Minister: ‘Inservice-opgeleide kan onder voorwaarden regieverpleegkundige worden’

Verpleegkundigen met een oud mbo- of inservice-diploma met aantoonbare aanvullende scholing moet de mogelijkheid worden geboden om als regieverpleegkundige te worden ingeschreven. Dat is de belangrijkste uitkomst in het wetsvoorstel van de Wet BIG II dat vandaag openbaar is gemaakt.

Met dit voorstel is er eindelijk antwoord op de vele vragen die er heersen over de herregistratie van inservice-opgeleide verpleegkundigen, een onderwerp dat de afgelopen twee jaar regelmatig de tongen losmaakte. Verder komen in het wetsvoorstel zaken aan de orde als verplicht accreditatiepunten halen voor herregistratie, het toevoegen van het beroep van regieverpleegkundige aan artikel 3 van de Wet BIG en de titels voor mbo’ers (verpleegkundige) en hbo’ers (regieverpleegkundige). Lees hier meer over op de website van V&VN.

Aanvullende scholing

In het wetsvoorstel wordt ervoor gepleit om mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen met aantoonbare aanvullende scholing te laten herregistreren als regieverpleegkundige (hbo). Dit geldt voor verpleegkundigen met een oud mbo- of inservice-diploma met aantoonbare aanvullende scholing (zoals een FZO-opleiding) dat qua inhoud en niveau gelijk kan worden gesteld aan een oud hbo-diploma. De aanvullende scholing dient in elk geval gecertificeerd te zijn op niveau NLQF-6. Onder een oud-mbo diploma wordt verstaan een diploma van het niveau NLQF-4 dat voor inwerkingtreding van dit  wetsvoorstel is behaald.

Onduidelijk

Sonja Kersten, directeur V&VN is positief over het voorstel, al maakt ze zich nog wel zorgen over het feit dat nog niet helder is benoemd wat er precies wordt bedoeld met aanvullende scholing. Met wélke opleiding mag je je dan precies herregistreren als regieverpleegkundige? ‘We vinden dit voorstel nog te smal, en erg op ziekenhuisopleidingen (FZO) ingestoken. Of aanvullende opleidingen van andere groepen zoals wijkverpleegkundigen of spv’ers hier ook onder vallen, is nu nog niet duidelijk. Hier moet nog wel echt opleidings- en sectorbreed naar gekeken worden. Het is belangrijk dat dit snel gebeurt.’ Dat kan ook, want er loopt momenteel nog een onderzoek gedaan naar welke diploma’s (oud-mbo- of inservice in combinatie met aanvullende scholing) toegang geven tot inschrijving in het register van regieverpleegkundigen. ‘Maar het was natuurlijk beter geweest als het ministerie dit onderzoek al had afgerond voor dit wetsvoorstel naar buiten kwam,’ aldus Kersten.

Voor verpleegkundigen met een hbo- of mbo- achtergrond met aanvullende scholingen is duidelijk wat ze moeten doen om in aanmerking te komen voor het register regieverpleegkundige. V&VN wil benadrukken dat iedereen die zich inschrijft in het register van regieverpleegkundige bij de herregistratie in 2024 aan moet aantonen dat hij of zij competent is in de volle breedte van het nieuwe beroep. V&VN vindt het belangrijk dat iedereen tijdig nagaat of zij hier ook al voldoet of eventueel aanvullende scholing nodig heeft.

Internetconsultatie

Vanaf nu is het mogelijk om op het wetsvoorstel te reageren, de zogenaamde ‘internetconsultatie’. Dat wil zeggen dat belanghebbenden (zoals verpleegkundigen) hier via internet hun mening over kunnen geven. De wetgever (in dit geval minister van Medische Zaken Bruno Bruins) gaat die informatie bekijken en beoordelen. Vervolgens gaat het voorstel naar de Raad van State en als daar alles verwerkt is, gaat het nog voor de zomer naar de Tweede Kamer. Ook via de website van V&VN is het binnenkort mogelijk om een reactie achter te laten op het wetsvoorstel.

14 REACTIES

 1. Ik ben blij dat er een oplossing wordt aangedragen voor een eindeloos lopende discussie. Wat ik wel bijzonder vind is dat er verpleegkundigen zijn die eerst MBO-V hebben gedaan, vervolgens meerdere jaren HBO-V (met veel intensievere leerstof en praktijkexamen eisen) ineens gelijkgeschakeld wordt met iemand die een MBO-V heeft gedaan, terwijl hier wel degelijk verschillen inzitten.

 2. Lees alle reacties
 3. Ook ik ben blij met deze oplossing. Ik ben een in-service verpleegkundige en werk al ruim 20 jaar op een HBO functie. Het lijkt mij dat er zeker gekeken moet worden naar werkervaring en aanvullende cursussen vanuit een bedrijf. Zo zijn wij verplicht 4 HBO cursussen te doen voor onze functie.. Mocht mijn bedrijf sluiten dan zou ik een probleem hebben met het vinden van een baan omdat ik de in-service opleiding heb.
  HBO-V verpleegkundigen zijn theoretisch absoluut goed opgeleid, maar praktisch een stuk minder.

 4. ONDER VOORWAARDEN?, de Inservice opgeleide verpleegkundigen hebben formeel een hbo-status, net zo als de huidige HBO-V’ers!

  Ik zal dit onderbouwen:
  >Het beroepsprofiel 1988 verscheen. De MBO-V was inmiddels gestopt (1982) en overgegaan in de MDGO-vp met de beroepstitel Verpleger/ Verpleegster. Alle verpleegkundigen (hbo, inservice en ook de mbo’ers die vóór 1987 waren opgeleid) werden 1e deskundigheidsniveau (hbo-niveau) en de verplegers/ verpleegsters werden 2e deskundigheidsniveau (mbo-niveau).
  >In 1993 verscheen de wet BIG, waarin alle verpleegkundigen (1e deskh.niveau) art.3 geregistreerd zijn, gebaseerd dus op het beroepsprofiel uit 1988!
  >In 1997 stopte de Inservice opleiding en ook de MDGO-vp. Er zijn vanaf die tijd 2 opleidingen tot verpleegkundige: de HBO-V en opnieuw de MBO-V!
  >In het daarop volgende beroepsprofiel in 1999 is verzuimd om de wederom ontstane tweedeling verpleegkundigen (hbo niveau en de nieuwe mbo) niet te differentiëren, er kwam één ongedeeld beroepsprofiel voor verpleegkundigen!
  Dat betekent dat vanaf 1999 alle verpleegkundigen, dus ook de nieuwe mbo-verpleegkundigen, bij-geregistreerd zijn in de wet BIG art.3!
  >In 2012 heeft men met de voorgestelde beroepsprofielen voor de Verpleegkundige (hbo) en Zorgkundige (mbo), getracht om de tweedeling er weer uit te krijgen, echter dit kon niet rekenen op steun, ook een verpleegkundige op mbo-niveau wilde men behouden.

  >Nu met de nieuwe beroepsprofielen voor Verpleegkundige en Regieverpleegkundige zullen er twee niveaus verpleegkundigen met elk hun eigen register art 3. komen.
  In de contouren van de overgangsregeling in de eindrapportage ‘Toekomstbestendige beroepen binnen de verpleging en verzorging’, worden de inservice opgeleiden bij het mbo gerekend, dit wordt nergens onderbouwd! De stuurgroep heeft de minister wel aangegeven dat de positie van de inservice opgeleide verpleegkundigen speciale aandacht verdient (brief aan minister d.d. 17 dec 2015).
  Het maakt weer een hoop los. Het pijnpunt zit, mede blijkens uit de petitie: ‘Erken inservice op hbo-niveau’, bij al die verpleegkundigen die destijds tot het 1e deskundigheidsniveau behoorden. Dat zijn dus de inservice opgeleiden en ook de ‘oude’ mbo’ers van vóór 1987. Ze zijn veelal de ‘oude rotten’ in het vak en velen naderen hun pensioen-leeftijd. Deze verpleegkundigen moeten we in deze tijd van krapte en op te stellen noodplannen niet frustreren maar koesteren!

  Alle verpleegkundigen die vóór 1997 hun diploma ‘Verpleegkundige’ hebben behaald, behoren tot de groep hbo-verpleegkundigen. De mbo-verpleegkundigen zijn de MBO-V’ers van ná 1997.
  Dit dient de uitgangspositie voor de twee niveaus te zijn, van daaruit kan dan uniform per groep (mbo of hbo) de bijscholingsvereisten vorm krijgen om in in het register voor Verpleegkundige respectievelijk Regieverpleegkundige ingedeeld te kunnen worden. De enige juiste en ook meest praktische insteek!

  LAAT OOK VAN JE HOREN VIA DE INTERNETCONSULTATIE OVER DE NIEUWE WET BIG, het is de laatste mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de nieuwe Wet en de overgangsregeling, dit kan tot uiterlijk 17 februari 2018: https://www.internetconsultatie.nl/bigii

 5. Ik ben het geheel met bovenstaande eens.
  Ook ik heb als 61 jarige voorheen een inservice opleiding gedaan en me later op vele vlakken geschoold.
  Toen de verblijfsafdeling op de schop ging werd ik ontslagen.
  Ik dacht ik heb heel mijn leven op alle niveaus in de zorg gewerkt dus nieuw werk wordt geen probleem voor deze oude rot.
  Wat schetste mijn verbazing ik wordt nergens meer aangenomen omdat niveau 4 niet zou kunnen indiceren.
  En dat met mijn ervaring binnen het alg. zkh., acute zorg psychiatrie, technisch verpleegkundige thuiszorg, leiding geven in verpleeghuizen etc.

  Nu geen werk, ondanks de vele vacature’s, onbegrijpelijk en dat alleen maar door die tweedeling van verpleegkundigen ( in combinatie met mijn leeftijd).
  Uit de markt “geprezen” door de komst van niveau 5 verpleegkundigen met de daaraan gekoppelde ” theoretische” verschillen van taken.
  Daarnaast zie je ineens ook dat de verpleegkundige bijna qua arbeidsvraag gelijk gesteld gaat worden met de I.G.
  Kijk maar eens naar de vele vacature’s in de thuiszorg.

  Ik kan nog 6 jaar werken, maar door de in latere instantie gemaakte verpleegkundige niveau’s, kom ik niet meer aan de bak.
  Alle bijscholingen en titels op instellingsniveau ten spijt.

  • Ik heb zelf een soortgelijke ervaring. Ik wilde (en wil) graag in de thuiszorg werken, maar dan zou ik geregistreerd worden als verpleegkundige niveau 4 (heb inservice-opleiding, IC en dialyse aantekening). Toen ik vroeg wat het verschil in werkzaamheden is voor een verpleegkundige niveau 4 of 5 werd mij gezegd: je doet precies hetzelfde werk, inclusief indiceren (!), alleen mag je de indicatie niet accorderen. Ik wil hier best scholing voor volgen, graag zelfs, maar accepteer niet dat ik een schaal lager ingedeeld zou worden dan een verpleegkundige op niveau 5. Ik heb bedankt voor de eer.

 6. @Catharina van Walma: Prima onderbouwing, waar hopelijk serieus naar gekeken wordt!
  Een kleine opmerking. Je schrijft: “In 1997 stopte de Inservice opleiding.” en
  “Alle verpleegkundigen die vóór 1997 hun diploma ‘Verpleegkundige’ hebben behaald, behoren tot de groep hbo-verpleegkundigen.”
  Echter de laatste lichtingen inservice-opgeleide verpleegkundigen, hebben hun diploma tussen 1997 en 2000 behaald en behoren mijns inziens ook tot die groep. Vanaf 1997 werden geen nieuwe inservice opleidingen meer gestart, maar de lopende opleidingen (A-B-Z) werden natuurlijk wel afgerond. Wellicht dat je dit nog kunt aanpassen in je tekst?
  Hartelijk dank en veel succes gewenst!

 7. En wij ( inservicevpk) waren wel goed genoeg om de hbo v leerlingen te begeleiden en/ of in te werken . Dat heb ik altijd tegenstrijdig gevonden.
  Bovendien was de toelatingseis voor de inservice opleiding in mijn tijd minimaal mavo -d. Maar in mijn groep zaten alleen mensen met havo of hoger.

 8. @Judith, dank voor je alertheid! Bedoeld wordt inderdaad de laatste lichting inservice-verpleegkunde studenten die in 1997 gestart zijn!
  Dus: Alle inservice verpleegkundigen behoren tezamen met de verpleegkundigen met een oud mbo diploma (uitgereikt tot 1987) tot de groep hbo-verpleegkundigen. De groep mbo-verpleegkundigen zijn de MBO-V’ers van ná 1997.

 9. Dank Frank en Karin voor het delen van jullie ervaring. Herkenbaar en heel vervelend. Het beeld dat er nu te weinig verpleegkundigen zijn kan worden genuanceerd. Helaas wordt er te veel in een andere doelgroep gezocht, maar dat is niet voldoende om aan de vraag te voldoen. Hoop dat er een werkgevers zijn die beseffen dat leeftijdsdiscriminatie echt niet meer kan. Aan jullie de tip om het te proberen via flexcontracten, want wellicht is dat de beste kans om werkgevers te overtuigen van je capaciteiten.

 10. Hoofdpijn krijg ik ervan….ik voel ‘ze’ al zuchten: “nu mogen ze zich “regie verpleegkundige” noemen, en is het nóg niet goed…..
  Ik vind het steeds meer gezeur, en ik begin steeds meer weerstand te krijgen naar de V&VN, die als een schoothondje achter de politieke wil van een overheid die ons vak naar de termen van marktwerking in de zorg herschrijft huppelt, met de tong uit de mond……NEEE, mijn beroepsvereniging IS het NIET, en ik blijf de cola-dop verpleegkundige die ik was; ik ben mijn beroepseed getrouw en weiger om Verpleegkundige A te vervangen door “regieverpleegkundige”. Ook nu weer een schijnoplossing met een nieuwe bak afkortingen en eisen waar we aan moeten doen. Heeft kwaliteitsnormen opstellend Nederland nu nog steeds niet door dat uw taal de mijne niet is, dat ik kwalitatief hoogstaand werk aflever OMDAT ik niet geloof in uw afvinklijsten voor kwaliteit, contrôlemechanismen gebouwd op structureel wantrouwen naar het feit dat medewerkers in de zorg met hart en ziel zelf kunnen denken en bepalen wanneer er een interventie nodig is en wanneer we slecht bijstaan in de weg die zich opent voor zieken en stervenden…..Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat beleidsmakend nederland WAKKER wordt en deze onzin, die steeds meer op waanzin begint te lijken STOPT! Is getekend: een ouwe rot in het vak.

 11. Sinds 1980 mag ik me verpleegkundige noemen,via inservice a opleiding. Hierna nog inservice b opleiding en spv opleiding oude stijl en de vo opleiding voor spv en onlangs de pohggz opleiding.
  Nu ben ik wel benieuwd of deze opleidingen tot regieverpleegkundige leid. Vind het ook geen ramp als dit niet zo is.

 12. soms snap ik die hele discussie niet ; je hebt gekozen voor de zieke mens; vroeger had je zieken verzorgende en verpleegkundigen ; nu is er een scheiding ook in het verpleegkundig zijn ; jongens waar hebben we het over; ga toch naar je werk en zorg voor de zieke mens; wat een geleuterd; we kregen ook vroeger les van artsen; nu wordt je door een ieder maar bij geschoold; probeer dit weer in te brengen dat artsen verplicht lessen dat is echt veel en veel beter voor de kwaliteit. Al die te korten in de zorg ontstaat doordat men niet voor de zieke mens kiest maar voor een titel, bah. Als ik nog een keer moet kiezen kies ik nooit meer voor d zorg door dit gelaterd. Waar is ons mooi beroep gebleven

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.