De weg naar Verpleegkundig Leiderschap

Dit congres is uitverkocht

Dit congres is uitverkocht. Meld je aan voor de nieuwe editie op donderdag 2 april 2020 >

Ontdek in één dag de belangrijkste voorwaarden en handvatten voor een succesvol verpleegkundig leiderschap.

Verpleegkundigen zijn van cruciaal belang voor het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Leiderschap van verpleegkundigen en verzorgenden begint aan het bed. Tijdens hun dagelijks werk kan invloed uitgeoefend worden op zowel de zorg dichtbij de patiënt als de strategische richting van de zorgorganisatie waarin je werkt en daarbuiten.

Tijdens het Landelijk Jaarcongres Verpleegkundig Leiderschap kijken we naar de ontwikkelingen op het gebied van Verpleegkundig Leiderschap en bespreken we diverse voorbeelden vanuit de praktijk. Verpleegkundige rolmodellen staan hierbij centraal.

Dit programma is geschikt voor zowel verpleegkundigen als managers met verdiepende sessies over de kaders én de benodigde competenties. De thema’s van deze dag zijn:

Verpleegkundig Leiderschap – Landelijk Jaarcongres

Invloed op de kwaliteit van zorg van de patiënt/cliënt Invloed van jou als verpleegkundige binnen het team Invloed van jou als verpleegkundige op de organisatie Invloed van jou als verpleegkundige op de buitenwereld


Extra:
 alle deelnemers ontvangen het boek Verpleegkundig Leiderschap van o.a. Hester Vermeulen en Pieterbas Lalleman (t.w.v. €41,95) schrijf je nu in voor de nieuwe editie van Verpleegkundig Leiderschap op donderdag 2 april 2020!

Verpleegkundig Leiderschap | Programma

08.30 uur
Ontvangst
09.30 uur
Opening door dagvoorzitter
09.45 uur
Lees meer Sluiten
De weg naar verpleegkundig leiderschap

Hoe is de weg naar verpleegkundig leiderschap gegaan? Waar staan we nu? Hoe gaat de ontwikkeling verder? We vatten samen waar we staan maar met name wat er nog op ons te wachten staat. Immers er is een berg werk te verzetten. Van leiderschap rondom patiënt en cliënt tot de bestuurskamer en ver daar buiten.

10.15 uur
Lees meer Sluiten
Verpleegkundig leiderschap op elk niveau

Leiderschap begint aan het bed maar hoe kun je invloed uitoefenen op zowel de zorg dichtbij de patiënt als de strategische richting van de zorgorganisatie waarin je werkt en daar buiten? Tijdens dit onderdeel zal aan de hand van diverse pitches ingegaan worden op praktijkcases van een aantal verpleegkundig leiders. Er komen voorbeelden vanuit verschillende branches en verschillende posities:

  • Elze van de Bent | Ziekenhuis
  • Caroline Smeets | Wijkverpleging
  • Catharina van Oostveen | Rol van de wetenschap dicht op de patiëntenzorg
  • Ronald Touw | GGZ en verslavingszorg
  • Sandra Zwakhalen | Langdurige zorg

11.00 uur
Koffie- en theepauze
11.30 uur
12.30 uur
Lunchpauze
13.30 uur
14.30 uur
Koffie- en theepauze
15.00 uur
Inspirerende afsluiting
16.00 uur
Laatste woord door dagvoorzitter
16.15 uur
Einde

De verdiepende sessies zullen o.a. gaan over:

1.
Lees meer Sluiten
Coachen en de juiste vragen (leren) stellen

Eén van de basis voorwaarden van het zijn van een verpleegkundig leider (m/v) is het kunnen stellen en laten stellen van de juiste vragen. Als je als leider wil groeien is het van belang jezelf te laten bevragen. De mate van reflectie en introspectief vermogen is namelijk een cruciale factor. De overtuiging die hier onder ligt is dat professionals en managers vaak al zelf het antwoord hebben, maar dit “ingewikkeld” hebben gemaakt. Middels het (laten) stellen van de juiste vragen, haal je als het ware de wikkels eraf, om bij de kern en dus de eigen oplossing te komen. Het uitstellen van het geven van adviezen en oplossingen is dan de uitdaging. Hier zijn effectieve, eenvoudige werkwijzen voor. In de workshop krijg je hier eén werkzijl voor aangereikt.

Het stellen van de juiste vragen is een vaardigheid die je leert door veel oefenen. In deze workshop ga je dan ook na een korte introductie zelf aan de slag met een kleine groep, waarin één persoon zijn/haar vraagstuk inbrengt en de anderen, onder begeleiding van een ervaren coach, gaan oefenen in het stellen van de juiste vragen. Je zal als vragen steller verrast zijn hoe leuk en inspirerend dit is. Diegene die zijn/haar vraagstuk inbrengt gaat naar huis met nieuwe inzichten en oplossingen die hij/zij vaak in zich heeft. Heb je nu al een vraagstuk dat je graag inbrengt, laat het ons weten.

Na de workshop hebben alle deelnemers:

  1. Inzicht gekregen in de principes van coachen en juiste vragen stellen
  2. Ervaren wat de kracht is van het stellen van de juiste vragen

2.
Lees meer Sluiten
Verpleegkundig leiderschap (verder) ontwikkelen

Er is nu veel aandacht voor verpleegkundig leiderschap. Dat is goed maar brengt ook risico’s met zich mee. Verpleegkundig leiderschap om het leiderschap zonder vakinhoud is een lege huls.

Het vervelende van het woord ‘leiderschap’ is ook dat je al snel denkt het alleen voor managers is, of alleen voor hbo-verpleegkundigen. Dat is een groot misverstand! Leiderschap heeft niets te maken met opleidingsniveau. Het gaat over nadenken over de toekomst en daar nu al naartoe werken. Niet passief zijn, maar een actieve rol innemen. Vragen durven stellen en elkaar durven aanspreken. Doen we de goede dingen goed  voor onze patiënten? Dat gaat álle verpleegkundigen en verzorgenden aan. Hoe zorg je ervoor dat verpleegkundigen steeds zichtbaarder worden? Hoe creëer je een sfeer waarin leren en ontwikkelen centraal komen te staan? En welke leermethoden kan je inzetten om het verpleegkundig leiderschap echt te vergroten?

Deze sessie is gewijd aan de opzet en effecten van leiderschapsprogramma’s voor verpleegkundigen en wat we daarvan kunnen leren.
Met tips voor concretisering van het begrip leiderschap in de dagelijkse praktijk. Zo zal er in worden gegaan op de ervaringen van een wijkverpleegkundige.

3.
Lees meer Sluiten
Rebelse Verpleegkundige Leiders voor kwaliteitsverbetering

In deze sessie leggen we uit hoe je op een rebelse verpleegkundig leider kunt zijn. Heb je altijd willen leren hoe je dingen voor elkaar krijgt? Of begrijpen hoe je ervoor zorgt dat je dingen die jij belangrijk vindt ook daadwerkelijk gebeuren? Dan wil je deze sessie niet missen.

Door: Anne Marie Weggelaar, assistant professor personal and organizational change, Erasmus Universiteit en Iris Wallenburg, universitair hoofddocent, Erasmus Universiteit Rotterdam en Iris Wallenburg, universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is opgeleid als verpleegkundige. Haar onderzoek richt zich op de invloed van infrastructuren van kwaliteit van zorg (in het bijzonder prestatie-indicatoren) op (verpleegkundig) professioneel werk en beroepsvorming.

4.
Lees meer Sluiten
Verpleegkundig leiderschap en EBP

Onze zorgverlening en de keuzes die daarin gemaakt worden moeten zo veel mogelijk gebaseerd zijn op sterke argumenten. Het proces dat daaraan beantwoordt is evidence-based practice (EBP): systematisch onderzoek, kennis, ervaring, waarden en voorkeuren worden gewogen en gebruikt om in de zorg de “goede dingen te doen”. Helaas bestaan er hardnekkige misvattingen over EBP en komen verpleegkundigen nog maar spaarzaam in beweging om hun dagelijkse zorgverlening aan de hand van het EBP-proces steviger te onderbouwen. Controle over de eigen ‘agenda’ en invloed op de inhoud van onze werkzaamheden is noodzakelijk om als verpleegkundige beroepsgroep gerespecteerd, gezien en gehoord te worden. Niet alleen door anderen, ook door onszelf.

In deze sessie wordt geschetst op welke manier verpleegkundigen met EBP het heft in eigen hand kunnen nemen en daarmee verantwoordelijkheid en zeggenschap over hun eigen zorgverlening verwerven. Ook kijken we naar ideeën over wat nodig is om verpleegkundigen handvatten voor EBP te bieden. De basis voor deze sessie zijn natuurlijk: kennis uit onderzoeken, ervaring die is opgedaan in verschillende werkvormen voor EBP en eigen waarden en de overtuiging dat échte verpleegkundige kwaliteit vanuit de verpleegkundige beroepsgroep moet komen. En, wij vullen dit graag aan met uw inbreng!

Twitter hashtag voor sessie: #LeadEBP

5.
Lees meer Sluiten
Beïnvloedings- en onderhandeltechnieken

Tijdens deze sessie laten we je verder nadenken over het uitoefenen van invloed op verschillende niveaus. Er wordt ingegaan op de begrippen invloed, macht en politiek. Ook zal er geoefend worden met verschillende beïnvloedingstactieken.

Je leert:

  • Hoe macht en invloed aangewend kan worden ten behoeve van de verpleegkundige beroepsgroep
  • Welke beïnvloedings- en onderhandeltechnieken voor jou als verpleegkundige interessant zouden kunnen zijn
  • Om te gaan met macht en invloed

6.
Lees meer Sluiten
Verpleegkundig Leiderschap, what it is and what it is not

Verpleegkundig leiderschap staat enorm in de belangstelling; maar wat is het eigenlijk precies? En wat willen en wat moeten we ermee bijna 160 jaar nadat Nightingale haar ‘Notes on Nursing, what it is and what it is not’ schreef? Hoe komen we tot nieuwe, eigentijdse vormen van verpleegkundig leiderschap?

Verpleegkundigen kiezen van oudsher voor het vak omdat zij graag van betekenis willen zijn voor anderen die ziek zijn of het moeilijk hebben. Daarnaast hebben verpleegkundigen een sterke beroepsidentiteit; ze zijn er trots op onderdeel van de beroepsgroep te zijn. Tegelijk is er in de praktijk vaak sprake van een hoge werkdruk, veel protocollen en administratie en, vooral in ziekenhuizen, nog steeds een vrij hiërarchische cultuur. Hierdoor verlaten studenten verpleegkunde en beroepsgenoten soms vroegtijdig en onnodig het vak. In het onderzoek naar leiderschap bezien we daarom hoe verpleegkundigen hun autonomie kunnen versterken; wanneer en waarom zij initiatief nemen, en de moed tonen om soms tegen de stroom in te gaan.

Wanneer we de verpleegkunde meer als autonome discipline op de kaart zetten en we verpleegkundig leiderschap concreet vorm kunnen geven, kunnen we voorkomen dat we goede verpleegkundigen kwijtraken, verhogen we de tevredenheid van verpleegkundigen en kunnen we daadwerkelijk goede en persoonsgerichte zorg realiseren.

7.
Lees meer Sluiten
Verpleegkundige leiderschap begint bij het managen van jezelf!

Verpleegkundig leiderschap begint bij het managen van jezelf. Dit is de stelling van deze workshop! Om jezelf te managen is enige neurofysiologisch kennis van het brein behulpzaam. Kennis die inzicht geeft in die gebieden van het brein die noodzakelijk zijn voor zelfmanagement maar ook kennis over de delen in je brein die actief worden wanneer je niet in balans bent. Daarnaast biedt deze workshop enkele oefeningen waarmee de deelnemer de breinbalans kan herstellen waardoor deze zichzelf en anderen beter van dienst kan zijn.

8.
Lees meer Sluiten
Persoonsgerichtheid en teamcultuur

Verpleegkundig leiders streven naar persoonsgericht, evidence based en veilige (verpleegkundige) zorg. Deze zorg wordt verleend door ‘front-line’ professionals en hun effectiviteit wordt beïnvloed door de omgeving waarin zo werken. Naast structuren is er voldoende bewijs dat (team)cultuur een belangrijke factor hierin is. In deze workshop exploreren we teamcultuur door de bril van persoonsgerichtheid.

Kernvragen waar we antwoord op zoeken zijn:

– Wat is (mijn huidige) teamcultuur?

– Wat zou kenmerkend zijn voor een persoonsgerichte teamcultuur?

– Wat betekent dit voor verpleegkundig leiderschap?

9.
Lees meer Sluiten
Persoonlijk leiderschap: het instrument ben je zelf

Tijdens deze sessie wordt er in gegaan op zowel theoretische kennis als praktische casuïstiek over het ontwikkelen van klinisch leiderschap. Hierbij staan de 7 eigenschappen van Covey centraal: van het leren nemen van verantwoordelijkheid tot persoonlijke reflectie: heb ik het goede gedaan om de juiste reden? Volgens Covey begint verandering in gedrag altijd bij jezelf, dus ook het oppakken van leiderschap en de verantwoordelijkheden die hierbij horen.

10.
Lees meer Sluiten
Inzicht in je eigen leiderschapscompetenties

Veel verpleegkundigen vertonen leiderschap zonder dat zij zich daarvan bewust zijn en ze herkennen het ook niet bij zichzelf. Misschien wordt hun leiderschap overigens wel door collega’s herkend! Bij leiderschap is het van belang dat je een aantal zaken weet (bijvoorbeeld je hebt kennis van vakliteratuur en je kent de principes van een goede communicatie) en dat je een aantal dingen kunt (bijvoorbeeld je kunt goed klinisch redeneren en je faciliteert de ontwikkeling van je collega’s)

In deze workshop gaan we eerst met jou als deelnemer op pad om je eigen onbewuste leiderschap bij jezelf te herkennen, want daar start je eigen ontwikkeling mee: in welke situaties vertoon jij eigenlijk al leiderschap? En op welke gebieden zou je je leiderschap verder willen ontwikkelen. Het doel van de workshop is gehaald wanneer de deelnemers inzicht hebben in hun eigen leiderschapscompetenties en weten op welke wijze zij daar nog verder mee aan de slag willen op hun eigen afdeling.

Verpleegkundig Leiderschap | Sprekers

Oproep: Posterpresentaties inspirerende initiatieven, best pratices en onderzoek naar verpleegkundig leiderschap

Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten. Wij willen graag laten zien wat er allemaal is gebeurd. Daarom zijn we op zoek naar verpleegkundigen met lef, echte pioniers en (jonge) onderzoekers die bezig zijn met verpleegkundig leiderschap en daar een posterpresentatie over willen geven op 8 oktober 2019 tijdens het landelijk jaarcongres Verpleegkundig Leiderschap.

Vind je het leuk om op het landelijk jaarcongres jouw initiatief, best practice of onderzoek* in the spotlight te plaatsen? Neem dan voor 23 augustus contact op met Henriette Boven (henriette.boven@bsl.nl). 1 september zullen we de posterpresentaties bekend maken.

*NB De organisatiecommissie beoordeelt het te presenteren onderzoek op geschiktheid en relevantie voor het congres en beslist welk onderzoek gepresenteerd wordt. Schrijf een korte samenvatting van maximaal 300 woorden met daarin het doel van het initiatief, best practice of onderzoek, de setting, de aanpak en enkele opbrengsten. Elkaar inspireren is het uitgangspunt Er is een ruimte voor 10-15 posterpresentaties.

Verpleegkundig Leiderschap | Praktische informatie

Dit congres is uitverkocht. Meld je aan voor de nieuwe editie op donderdag 2 april 2020 >

Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden, leidinggevenden en leden van een verpleegkundige adviesraad (VAR).

Accreditatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk).
Het congres is geaccrediteerd voor vijf punten door het Kwaliteitsregister V&V en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar leonie.vanhelten@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Tarieven
279,- per persoon (btw vrij) | Vroegboek tarief* – voor de eerste 50 deelnemers
299,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
279,- per persoon (btw vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ en Pallium
279,- per persoon (btw vrij) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.

Verpleegkundige Maaike vertelt over Verpleegkundig Leiderschap

In de nieuwe vlog van Maaike van Sasse van IJsselt, Senior-verpleegkundige Kliniek Hoofd Hals drie concrete voorbeelden over Verpleegkundig Leiderschap in de praktijkDeze vlog gaat verder op de vorige vlog die de Vlogprijs van Lof der Verpleegkunst heeft gewonnen.

Met deze eerste vlog won Maaike de Vlogprijs van Lof der Verpleegkunst