig specialisten die rol op zich kunnen nemen. Meerdere Kamerleden hebben hierover vragen gesteld aan het ministerie van VWS.

De zorgorganisaties die de brief hebben ondertekend – Actiz, Verenso, Zorgthuisnl, LHV, NVAVG, NIP en V&VN – pleiten voor duidelijkheid over de randvoorwaarden en voor vasthouden aan de eerder afgesproken invoeringstermijn van anderhalf jaar. Partijen pleiten ervoor de wet eerst intramuraal te toetsen, voordat die extramuraal in wordt gevoerd.

Wat is de Wet Zorg en dwang precies?

De Wzd gaat de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden, schrijft het ministerie van VWS. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. De Wzd gaat niet alleen gelden in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook bij de cliënt thuis, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

Meer informatie hierover via de website van V&VN. 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.