Let op: de informatie in dit artikel is ten minste vijf jaar oud

Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Prinsjesdag 2014: de belangrijkste punten voor verpleegkundigen

Wat verandert er in 2014 op het gebied van Volksgezondheid? Een overzicht van de voornaamste wijzigingen in de begroting die verpleegkundigen aangaan.
Prinsjesdag 2014: de belangrijkste punten voor verpleegkundigen

De curatieve zorg zal slimmer georganiseerd worden: meer zorg dichtbij en complexe zorg meer geconcentreerd in gespecialiseerde centra. De substitutie van de medisch specialistische zorg naar de huisartsenzorg en naar zelfzorg moet echt van de grond komen. De langdurige zorg en ondersteuning worden hervormd. 2014 is hierbij een overgangsjaar; vanaf 2015 krijgen verschillende hervormingen hun beslag, aldus minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn in de begrotingsplannen. Banenverlies is bij deze transitie overigens niet helemaal uit te sluiten. De effecten van de hervormingen zullen nauwkeurig gemonitord worden en er wordt voortdurend gekeken naar de werkgelegenheidseffecten. Zo willen Schippers en Van Rijn mensen die hun baan dreigen te verliezen via mobiliteit, omscholing, herscholing en bijscholing aan de slag houden.

Er zijn meer maatregelen waar ook jij als verpleegkundige mee te maken zult krijgen. Hieronder volgt een overzicht:

Verspilling tegengaan

Het project Verspilling in de Zorg – dat startte in augustus 2013 met een meldpunt waar ruim 17000 meldingen binnenkwamen – zal verder worden uitgewerkt. De aanpak zal zich de komende periode focussen op genees- en hulpmiddelen, de langdurige zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de ziekenhuiszorg. Voor 2014 heeft het ministerie van VWS € 0,4 miljoen euro voor dit project vrijgemaakt.

Regeldruk verminderen

Voor de curatieve zorg ligt het komend jaar de nadruk op de standaardisatie van de eisen die op administratief gebied aan hen worden gesteld. De NZa moet hier een eerste slag in maken.

In de langdurige zorg zal samen met instellingen en professionals worden gekeken waar regels afgeschaft of vereenvoudigd kunnen worden. Als voorbeeld hiervoor geldt het in 2013 gestarte experiment regelarme zorginstellingen, waarvan de eerste ervaringen laten zien dat er bespaard kan worden op administratieve lasten bij instellingen. Het ministerie van VWS wil deze deregulering de komende periode krachtig doorzetten.

Dementie

Ook tegengaan van de ingrijpende gevolgen van dementie en het aanzienlijke zorggebruik bij deze ziekte staan op de beleidsagenda van het ministerie van VWS. Zo was al bekend dat er in de periode van 2013-2016 ruim € 32 miljoen gestoken in het Deltaplan Dementie. En in het najaar zal het kabinet met een brief komen waarin zij hun visie op de toekomst van de dementiezorg presenteren.

Te lang doorbehandelen

Een ander onderwerp dat op de kabinetsagenda blijft staan, is de vraag naar zinnige zorg: moet alles wat kan?  In het licht van steeds grotere medische mogelijkheden is in elke fase van het leven behandelen vaak een vanzelfsprekendheid voor zowel arts als patiënt. Dit hoeft echter voor de kwaliteit van leven niet altijd het beste te zijn. Doel van het kabinet is om de maatschappelijke discussie over dit thema verder te brengen. Hoe ze dit precies gaan doen, wordt niet uitgelegd in de Rijksbegroting.

Patiëntveiligheid

Het vergroten van de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg heeft prioriteit . Onderdeel daarvan is het verplichten van een verklaring omtrent gedrag voor medewerkers in de zorg. Hoe dit precies invulling gaat krijgen –  en wie het aanvragen van zo’n verklaring gaat betalen – is nog niet bekend.

Ook maakt het kabinet afspraken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over verbetering van patiëntveiligheid inclusief de veilige toepassing en het gebruik van medische technologie en geneesmiddelen. Veiligheidswinst is bijvoorbeeld te behalen op het gebied van medicatieveiligheid. Er moet een betere uitwisseling en afstemming van de zorg tussen betrokken zorgverleners komen en (behandel)richtlijnen moeten beter worden nageleefd. Ook zal de Inspectie handhavend gaan optreden tegen ziekenhuis die eind 2013 nog geen gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem hebben.

ICT en e-health

Schippers en Van Rijn vinden het het op veel grotere schaal en slimmer toepassen van ICT en e-health echt van de grond moet komen. Het helpt de zorg slimmer te organiseren met meer regie en vrijheid voor de patiënt en vermindert de kosten. En het draagt bij aan het bestrijden van het dreigende personeelstekort. Daarom gaat het kabinet bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen voor onderzoek naar de toepassing van e-health.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.