Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties21

Functieprofielen mbo- en hbo-verpleegkundige gepresenteerd

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) presenteerde gisteren de nieuwe functieprofielen voor mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen. Het is versie 1.0 maar de contouren zijn duidelijk.
handgeven.jpg
Foto: Arno Massee

Het verschil in deskundigheid zit ‘m vooral in het zorg verlenen tijdens (on)voorspelbare situaties. Als een patiënt bijvoorbeeld na een geplande OK een grote complicatie doormaakt, neemt de hbo-verpleegkundige het voortouw en coacht ze de mbo-verpleegkundige. Ook werkt zij ‘daar waar mogelijk’ evidence-based en stimuleert zij het EBP-denken in het team. De mbo-verpleegkundige werkt meer in de voorspelbare en planbare zorg, bijvoorbeeld voor een patiënt na een geplande OK. Maar als het nodig is springt ze bij in minder voorspelbare en spoedeisende zorgsituaties.

Proeftuinen

Zeven ziekenhuizen deden de afgelopen tijd mee aan een ‘proeftuin functiedifferentiatie’. Op basis van hun ervaringen stelde de NVZ de functiebeschrijving versie 1.0 op. De nieuwe functieprofielen voor mbo- en hbo-verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen zijn een praktische invulling van de landelijke beroepsprofielen, die naar verwachting medio 2019 in de wet BIG worden opgenomen. Het is een handreiking naar ziekenhuizen die nog aan het begin van het traject staan. Ook de NFU, de belangenvereniging van universitaire centra, is bezig met de functieprofielen, maar staat nog aan het begin.

Nursing houdt het nieuws rond de twee functieprofielen sinds 2014 voor je bij in een dossier. Hier check je dat >>>

Twee profielen

Voor de ruim 180.000 geregistreerde verpleegkundigen in Nederland – waarvan ongeveer 80.000 werkzaam in ziekenhuizen – staat daar nu één vakje, ongeacht of ze mbo-, hbo- of inservice zijn opgeleid: verpleegkundige. Straks zijn dat twee vakjes: de mbo-opgeleide verpleegkundige en de hbo-opgeleide verpleegkundige. Deze differentiatie moet ervoor zorgen dat verpleegkundigen beter kunnen worden ingezet om de veranderende zorgvraag aan te kunnen. Deze zal met name in ziekenhuizen hoogcomplex worden, door de toenemende vergrijzing, multimorbiditeit en steeds kortere opnameduur.

En de inservice?
Vakbond NU’91 ontvangt veel signalen van inservice-opgeleide verpleegkundigen die zich zorgen maken over de erkenning van hun deskundigheid. Zij hopen zich op termijn te kunnen registreren op hbo-niveau. Lees meer>>>

Mbo-verpleegkundige

In grote lijnen komt het er dus op neer dat er voor een mbo-verpleegkundige niet veel verandert, de zorg aan het bed blijft hetzelfde. Ze coördineert het zorgproces van de individuele patiënt en draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Van een hbo-verpleegkundige wordt een proactieve en overstijgende rol verwacht, ze krijgt een regisseursrol toegedicht. Ze overziet het gehele zorgproces, heeft een coachende functie, initieert kwaliteitsverbetering en doet onderzoek.

21 REACTIES

 1. Ik werk sinds 1972 A en B verpleegkundige in de zorg. Zeer veel aan scholing en bijscholing gedaan. Onder het motto ” een leven lang leren”
  Er vindt thans een systeem discussie plaats, hetgeen een middel is maar tot doel wordt verheven.
  Kern van de zaak is dat op de zorgvraag, het juiste antwoord wordt gegeven.
  Er verdienen vast veel mensen, veel geld aan ” het systeemdenken”. Maar de uiteindelijke vraag is en blijft Waartoe zijn wij ( verpleegkundigen) op aarde.
  En dan komen we weer tot de basis van ons vak, het juiste antwoord te geven op de zorgvraag. En het is goed om theoretisch goed geschoold en bijgeschoold te blijven, maar mensen laten zich niet in hokjes stoppen, en uiten ziekte en symptomen met overeenkomsten, maar ook in grote verscheidenheid. Dat vraagt om scholing en ervaring. Het een kan niet zonder het andere.
  Het tweede wat de discussie vertroebeld is het gegeven dat veel medisch voorbehouden handelingen langzaam zijn verschoven naar de verpleegkundige. Zij krijgen er niet voor betaald, maar dragen wel de verantwoordelijkheden. En de instelling en de arts kasseren.
  Protocollen zijn wetten geworden, ook als past het niet bij een zorgvraag. Ik voorspel dat het systeemdenken op termijn veel stuk maakt, maar het is makkelijker, om verantwoordelijkheden te dragen, want al past de oplossing niet bij de zorgvraag,het protocol schreef het voor. Jammer voor de patient.
  Wanneer worden richtlijnen en protocollen weer gezien als kwaliteits indicatoren, die je toepast als ze passen, en er van afwijkt als dat in de betreffende casus beter is, zonder dat je direct in de verdachte bank komt te staan.

 2. Lees alle reacties
 3. In 1984 begonnen met de opleiding MBO-V. Deze was er toen al enige jaren, net als de HBO-V. Op dat moment was het enige verschil tussen beide opleidingen dat de MBO 3 jaar duurde en de HBO 4 jaar. Je werd opgeleid tot hetzelfde niveau verpleegkundige, net zoals de in service opleiding. Dat er geen verschil was, kon niet zo blijven en om die reden werd er in 1988 een nieuwe opleiding geïntroduceerd, de MDGO-VP. De MBO-V ging over in een ander niveau, namelijk de functietitel verpleegster. Dit heeft enige jaren mogen voortduren. Later werd dit de niv. 4 verpleegkundige.
  Tijdens mijn diplomering kregen wij mee dat we altijd gewoon dezelfde titel zouden houden als de in service en de HBO opgeleiden.
  Nu zo veel jaren later heb ik tig specialisaties gedaan: De Brede Basis IC (IC&CCU), ambulanceverpleegkundige (SOSA opleiding) en loop ik er tegenaan dat ik, ondanks op een hoog niveau functioneren, dit moeilijk kan aantonen. Geen niv.5, geen HBO! Voor een masterstudie werken de post HBO-specialisaties niet mee als het aantoonbare Hbo-niveau en kom ik niet in aanmerking voor een assessment omdat ik niet in service opgeleid ben. In feite val je na al die jaren gewoon in een heel diep gat… Ziekenhuizen zijn gefuseerd, opleidingen zijn gefuseerd of bestaan niet meer, hoe kom je er nu achter of je een CZO geaccretideerde opleiding hebt gevolgd? Momenteel ben ik 34 jaar werkzaam in de zorg als verpleegkundige, waarvan al sinds 1993 als gespecialiseerde verpleegkundige, maar het kan toch niet zo zijn, dat wij als ‘oud gedienden’ niet meer erkend worden op het aangeleerde?

 4. Ik ben van mening dat het niet alleen een overgangsregeling zou moeten zijn. Een nieuw mbo-opgeleide "basis-verpleegkundige" zou in mijn ogen ook door vervolgopleiding en te verwerven competenties als hbo "regie-verpleegkundige" geregistreerd moeten worden.

 5. Het is beter om die hele HBO-V af te schaffen. Het geeft veel onrust en wantrouwen tussen de verpleegkundigen. HBO heeft minder praktijk maar meer theorie en wat ik er van begrijp zijn dit protocollen? Niet meer inzicht in ziektes of in acute situaties. De meeste onrecht is dat de HBO meteen meer salaris krijgen dan de MBO die jarenlange ervaringen hebben.

 6. Jammer dat er niet meer vermeld wordt over de ervaringen van mbo en hbo verpleegkundigen in de ziekenhuizen die meegedaan hebben als proeftuin. Als ik bovenstaande lees denk ik dat er voor mbo niet heel veel veranderd, insteek is planbare zorg maar moet ook kunnen inspringen in onvoorspelbare en spoedeisende situaties. Net als nu dus. Geen patient is hetzelfde en niet elke patient past in een geldend protocol. Mijn vraag is meer de rol van de hbo. Deze pro-actieve, coachende en overstijgende rol, wordt deze nog aan het bed van een patient uitgeoefend of wordt dit in de toekomst een nieuwe bureaufunctie. Een soort hoofdzuster 2.0. Ben heel benieuwd naar hoe zij dat in de proeftuinziekenhuizen hebben vormgegeven. En ja, de hbo verpleegopleidingen zitten ontzettend vol, moeilijk om genoeg stageplekken te vinden. Voor als deze groepen straks van hun opleiding afkomen zal er dus ook genoeg vraag gecreerd moeten worden in de praktijk. Deze nadere functiebeschrijving is hiervoor een begin. Voor wat betreft onderzoek en protocollen. Zou het niet handiger zijn als deze eens met onderzoek van hbo dus, voor iedereen toegankelijk worden dus op basis van de laatste inzichten? Elke instelling en ziekenhuis heeft zijn eigen regels en voorschriften. Toch jammer als hbo in elk van deze instellingen deze onderzoeken gaan uitvoeren?

 7. Hmmm altijd lastig dit! Ik heb zelf hbo gedaan (pas afgestudeerd). Merk op de werkvloer weinig verschil en leer elke dag meer als net gediplomeerde van mijn mbo en hbo collega's! Waar ik echter wel verschil in merk is het Evidence Based handelen. Alle vpk pakken het protocol erbij. Maar ik heb geleerd op de hogeschool hoe je een wetenschappelijk onderzoek doet. En hoe je de databanken raadpleegt en bronnen kan beoordelen op bruikbaarheid en validiteit. Dat is niet waar de mbo vpk op afstudeert en de hbo vpk wel. Nogmaals: in de praktijk geen verschil, maar als het gaat om het veranderen van protocollen oid kunnen de hbo'ers in actie komen. Ik ben zelf ook net afgestudeerd en nog lerende als net gediplomeerde om nu zelf aan de slag te gaan en geen leerling meer te zijn maar echt een verpleegkundige! Ik voel me zelf nog niet bekwaam/ervaren genoeg om bepaalde taken over te nemen van een mbo-vpk en km al meteen een "oudste" dienst te draaien. Laat mij maar eerst ervaring opdoen! Hoe zien jullie dat voor je bij net gediplomeerden?

 8. Er veranderd weinig voor de mbo-verpleegkundige? Dat denk ik niet. Op dit moment hebben zowel de mbo als hbo verpleegkundigen een helikopterview. Ook wij, de mbo verpleegkundigen, zijn juist opgeleid om te handelen in acute situaties. Dat is nu eenmaal wat er in de zorg gebeurt. Als wij diplomeren wordt er van ons verwacht dat wij het totale overzicht hebben over de patiënten waar wij die dienst voor zorgen. Situatie beoordelen, informatie verkrijgen en handelen! Daar hebben wij nu ook geen hbo verpleegkundigen voor nodig. Net alsof ik in een acute situatie eerst mijn collega hbo verpleegkundige uitgebreid ga inlichten over de situatie terwijl er ACUUT gehandeld moet worden. Ik werk nu ook als coördinerend verpleegkundige. Zou ik deze functie dan in de toekomst niet meer uit mogen voeren? Wij zouden dus eigenlijk een stapje achteruit moeten doen van dat waarvoor wij opgeleid zijn en van dat wat wij al jaren uitoefenen. Wij zouden ons beroep niet meer uit mogen oefen zoals wij dat al die jaren al gewend zijn. Daarvoor heb ik niet gekozen.

 9. Ik ben in 1983 inservice gediplomeerd. De inservice wordt weggecijferd als een MBO ???? Mijn kwaliteit is juist reageren bij acute situaties. Jaren op chirurgie gewerkt en later als verantwoordelijke in een verpleeghuis en daarna verantwoordelijke in de verslavingszorg.

 10. En daar zit ik dan met mijn Inservice opleiding. Waar val ik dan weer onder?
  Ik ben nog opgeleid met anatomie, fysiologie en pathologie. En loop inmiddels al twintig jaar mee dus ik ben benieuwd in welk hokje ik mag.
  Volgens mij hebben we allemaal gekozen voor dit beroep omdat we zorg wilde bieden aan onze medemens en de patiënten maakt het echt niet uit of de zuster of broeder een helikopter view heeft. Die willen gewoon liefdevolle zorg.
  En wat doen we met de MBO verpleegkundigen die zich graag inzetten voor EBP en HBO verpleegkundigen die helemaal geen helikopterview willen hebben.
  Je kan op basis van opleiding volgens mij verpleegkundigen niet in een bepaald profiel "duwen"

 11. Dus na een complicatie na een geplande OK moet een HBO vpk het overnemen en MBO coachen. MBO vpk meer planbare en voorspelbare zorg. Hoe is dit nu dan ? MBO vpk,s hebben ook de competenties verworven om met onverwachte crisis situaties om te gaan. M.i weer iets dat er alles aan wordt gedaan om de HBO te pleasen dan dat het echt een meerwaarde oplevert.

 12. Kijk je op de NVZ site naar de publicatie, ontbreekt helaas de verantwoording waarop deze versie 1,0 is gebaseerd. Ook nog in slecht Nederlands. " Deze profielen zijn gevalideerd door een tiental ziekenhuizen, V&VN en de NFU. In april 2017 worden de functieprofielen te kunnen publiceren". Lastig te achterhalen wie de betrokkenen zijn. Maar zoals bij eerdere soortgelijke publicaties tot functieonderscheid zoals de zorgdeskundige titel voor de MBO verpleegkundige, grote kans op die kwalijke HBO lobby. V&VN is er door geïnfecteerd in ieder geval. V & VN houd je buiten dit onderwerp als je pretendeert te spreken voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

 13. Blijft merkwaardig dat je een profiel opstelt om de huidige HBO-V's te faciliteren i.pv. te kijken of de huidige HBO-V überhaupt aansluit bij de huidige 'markt', de ontwikkelingen, de eisen.
  Moet ook wel enigszins lachen om het paradoxale voorbeeld waarnaar verwezen wordt.
  En de opmerking "Ook werkt zij 'daar waar mogelijk' evidence-based (…)"is helemaal een gotspe, alsof evidence based of best practise tegenwoordig niet leidend zou zijn in het werk dat verpleegkundigen doen.
  Al met al verwoede pogingen om kunstmatig de HBO-V een profiel te verschaffen met daaraan gekoppeld een betaling op HBO niveau.

 14. Ik ben van mening dat er MBO verpleegkundigen zijn die heel goed overstijgend kunnen denken, helikopter view hebben en snel kunnen schakelen. En andersom zijn er HBO verpleegkundigen die dit niet zo in zich hebben. We kunnen en mogen niet iedereen over één kam scheren.
  Als je als MBO-er een specialisatie hebt gevolgd dan heb je net als een HBO-er geleerd hoe je onderzoek moet doen en hoe je een databank gebruikt etc, zoals Manu beschrijft. En protocollen veranderen zou weggelegd zijn voor een HBO-er? Ik kan je nog sterker vertellen, protocollen worden niet alleen nagekeken maar zelfs geschreven door MBO-ers. Het is maar net waar je interesses liggen, wat je ambities zijn, wat er op je pad komt etc.

 15. Jazeker onderzoek op verpleegkundig niveau, je wilt toch weten of een handeling die je uitvoert evidence is of niet? Zo kun je beter onderbouwd de discussie aangaan met je collega verpleegkundige of arts. Maar of dit nu echt iets is voor een HBO-er? Ben er van overtuigd dat MBO-ers dit ook kunnen en al doen. Ik ben meer benieuwd naar de criteria, wanneer ben je als MBO-er gelijk aan een HBO regieverpleegkundige? Wat weegt dan mee?

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.