Verpleegkundig Leiderschap

Dit congres is uitverkocht. Op 2 november 2022 vindt de volgende editie van dit congres plaats. Om de volgende editie te bekijken, Klik hier.

Volgens de richtlijnen van het RIVM word je bij deelname aan dit congres gevraagd om een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest te laten zien. Dit kan heel makkelijk met de CoronaCheck-app. De meest gestelde vragen vind je hier: FAQ

Jij bent de ogen en oren van het ziekenhuis of de zorginstelling. Want jij ziet op de werkvloer waar het anders of beter kan. Bijvoorbeeld waaraan patiënten behoefte hebben, hoe afdelings-overstijgende zorgprocessen anders kunnen of op welke zorg of doelgroepen jouw organisatie zich meer zou moeten richten. En dat is hard nodig. Deze tijd schreeuwt om verpleegkundig leiderschap!

Hoe word je een leider?

Maar hoe doe je dat, het voortouw nemen? Hoe overtuig je anderen van jouw sprankelende ideeën en frisse visie? En hoe ga je het gesprek aan, binnen je team, de afdeling of zelfs met de raad van bestuur? Dat leer je van experts en verpleegkundige rolmodellen uit de praktijk.

Nieuw: workshops

Kies zelf welke 2 workshops voor jou relevant zijn. De eerste onderwerpen zijn al bekend:

 • Verpleegkundig leiderschap en EBP
 • Verpleegkundige invloed vergroten door leiderschap
 • Gesprekstechnieken
 • Relaties met collega’s op positieve wijze opbouwen/versterken
 • Verpleegkundig leiderschap in evidence-based kwaliteitsprojecten
 • Functiedifferentiatie als kans voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Ontdek hoe jij je leiderschapscompetenties en vaardigheden ten volle kunt benutten!

Met dit congres krijg je gegarandeerd concrete handvatten en nieuwe ideeën.

Verpleegkundig Leiderschap | Programma

09.00
Ontvangst en registratie
09.30
Opening door dagvoorzitter
09.45
Verpleegkundig leiderschap werkt!
10.15

Hoe kun je jezelf als verpleegkundig leider zo opstellen dat de mensen waarmee je te maken hebt, zoals je team, een arts of de zorgverzekeraar, zich gewaardeerd voelen? Hoe kan je anderen ondersteunen bij het ontwikkelen van een goed zelfregulerend vermogen? Op een interactieve wijze maak je kennis met het neuroleiderschap: een nieuwe manier van kijken naar onderwerpen zoals:
• Belang van veiligheid en relatie
• Stressmanagement
• Gevaren op de werkplek: interferentie
• Zelfsturing in leren en functioneren
• Leren en ontwikkelen

11.00
Pauze
12.30
Lunch
14.25
Pauze
14.45

Om verpleegkundigen een meer bestuurlijke stem te geven is de overgang van een Verpleegkundig Stafconvent (VSC) naar een Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) ingezet. Het is het eerste ziekenhuis in de regio Amsterdam dat de bestuurlijke rol van verpleegkundigen op deze manier formaliseert. De komst van het VSB brengt nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden met zich mee. Zo kunnen verpleegkundigen ook ontwikkelen in een bestuurlijk carrière pad.

De transitie van Verpleegkundig Stafconvent naar Verpleegkundig Stafbestuur is volop gaande in het OLVG. Tijdens dit onderdeel gaan we daarom in op de meest recente ervaringen van de leden van het VSB.

Je krijgt antwoord op vragen zoals:

 • Wat doet de VSB?
 • Hoe is de transitie van VSC tot VSB stand gekomen?
 • Wat zijn de verschillen met bijvoorbeeld een VAR of een VSC?
 • En voldoende gelegenheid om zelf vragen te stellen.

15.30
Lees meer Sluiten
Verbaal meesterschap

Veel mensen denken dat ze kunnen volstaan met inhoudelijke voorbereiding; ‘een goed plan verkoopt zichzelf’. Toch? Niets is minder waar! Goede inhoud is zeker relevant, maar de verbale verpakking bepaalt het echte effect! Tijdens de spetterende afsluitende lezing leert Remco Claassen je:

 • Hoe krijg je starre mensen mee in jouw verhaal
 • Hoe ga je om met mensen die altijd in de weerstand zijn
 • Hoe doorbreek je de slachtoffer rol

Verbaal meesterschap is het vermogen om de ander te beïnvloeden met woorden.  Het kan! Remco laat je zien hoe je jouw verbale slagkracht vergroot. Hij laat je zien welke vragen je jezelf moet stellen voordat je je mond opent. En hoe je daarna de meest krachtige en verfijnde verbale technieken inzet om mensen om je vinger te winden!

16.30
Afsluiting door dagvoorzitter Joost Hoebink
16.45
Einde

De verdiepende sessies zullen o.a. gaan over:

1.
Lees meer Sluiten
Verpleegkundig leiderschap en EBP

Onze zorgverlening en de keuzes die daarin gemaakt worden moeten zo veel mogelijk gebaseerd zijn op sterke argumenten. Het proces dat daaraan beantwoordt is evidence-based practice (EBP): systematisch onderzoek, kennis, ervaring, waarden en voorkeuren worden gewogen en gebruikt om in de zorg de “goede dingen te doen”. Helaas bestaan er hardnekkige misvattingen over EBP en komen verpleegkundigen nog maar spaarzaam in beweging om hun dagelijkse zorgverlening aan de hand van het EBP-proces steviger te onderbouwen. Controle over de eigen ‘agenda’ en invloed op de inhoud van onze werkzaamheden is noodzakelijk om als verpleegkundige beroepsgroep gerespecteerd, gezien en gehoord te worden. Niet alleen door anderen, ook door onszelf.

In deze workshop wordt geschetst op welke manier verpleegkundigen met EBP het heft in eigen hand kunnen nemen en daarmee verantwoordelijkheid en zeggenschap over hun eigen zorgverlening verwerven. Ook kijken we naar ideeën over wat nodig is om verpleegkundigen handvatten voor EBP te bieden. De basis voor deze workshop is natuurlijk: kennis uit onderzoeken, ervaring die is opgedaan in verschillende werkvormen voor EBP en eigen waarden en de overtuiging dat échte verpleegkundige kwaliteit vanuit de verpleegkundige beroepsgroep moet komen. En, wij vullen dit graag aan met jouw inbreng!

2.
Lees meer Sluiten
Verpleegkundige invloed vergroten door leiderschap

Verpleegkundig leiderschap: hoe kun je zelf invloed uitoefenen? Aan de hand van de 7 kenmerken van leiderschap volgens Covey, nemen we je mee . We behandelen het belang van goed wortelen, voeden en groeien om zo het doel te bereiken. Het zal een interactieve workshop zijn met praktische voorbeelden.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Invloed op eigen werkplek
 • De kunst van communiceren
 • Samen= sterker

3.
Lees meer Sluiten
Gesprekstechnieken (Intervisie, critical friend gesprekken)

Eén van de basis voorwaarden van het zijn van een verpleegkundig leider (m/v) is het kunnen stellen en laten stellen van de juiste vragen. Als je als leider wil groeien is het van belang jezelf te laten bevragen. De mate van reflectie en introspectief vermogen is namelijk een cruciale factor. De overtuiging die hier onder ligt is dat professionals en managers vaak al zelf het antwoord hebben, maar dit “ingewikkeld” hebben gemaakt. Middels het (laten) stellen van de juiste vragen, haal je als het ware de wikkels eraf, om bij de kern en dus de eigen oplossing te komen. Het uitstellen van het geven van adviezen en oplossingen is dan de uitdaging. Hier zijn effectieve, eenvoudige werkwijzen voor. In de workshop krijg je hier één werkzeil voor aangereikt.

4.
Lees meer Sluiten
Verpleegkundig leiderschap in evidence-based kwaliteitsprojecten

De complexiteit van de verpleegkundige beroepspraktijk neemt steeds verder toe. Om met deze uitdagingen kwalitatief hoogstaande complexe zorg te bieden is continue kwaliteitsverbetering nodig. Daarnaast is het zorgsysteem zelf ook complex.

Verpleegkundigen moeten zich constant realiseren welk effect een kwaliteitsverbetering in de verpleegkundige zorg heeft in het vervolg van het zorgproces en op werkprocessen van andere disciplines. Verpleegkundigen herkennen vaak snel waar kansen voor verbetering liggen, maar goede ideeën vinden soms moeizaam de weg naar de praktijk.

Verpleegkundig leiderschap in evidence-based kwaliteitsprojecten kan hierbij helpen, want de menselijke kant in kwaliteitsverbeteringen- oftewel dat je collega’s het idee gaan omarmen’ is vrijwel net zo belangrijk als het hebben van een goed idee. Aan de hand van concrete voorbeelden, zoals de implementatie van een mantelzorgprogramma én een ontbijtbuffet in het ziekenhuis bespreken we de essentiële waarde van verpleegkundig leiderschap in evidence-based kwaliteitsprojecten.

Thema’s die aan bod komen:

 • Van idee naar project
 • Ken je partners
 • Ken/herken je eigen leiderschapsstijl
 • Leiden van teams zonder een formele positie
 • Van project naar evaluatie en borging

5.
Lees meer Sluiten
Functiedifferentiatie als kans voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Voor het leveren van de beste patiëntenzorg heb je zowel mbo als hbo verpleegkundigen nodig. Op beide niveaus wil je excelleren! Maar hoe doe je dat? Wat zijn de verschillen? En nog belangrijker, hoe kan je elkaar versterken?

Wilma Jackson zal tijdens deze interactieve workshop ingaan op:

 • De aanleiding van de proeftuinen en de succesvolle aanpak.
 • De visie en resultaten van het werken met twee verpleegkundige functies in het ETZ
 • De succesfactoren van gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen en ook de zoektocht.
 • Praktijkvoorbeelden van samenwerking en loopbaanpaden en ontwikkeling onder andere in onze ZIC;s (een ZIC is een praktijkbegeleidingsmodel ontwikkeld door Fontys en toegepast in het ETZ voor mbo en hbo studenten)

6.
Lees meer Sluiten
Relaties met collega’s versterken: betere teamresultaten en meer werkgeluk!

Positieve werkrelaties zorgen voor een goede samenwerking. Het maakt het werk wat gedaan moet worden gemakkelijker en het zorgt voor meer werkplezier. In deze workshop leer én ervaar je hoe je dat eigenlijk doet: bewust bouwen aan werkrelaties. Hoe zet jij jouw netwerk op het werk zo goed mogelijk in? Welk talenten op het gebied van samenwerken heb jij en hoe gebruik jij dit talent zo goed mogelijk? En wat kan je doen als de samenwerking stroef verloopt of als je weerstand ervaart in de samenwerking?

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Je hebt meer inzicht(en) in jouw eigen talent en communiestijl zodat jij anderen met wie je samenwerkt beter ziet en begrijpt
 • Je hebt praktische tips ontvangen zodat jij zelf kunt bouwen aan positieve werkcultuur en constructieve werkrelatie(s)
 • Als jij weerstand tegenkomt in je werkrelatie(s) heb je handvatten om het om te zetten in jouw voordeel.

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?

Er is zo’n divers aanbod op het congres, dat je met veel (praktische) inspiratie naar huis gaat. Het congres Verpleegkundig Leiderschap in 2019 is voor ons een belangrijke inspiratiebron geweest om ons boek te schrijven.

https://Verpleegkundigleiderschapwerkt.nl

Verpleegkundig Leiderschap | Sprekers

Reviews | april editie 2021 | gemiddelde beoordeling: 8,1!

“Duidelijke en inspirerende presentaties. Herkenbare situaties/praktijkvoorbeelden besproken en erg relevant voor de huidige tijd”Virginia Codonesu, regieverpleegkundige bij Zuyderland Care

“Het was ontzettend informatief, motiverend en inspirerend maar ook mind opening. Ik heb nog meer geleerd over mijn vak, verpleegkundig leiderschap, maar ook mezelf.” – Amy, Kwaliteitsverpleegkundige, Surplus

“Het geeft heldere nieuwe inzichten rondom het leiderschap. Vooral vanuit de antropologische kant. Het is interessant en heb er veel van opgestoken.” Esther Sluijter, wijkverpleegkundige/assistent teamleider, stichting A Zorg

“Goede sprekers met verstand van zaken, inspirerend.” deelnemer editie april

“Alle onderdelen hebben betrekking tot leiderschap. Inspirerend congres. Veel aanknopingspunten voor de praktijk.”deelnemer editie april

“Hoe dit allemaal georganiseerd is, geweldig!. Het hele programma was goed.” – deelnemer editie april

“Ik heb ervan genoten! Fantastische sprekers en veel informatie die ik kan gebruiken in de rol als verpleegkundig leider.” – deelnemer editie april

Praktische informatie

Wanneer en waar?

Vrijdag 12 november 2021 | ReeHorst, Ede

ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (klik hier voor de routebeschrijving)

De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30.
De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten loopafstand van NS station Ede-Wageningen

Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden, leidinggevenden en leden van een verpleegkundige adviesraad (VAR).

Accreditatie

Accreditatie is voor 5 punten goedgekeurd bij:

 • Kwaliteitsregister V&VN
 • Verpleegkundig Specialisten Register

Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk).
Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Tarieven
299,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief

Gratis boek bij inschrijving! Je kunt een keuze maken uit:

Verpleegkundig Leiderschap
Dit boek nodigt de verpleegkundige uit om zelf het thema verpleegkundig leiderschap te verkennen en eigen te maken. Door leiderschap kun jij invloed hebben op de patiëntgerichtheid, effectiviteit en veiligheid van zorg.
Of: Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen
Dit boek helpt hbo-verpleegkundigen en studenten bij het verwerven en vergroten van leiderschapscompetenties. Dit is een voortdurend proces, dat start aan het begin van de bacheloropleiding en eindigt op het niveau van ervaren verpleegkundig specialist.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Vragen over inschrijving/aanmeldingen?

Klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Praktische vragen?

Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Vragen over het programma?

Henriëtte Boven (Portfoliomanager)
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Vragen over het programma?

Yefke Patiwael (Portfoliomanager)
T: +31 30 638 38 49
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Vragen over sponsormogelijkheden?

Kevin Pols (Salesmanager)
T: 010 – 742 10 24
E: kevin@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.